Advanced

Hur påverkar ett EMU-medlemskap internationell handel?

Sprinchorn, Annica and Haglund, Rebecka (2009)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
EMU har idag pågått i tio år och många länder vill ta del av dess fördelar. I den stundande krisen anser många att Sverige bör ansöka om medlemskap medan andra menar att Sverige bör avstå. Genom Sveriges deprecierande valuta ökar exporten och därmed ökar Sveriges inkomst. Förlorar man denna inkomst vid ett medlemskap i EMU? Dagens diskussion får oss att fundera över hur ett EMU-medlemskap påverkar internationell handel? Vi har i vår studie fokuserat på hur handeln med andra EMU-länder påverkas av medlemskapet samt hur världshandeln påverkas av medlemskapet. Genom att undersöka handelsutvecklingen för tre medlemsländer under tidsperioden 1970 till 2008 hoppas vi göra korrekta utsägelser om hur handeln påverkas av ett EMU-medlemskap. Vi... (More)
EMU har idag pågått i tio år och många länder vill ta del av dess fördelar. I den stundande krisen anser många att Sverige bör ansöka om medlemskap medan andra menar att Sverige bör avstå. Genom Sveriges deprecierande valuta ökar exporten och därmed ökar Sveriges inkomst. Förlorar man denna inkomst vid ett medlemskap i EMU? Dagens diskussion får oss att fundera över hur ett EMU-medlemskap påverkar internationell handel? Vi har i vår studie fokuserat på hur handeln med andra EMU-länder påverkas av medlemskapet samt hur världshandeln påverkas av medlemskapet. Genom att undersöka handelsutvecklingen för tre medlemsländer under tidsperioden 1970 till 2008 hoppas vi göra korrekta utsägelser om hur handeln påverkas av ett EMU-medlemskap. Vi studerar även i jämförande syfte tre länder utanför unionen och avser att svara på om deras handel kommer att gynnas av medlemskap. Vår slutsats är att handeln ökar vid ett medlemskap i EMU samtidigt som växelkursfluktuationer får en mindre inverkan på handeln. Handeln inom EMU ökar med anledning av låga transaktionskostnader, förstärkning av den inre marknaden och medlemsstaternas centrumposition. Världshandeln ökar på grund av världens positiva syn på EMU samt stabiliteten medlemskapet medför. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1436775,
 abstract   = {EMU har idag pågått i tio år och många länder vill ta del av dess fördelar. I den stundande krisen anser många att Sverige bör ansöka om medlemskap medan andra menar att Sverige bör avstå. Genom Sveriges deprecierande valuta ökar exporten och därmed ökar Sveriges inkomst. Förlorar man denna inkomst vid ett medlemskap i EMU? Dagens diskussion får oss att fundera över hur ett EMU-medlemskap påverkar internationell handel? Vi har i vår studie fokuserat på hur handeln med andra EMU-länder påverkas av medlemskapet samt hur världshandeln påverkas av medlemskapet. Genom att undersöka handelsutvecklingen för tre medlemsländer under tidsperioden 1970 till 2008 hoppas vi göra korrekta utsägelser om hur handeln påverkas av ett EMU-medlemskap. Vi studerar även i jämförande syfte tre länder utanför unionen och avser att svara på om deras handel kommer att gynnas av medlemskap. Vår slutsats är att handeln ökar vid ett medlemskap i EMU samtidigt som växelkursfluktuationer får en mindre inverkan på handeln. Handeln inom EMU ökar med anledning av låga transaktionskostnader, förstärkning av den inre marknaden och medlemsstaternas centrumposition. Världshandeln ökar på grund av världens positiva syn på EMU samt stabiliteten medlemskapet medför.},
 author    = {Sprinchorn, Annica and Haglund, Rebecka},
 keyword   = {EMU,internationell handel,stabilitet,den inre marknaden,Optimala valutaområden,valutaförsäkring,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur påverkar ett EMU-medlemskap internationell handel?},
 year     = {2009},
}