Advanced

FDI och tillväxt i utvecklingsländer: Betydelsen av inhemsk finansiell utveckling

Ifwarsson, Ricky (2009)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Studien undersöker sambandet mellan ekonomisk tillväxt och utländska direktinvesteringar (FDI) i utvecklingsländer, samt om bättre inhemska finansiella marknader och/eller en högre nivå på humankapitalet påverkar utfallet. Detta studeras genom; (1) En justerad tillväxtmodell där FDI:s påverkan på kapitalackumulationen och teknologiöverföringen inkluderas. (2) En paneldatastudie som baseras på ett urval om 40 utvecklingsländer över tidsperioden 1975-2004. Den empiriska studien består av två delar, varav den första studerar effekten på tillväxten och den andra är ett konkurrenstest för FDI:s effekt på de inhemska investeringarna.
Analysen ger svagt stöd för ett obetingat positivt samband mellan FDI och tillväxt men finner ett starkt samband... (More)
Studien undersöker sambandet mellan ekonomisk tillväxt och utländska direktinvesteringar (FDI) i utvecklingsländer, samt om bättre inhemska finansiella marknader och/eller en högre nivå på humankapitalet påverkar utfallet. Detta studeras genom; (1) En justerad tillväxtmodell där FDI:s påverkan på kapitalackumulationen och teknologiöverföringen inkluderas. (2) En paneldatastudie som baseras på ett urval om 40 utvecklingsländer över tidsperioden 1975-2004. Den empiriska studien består av två delar, varav den första studerar effekten på tillväxten och den andra är ett konkurrenstest för FDI:s effekt på de inhemska investeringarna.
Analysen ger svagt stöd för ett obetingat positivt samband mellan FDI och tillväxt men finner ett starkt samband i interaktion med den inhemska finansiella marknaden. Det visas även att ökade direktinvesteringar har ett samband med ökade totala investeringar och att positiva effekter för de inhemska investeringarna inte kan uteslutas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1436941,
 abstract   = {Studien undersöker sambandet mellan ekonomisk tillväxt och utländska direktinvesteringar (FDI) i utvecklingsländer, samt om bättre inhemska finansiella marknader och/eller en högre nivå på humankapitalet påverkar utfallet. Detta studeras genom; (1) En justerad tillväxtmodell där FDI:s påverkan på kapitalackumulationen och teknologiöverföringen inkluderas. (2) En paneldatastudie som baseras på ett urval om 40 utvecklingsländer över tidsperioden 1975-2004. Den empiriska studien består av två delar, varav den första studerar effekten på tillväxten och den andra är ett konkurrenstest för FDI:s effekt på de inhemska investeringarna.
Analysen ger svagt stöd för ett obetingat positivt samband mellan FDI och tillväxt men finner ett starkt samband i interaktion med den inhemska finansiella marknaden. Det visas även att ökade direktinvesteringar har ett samband med ökade totala investeringar och att positiva effekter för de inhemska investeringarna inte kan uteslutas.},
 author    = {Ifwarsson, Ricky},
 keyword   = {ekonomisk tillväxt,Utländska direktinvesteringar,paneldata,utvecklingsländer,Finansiell utveckling,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {FDI och tillväxt i utvecklingsländer: Betydelsen av inhemsk finansiell utveckling},
 year     = {2009},
}