Advanced

Asymmetriskt konsumtionsbeteende vid räntesättningen - En jämförande ekonometrisk studie för Sverige respektive USA

Josefson, Andreas (2009)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Denna uppsats syftar till att ekonometriskt undersöka möjligheten till ett asymmetriskt konsumtionsbeteende vid en ändring av räntan med utgångspunkt från livscykelteorin. Detta skulle kunna innebära att en sänkning av räntan leder till en högre konsumtion men en höjning av räntan leder till en mindre minskning av konsumtionen. Datat är mellan 1985-2007 för Sverige respektive USA. Den beroende variabeln är konsumtionen. De förklarande variablerna är ränta, real BNP, huspriser och aktiepriser. För USA:s del kan man inte alls dra några slutsatser där räntan har någon betydelse för konsumtionen. För Sveriges del hittade jag viss signifikans för räntan, däremot är det svårt att säkerhetskälla den ekonomiska relevansen bakom skattningarna. Jag... (More)
Denna uppsats syftar till att ekonometriskt undersöka möjligheten till ett asymmetriskt konsumtionsbeteende vid en ändring av räntan med utgångspunkt från livscykelteorin. Detta skulle kunna innebära att en sänkning av räntan leder till en högre konsumtion men en höjning av räntan leder till en mindre minskning av konsumtionen. Datat är mellan 1985-2007 för Sverige respektive USA. Den beroende variabeln är konsumtionen. De förklarande variablerna är ränta, real BNP, huspriser och aktiepriser. För USA:s del kan man inte alls dra några slutsatser där räntan har någon betydelse för konsumtionen. För Sveriges del hittade jag viss signifikans för räntan, däremot är det svårt att säkerhetskälla den ekonomiska relevansen bakom skattningarna. Jag har däremot hittat signifikans som visar att inkomst, huspriser och tidigare konsumtion har en inverkan på dagens konsumtion för Sverige respektive USA. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1436823,
 abstract   = {Denna uppsats syftar till att ekonometriskt undersöka möjligheten till ett asymmetriskt konsumtionsbeteende vid en ändring av räntan med utgångspunkt från livscykelteorin. Detta skulle kunna innebära att en sänkning av räntan leder till en högre konsumtion men en höjning av räntan leder till en mindre minskning av konsumtionen. Datat är mellan 1985-2007 för Sverige respektive USA. Den beroende variabeln är konsumtionen. De förklarande variablerna är ränta, real BNP, huspriser och aktiepriser. För USA:s del kan man inte alls dra några slutsatser där räntan har någon betydelse för konsumtionen. För Sveriges del hittade jag viss signifikans för räntan, däremot är det svårt att säkerhetskälla den ekonomiska relevansen bakom skattningarna. Jag har däremot hittat signifikans som visar att inkomst, huspriser och tidigare konsumtion har en inverkan på dagens konsumtion för Sverige respektive USA.},
 author    = {Josefson, Andreas},
 keyword   = {ränta,Permanenta inkomsthypotesen,Livscykelhypotesen,Euler ekvationen,Asymmetri,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Asymmetriskt konsumtionsbeteende vid räntesättningen - En jämförande ekonometrisk studie för Sverige respektive USA},
 year     = {2009},
}