Advanced

Kvinnors och mäns marknadsarbete i Sverige 1989-2008 - en empirisk studie om förändringar och skillnader mellan könen

Mastrovito, Elisabeth (2009)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Arbetsmarknadsutbudet för män och kvinnor har historiskt uttryckt sig olika. I Sverige har ett högt arbetskraftsdeltagande givit landet en framträdande position i internationella jämförelser om jämställdhet på arbetsmarknaden mellan könen. Syftet med denna uppsats är att i en egen undersökning beräkna arbetsmarknadsutbudet för män och kvinnor åren 1989-2008 som uppföljning av en tidigare studie på området. Som grund ligger SCB: s Grundtabeller med data över arbetsmarknadsbeteendet hos män och kvinnor i Sverige. Med hjälp av olika definitioner för att räkna ut marknadsarbetet hos män och kvinnor kan skillnader mellan könen uppvisa olika trender och mönster. Resultaten i den undersökning jag genomfört skiljer sig åt beroende på använd... (More)
Arbetsmarknadsutbudet för män och kvinnor har historiskt uttryckt sig olika. I Sverige har ett högt arbetskraftsdeltagande givit landet en framträdande position i internationella jämförelser om jämställdhet på arbetsmarknaden mellan könen. Syftet med denna uppsats är att i en egen undersökning beräkna arbetsmarknadsutbudet för män och kvinnor åren 1989-2008 som uppföljning av en tidigare studie på området. Som grund ligger SCB: s Grundtabeller med data över arbetsmarknadsbeteendet hos män och kvinnor i Sverige. Med hjälp av olika definitioner för att räkna ut marknadsarbetet hos män och kvinnor kan skillnader mellan könen uppvisa olika trender och mönster. Resultaten i den undersökning jag genomfört skiljer sig åt beroende på använd uträkningsmetod, där användandet av antalet timmar i marknadsarbete per vecka uppvisar de största skillnaderna mellan könen, men också de största förändringarna över den studerade tidsperioden. Sedan diskuterar jag i min uppsats olika socioekonomiska förändringar som skett i Sverige under perioden, t.ex. en mer generös föräldraförsäkring, avkastningen på marknadsarbete och individers preferenser och familjebild som kan hjälpa till att förklara resultaten i min undersökning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1436808,
 abstract   = {Arbetsmarknadsutbudet för män och kvinnor har historiskt uttryckt sig olika. I Sverige har ett högt arbetskraftsdeltagande givit landet en framträdande position i internationella jämförelser om jämställdhet på arbetsmarknaden mellan könen. Syftet med denna uppsats är att i en egen undersökning beräkna arbetsmarknadsutbudet för män och kvinnor åren 1989-2008 som uppföljning av en tidigare studie på området. Som grund ligger SCB: s Grundtabeller med data över arbetsmarknadsbeteendet hos män och kvinnor i Sverige. Med hjälp av olika definitioner för att räkna ut marknadsarbetet hos män och kvinnor kan skillnader mellan könen uppvisa olika trender och mönster. Resultaten i den undersökning jag genomfört skiljer sig åt beroende på använd uträkningsmetod, där användandet av antalet timmar i marknadsarbete per vecka uppvisar de största skillnaderna mellan könen, men också de största förändringarna över den studerade tidsperioden. Sedan diskuterar jag i min uppsats olika socioekonomiska förändringar som skett i Sverige under perioden, t.ex. en mer generös föräldraförsäkring, avkastningen på marknadsarbete och individers preferenser och familjebild som kan hjälpa till att förklara resultaten i min undersökning.},
 author    = {Mastrovito, Elisabeth},
 keyword   = {Sverige,Gronau,arbetsmarknadsutbud,familjemodell,det relativa timarbetstalet,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kvinnors och mäns marknadsarbete i Sverige 1989-2008 - en empirisk studie om förändringar och skillnader mellan könen},
 year     = {2009},
}