Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Inflationsförväntningar eller monetär tillväxt som indikator på framtida inflation? - En studie av Phillipskurvan med traditionella inflationsförväntningar, monetär tillväxt och statsobligationsförväntningar.

Jörgensen, Simon (2009)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Europeiska Centralbanken (ECB 2003) använder sig av en modell med två stöttepelare för prognostisering av inflation. Den första stöttepelaren ska hantera reala aspekter, utbud och efterfrågan, som på kort sikt påverkar inflationen och den långsiktiga monetära hantera penningmängden och de faktorer som påverkar den på lång sikt. Detta kan knytas an till monetära teorier som bygger på Friedman (1963). Gerlach (2004) uttryckte ECBs modell som The Two-Pillar Phillips Curve (TPPC). Woodford (2007) skriver att ECBs monetära stöttepelare inte fyller någon ytterligare funktion utan hävdar att den första stöttepelaren innehåller all information. Enligt ny-Keynesiansk teori innehåller inflationsförväntningarna information om framtida inflation även... (More)
Europeiska Centralbanken (ECB 2003) använder sig av en modell med två stöttepelare för prognostisering av inflation. Den första stöttepelaren ska hantera reala aspekter, utbud och efterfrågan, som på kort sikt påverkar inflationen och den långsiktiga monetära hantera penningmängden och de faktorer som påverkar den på lång sikt. Detta kan knytas an till monetära teorier som bygger på Friedman (1963). Gerlach (2004) uttryckte ECBs modell som The Two-Pillar Phillips Curve (TPPC). Woodford (2007) skriver att ECBs monetära stöttepelare inte fyller någon ytterligare funktion utan hävdar att den första stöttepelaren innehåller all information. Enligt ny-Keynesiansk teori innehåller inflationsförväntningarna information om framtida inflation även på lång sikt (Greenwald och Stiglitz 1987, Woodford 2007). Denna uppsats har till syfte att utreda vilken av de olika Phillipskurvorna/AS-ekvationerna som innehåller mest information om framtida inflation. Detta sker genom skattning av de olika modellerna med hjälp av OLS. Studien sker av Sverige, USA samt Euroområdet under perioden 1974Q1-2004Q4, i den mån data tillåter. Regressioner sker även med inflationsförväntningar framräknade ur långsiktiga statsobligationer för att få ett mått på långa förväntningar (Bordo och Dewald 2001), för att få möjlighet att jämföra med TPPC. Resultaten visar att den monetära tillväxten är en bra indikator på inflation på lång sikt och TPPC är en väl fungerande modell. Samtidigt som inflationsförväntningarna inte kan bortses från på kort sikt men även dagens inflation är en god indikator på framtida inflation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1436886,
 abstract   = {{Europeiska Centralbanken (ECB 2003) använder sig av en modell med två stöttepelare för prognostisering av inflation. Den första stöttepelaren ska hantera reala aspekter, utbud och efterfrågan, som på kort sikt påverkar inflationen och den långsiktiga monetära hantera penningmängden och de faktorer som påverkar den på lång sikt. Detta kan knytas an till monetära teorier som bygger på Friedman (1963). Gerlach (2004) uttryckte ECBs modell som The Two-Pillar Phillips Curve (TPPC). Woodford (2007) skriver att ECBs monetära stöttepelare inte fyller någon ytterligare funktion utan hävdar att den första stöttepelaren innehåller all information. Enligt ny-Keynesiansk teori innehåller inflationsförväntningarna information om framtida inflation även på lång sikt (Greenwald och Stiglitz 1987, Woodford 2007). Denna uppsats har till syfte att utreda vilken av de olika Phillipskurvorna/AS-ekvationerna som innehåller mest information om framtida inflation. Detta sker genom skattning av de olika modellerna med hjälp av OLS. Studien sker av Sverige, USA samt Euroområdet under perioden 1974Q1-2004Q4, i den mån data tillåter. Regressioner sker även med inflationsförväntningar framräknade ur långsiktiga statsobligationer för att få ett mått på långa förväntningar (Bordo och Dewald 2001), för att få möjlighet att jämföra med TPPC. Resultaten visar att den monetära tillväxten är en bra indikator på inflation på lång sikt och TPPC är en väl fungerande modell. Samtidigt som inflationsförväntningarna inte kan bortses från på kort sikt men även dagens inflation är en god indikator på framtida inflation.}},
 author    = {{Jörgensen, Simon}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Inflationsförväntningar eller monetär tillväxt som indikator på framtida inflation? - En studie av Phillipskurvan med traditionella inflationsförväntningar, monetär tillväxt och statsobligationsförväntningar.}},
 year     = {{2009}},
}