Advanced

Subsidiers effekter på konsumtion av vatten och elektricitet i Kuwait

Åhl, Alexander (2009)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Kuwait överkonsumerar vatten och elektrisk energi och förbrukar cirka 2/3 mer än jämförande länder i Europa. Den främsta anledningen är de så kallade perversa subsidier på dessa varor, vilka är närapå gratis och konsumeras utan mätning eller debitering efter förbrukning. Varorna framställs genom förbränning av olja och importerad gas i en relativt ineffektiv process och sammantaget är denna konsumtion en starkt bidragande orsak till Kuwaits negativa ekonomiska utveckling och miljöutsläpp. Landet är på god väg att själva ” bränna upp” sin naturresurs. De institutioner som svarar för försörjningen av vatten och elektricitet har inte noterats agera för att effektivisera produktionen och konsumtionen för att minska förbrukningen. Uppsatsen... (More)
Kuwait överkonsumerar vatten och elektrisk energi och förbrukar cirka 2/3 mer än jämförande länder i Europa. Den främsta anledningen är de så kallade perversa subsidier på dessa varor, vilka är närapå gratis och konsumeras utan mätning eller debitering efter förbrukning. Varorna framställs genom förbränning av olja och importerad gas i en relativt ineffektiv process och sammantaget är denna konsumtion en starkt bidragande orsak till Kuwaits negativa ekonomiska utveckling och miljöutsläpp. Landet är på god väg att själva ” bränna upp” sin naturresurs. De institutioner som svarar för försörjningen av vatten och elektricitet har inte noterats agera för att effektivisera produktionen och konsumtionen för att minska förbrukningen. Uppsatsen indikerar att det bör vara möjligt att väsentligen förbättra den negativa utvecklingen om de perversa subventionerna tas bort och om mätning och debitering av konsumtionen införs av enskilda hushålls förbrukning av vatten och elektricitet. Genom sådana åtgärder bör konsumtionen kunna reduceras upp mot 70 % och därmed hamna i nivå med flertalet länder i Europa. Kostnaderna för konsumenterna bör därmed även kunna komma att ligga på en rimlig nivå med avseende på medelinkomsten i landet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1436729,
 abstract   = {Kuwait överkonsumerar vatten och elektrisk energi och förbrukar cirka 2/3 mer än jämförande länder i Europa. Den främsta anledningen är de så kallade perversa subsidier på dessa varor, vilka är närapå gratis och konsumeras utan mätning eller debitering efter förbrukning. Varorna framställs genom förbränning av olja och importerad gas i en relativt ineffektiv process och sammantaget är denna konsumtion en starkt bidragande orsak till Kuwaits negativa ekonomiska utveckling och miljöutsläpp. Landet är på god väg att själva ” bränna upp” sin naturresurs. De institutioner som svarar för försörjningen av vatten och elektricitet har inte noterats agera för att effektivisera produktionen och konsumtionen för att minska förbrukningen. Uppsatsen indikerar att det bör vara möjligt att väsentligen förbättra den negativa utvecklingen om de perversa subventionerna tas bort och om mätning och debitering av konsumtionen införs av enskilda hushålls förbrukning av vatten och elektricitet. Genom sådana åtgärder bör konsumtionen kunna reduceras upp mot 70 % och därmed hamna i nivå med flertalet länder i Europa. Kostnaderna för konsumenterna bör därmed även kunna komma att ligga på en rimlig nivå med avseende på medelinkomsten i landet.},
 author    = {Åhl, Alexander},
 keyword   = {hållbar utveckling,Resource Course Hypothesis,perversa subsidier,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Subsidiers effekter på konsumtion av vatten och elektricitet i Kuwait},
 year     = {2009},
}