Advanced

Prisdifferens mellan A- och B-aktier vid offentliga uppköpserbjudanden

Blom, Johan (2009)
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
I uppsatsen görs en jämförelse mellan undantag från den börsrättsliga likhetsprincipen i dagens Takeover-regler och i förslaget till nya Takeover-regler. Eftersom det som är nytt i förslaget inom dessa ramar handlar om hur prisdifferens mellan A- och B-aktier ska hanteras är analysen också genomförd med detta i fokus. Förslaget till nya Takeover-regler innebär utan tvekan en skärpning av den börsrättsliga likhetsprincipen och därmed en begränsning av möjliga undantag.
Möjligheten att erbjuda prisdifferens mellan A- och B-aktier i offentliga uppköpserbjudanden kommer med det nya förslaget till Takeover-regler att begränsas. Idag är det i normalfallet tillåtet att erbjuda olika vederlag för A- och B-aktier om endast B-aktien är... (More)
I uppsatsen görs en jämförelse mellan undantag från den börsrättsliga likhetsprincipen i dagens Takeover-regler och i förslaget till nya Takeover-regler. Eftersom det som är nytt i förslaget inom dessa ramar handlar om hur prisdifferens mellan A- och B-aktier ska hanteras är analysen också genomförd med detta i fokus. Förslaget till nya Takeover-regler innebär utan tvekan en skärpning av den börsrättsliga likhetsprincipen och därmed en begränsning av möjliga undantag.
Möjligheten att erbjuda prisdifferens mellan A- och B-aktier i offentliga uppköpserbjudanden kommer med det nya förslaget till Takeover-regler att begränsas. Idag är det i normalfallet tillåtet att erbjuda olika vederlag för A- och B-aktier om endast B-aktien är marknadsnoterad eller om båda aktieslagen är marknadsnoterade. Utgångspunkten för vederlaget till båda aktieslagen ska vara tillgängligt marknadsvärde. Det är idag också tillåtet att i vissa fall erbjuda olika procentuell premie till marknadspriset på A- och B-aktier. Förslaget innebär att om endast ena aktieslaget är marknadsnoterat får under inga omständigheter vederlaget skilja mellan A- och B-aktier. Grundprincipen är att om båda aktieslagen är marknadsnoterade ska vederlaget vara lika för alla aktier. Undantag kan dock komma att ges av AMN då marknadspriset är olika och de i regeln följande tre angivna förutsättningar är uppfyllda. Likviditeten behöver inte vara den samma för aktieslagen men måste vara tillräcklig för att ge en rättvisande prisbild. Den andra förutsättningen relaterar till stabiliteten i kursskillnaden. Den tredje förutsättningen är att kursskillnaden inte får vara hänförlig till endast en eller fåtal köpares förvärv av aktier av visst slag. Det har dessutom de senaste åren skett en utveckling mot att prisdifferensen i marknadspriset på A- och B-aktier blivit mindre i de stora börsbolagen. Procentuell premie måste enligt förslaget ovillkorligen vara identisk för A- och B-aktier för de båda fallen med ena eller båda aktieslagen marknadsnoterade. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Blom, Johan
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
aktieslag, likhetsprincip, offentligt uppköpserbjudande, NBK, rösträtt, premie, prisdifferens mellan A- och B- aktier, Takeover-regler, undantag från likhetsprincipen., Juridical science, Rättsvetenskap, juridik
language
Swedish
id
1436721
date added to LUP
2009-06-08 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:52:22
@misc{1436721,
 abstract   = {I uppsatsen görs en jämförelse mellan undantag från den börsrättsliga likhetsprincipen i dagens Takeover-regler och i förslaget till nya Takeover-regler. Eftersom det som är nytt i förslaget inom dessa ramar handlar om hur prisdifferens mellan A- och B-aktier ska hanteras är analysen också genomförd med detta i fokus. Förslaget till nya Takeover-regler innebär utan tvekan en skärpning av den börsrättsliga likhetsprincipen och därmed en begränsning av möjliga undantag.
Möjligheten att erbjuda prisdifferens mellan A- och B-aktier i offentliga uppköpserbjudanden kommer med det nya förslaget till Takeover-regler att begränsas. Idag är det i normalfallet tillåtet att erbjuda olika vederlag för A- och B-aktier om endast B-aktien är marknadsnoterad eller om båda aktieslagen är marknadsnoterade. Utgångspunkten för vederlaget till båda aktieslagen ska vara tillgängligt marknadsvärde. Det är idag också tillåtet att i vissa fall erbjuda olika procentuell premie till marknadspriset på A- och B-aktier. Förslaget innebär att om endast ena aktieslaget är marknadsnoterat får under inga omständigheter vederlaget skilja mellan A- och B-aktier. Grundprincipen är att om båda aktieslagen är marknadsnoterade ska vederlaget vara lika för alla aktier. Undantag kan dock komma att ges av AMN då marknadspriset är olika och de i regeln följande tre angivna förutsättningar är uppfyllda. Likviditeten behöver inte vara den samma för aktieslagen men måste vara tillräcklig för att ge en rättvisande prisbild. Den andra förutsättningen relaterar till stabiliteten i kursskillnaden. Den tredje förutsättningen är att kursskillnaden inte får vara hänförlig till endast en eller fåtal köpares förvärv av aktier av visst slag. Det har dessutom de senaste åren skett en utveckling mot att prisdifferensen i marknadspriset på A- och B-aktier blivit mindre i de stora börsbolagen. Procentuell premie måste enligt förslaget ovillkorligen vara identisk för A- och B-aktier för de båda fallen med ena eller båda aktieslagen marknadsnoterade.},
 author    = {Blom, Johan},
 keyword   = {aktieslag,likhetsprincip,offentligt uppköpserbjudande,NBK,rösträtt,premie,prisdifferens mellan A- och B- aktier,Takeover-regler,undantag från likhetsprincipen.,Juridical science,Rättsvetenskap, juridik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Prisdifferens mellan A- och B-aktier vid offentliga uppköpserbjudanden},
 year     = {2009},
}