Advanced

Kreditbetyg & KMV-modellen i kristider

Stäck, Patrik and Bergmark, Sara (2009)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att jämföra Moody’s kreditbetyg och KMV-modellen under perioden 2006- 2009. Detta för att analysera kreditbetygens ökade inflytande vid beräkning av bankers kapitalkrav inom BIS II samt utvärdera om det skulle vara möjligt att använda KMV-modellen s resultat för att beräkna dessa kapitalkrav istället. Studien baseras på Moody’s kreditbetyg samt den strukturella KMV-modellen vilken är en utveckling av Robert Mertons modell från 1974 för värdering av ett företags tillgångar. KMV- modellen värderar ett företag utifrån en uppskattad konkurssannolikhet, en så kallad ”Expected Default Frequency” (EDF) vilken speglar sannolikheten för att företaget ska gå i konkurs inom en viss tidshorisont. Studien är en kvantitativ analys... (More)
Uppsatsens syfte är att jämföra Moody’s kreditbetyg och KMV-modellen under perioden 2006- 2009. Detta för att analysera kreditbetygens ökade inflytande vid beräkning av bankers kapitalkrav inom BIS II samt utvärdera om det skulle vara möjligt att använda KMV-modellen s resultat för att beräkna dessa kapitalkrav istället. Studien baseras på Moody’s kreditbetyg samt den strukturella KMV-modellen vilken är en utveckling av Robert Mertons modell från 1974 för värdering av ett företags tillgångar. KMV- modellen värderar ett företag utifrån en uppskattad konkurssannolikhet, en så kallad ”Expected Default Frequency” (EDF) vilken speglar sannolikheten för att företaget ska gå i konkurs inom en viss tidshorisont. Studien är en kvantitativ analys vilken innefattar tjugotre amerikanska företag från olika sektorer samt elva finansiella institutioner Av dessa är nitton företag och banker fortfarande aktiva och femton har gått i konkurs under den valda tidsperioden. Uppsatsens slutsats är att ett användande av KMV-modellens resultat för att vikta bankernas tillgångar inom BIS II:s standardiserade modell istället för kreditbetyg skulle kunna leda till en kraftig volatilitet i kapitalkraven. Ett annat allvarligt scenario är att kapitalkraven kraftigt ökar i svåra tider när den ekonomiska situationen för bankerna redan är som mest kritisk. Pressen på att frigöra kapital ökar därmed vid kraftiga nedgångar i ekonomin vilket leder till att tillgångar måste säljas vid tidpunkter då det är som mest ofördelaktigt att sälja, något som skulle öka pressen på bankernas ekonomi ytterligare och i värsta fall kunna bli nådastöten för dem. Speciellt i svåra tider är de mer långsiktiga kreditbetygen att föredra trots den kritik vilken riktats mot dem för deras roll i finanskrisen 2007-2009. Detta eftersom de i förhållande till KMV-modellen ger stabilare och mer långsiktiga kapitalkrav. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stäck, Patrik and Bergmark, Sara
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kreditbetyg, Moody’s, KMV, Distance-to-Default, Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy, Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik
language
Swedish
id
1436881
date added to LUP
2009-06-10 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:52:24
@misc{1436881,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att jämföra Moody’s kreditbetyg och KMV-modellen under perioden 2006- 2009. Detta för att analysera kreditbetygens ökade inflytande vid beräkning av bankers kapitalkrav inom BIS II samt utvärdera om det skulle vara möjligt att använda KMV-modellen s resultat för att beräkna dessa kapitalkrav istället. Studien baseras på Moody’s kreditbetyg samt den strukturella KMV-modellen vilken är en utveckling av Robert Mertons modell från 1974 för värdering av ett företags tillgångar. KMV- modellen värderar ett företag utifrån en uppskattad konkurssannolikhet, en så kallad ”Expected Default Frequency” (EDF) vilken speglar sannolikheten för att företaget ska gå i konkurs inom en viss tidshorisont. Studien är en kvantitativ analys vilken innefattar tjugotre amerikanska företag från olika sektorer samt elva finansiella institutioner Av dessa är nitton företag och banker fortfarande aktiva och femton har gått i konkurs under den valda tidsperioden. Uppsatsens slutsats är att ett användande av KMV-modellens resultat för att vikta bankernas tillgångar inom BIS II:s standardiserade modell istället för kreditbetyg skulle kunna leda till en kraftig volatilitet i kapitalkraven. Ett annat allvarligt scenario är att kapitalkraven kraftigt ökar i svåra tider när den ekonomiska situationen för bankerna redan är som mest kritisk. Pressen på att frigöra kapital ökar därmed vid kraftiga nedgångar i ekonomin vilket leder till att tillgångar måste säljas vid tidpunkter då det är som mest ofördelaktigt att sälja, något som skulle öka pressen på bankernas ekonomi ytterligare och i värsta fall kunna bli nådastöten för dem. Speciellt i svåra tider är de mer långsiktiga kreditbetygen att föredra trots den kritik vilken riktats mot dem för deras roll i finanskrisen 2007-2009. Detta eftersom de i förhållande till KMV-modellen ger stabilare och mer långsiktiga kapitalkrav.},
 author    = {Stäck, Patrik and Bergmark, Sara},
 keyword   = {kreditbetyg,Moody’s,KMV,Distance-to-Default,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kreditbetyg & KMV-modellen i kristider},
 year     = {2009},
}