Advanced

May The Force Be With You - En kvalitativ studie av Jediismen ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv

Malmgren, Amelie LU (2009) SOCK01 20091
Sociology
Abstract (Swedish)
Den sekulariseringsprocess som länge har gjort sig gällande i det västerländska samhället har måhända lett till en påtvingad reträtt för de traditionella religionerna men samtidigt öppnat dörren för andra former av religiositet och spiritualitet. En av dessa nya religioner som har etablerat sig på dagens religiösa marknadsplats är Jediismen, ett alternativt livsåskådningssystem baserat på George Lucas omåttligt populära Star Wars- filmer. Genom att avlägga Jedi- eden får man tillgång till denna populärkulturella samt icke- vinstdrivande ”online” - religion som förkunnar personlig utveckling genom att följa kraften (the force).

Syftet med undersökningen har varit att skapa en djupare förståelse för varför en religion som Jediism... (More)
Den sekulariseringsprocess som länge har gjort sig gällande i det västerländska samhället har måhända lett till en påtvingad reträtt för de traditionella religionerna men samtidigt öppnat dörren för andra former av religiositet och spiritualitet. En av dessa nya religioner som har etablerat sig på dagens religiösa marknadsplats är Jediismen, ett alternativt livsåskådningssystem baserat på George Lucas omåttligt populära Star Wars- filmer. Genom att avlägga Jedi- eden får man tillgång till denna populärkulturella samt icke- vinstdrivande ”online” - religion som förkunnar personlig utveckling genom att följa kraften (the force).

Syftet med undersökningen har varit att skapa en djupare förståelse för varför en religion som Jediism attraherar. Med uppställd frågeställning: ”Varför väljer man att bli Jediist samt vad innebär det?” undersökte jag varför man väljer att involvera sig i just Jediismen samt vad detta trossystem utlovar som de traditionella kyrkorna inte längre kan erbjuda.
Därtill valde jag att koppla denna förståelse till en diskussion kring det västerländska samhället i stort, då mitt personliga initialläge utgick från att religionen måste förstås som ett igenkänningstecken för vår samtida samhällsform.

Min undersökning visar att valet av Jediism baseras på personliga preferenser och motiveras dels av en redan befintlig existentiell tankeverksamhet men kan också förstås som en följd av ett kritiskt samhällstänkande där traditionella alternativ betraktas med skepticism. Ytterligare framgår det att Jediismen som religion är oerhört flexibel, då den tolkas individuellt vilket också innebär en avsaknad av ”rätt och fel” i religionsutövningen. Då Jediismen befinner sig på Internet erbjuds dess anhängare därtill både stor tillgänglighet och anonymitet samt tillgång till en extra identitet och ett andrum fritt från vardagens krav och måsten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Malmgren, Amelie LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20091
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Jediism, Jedi, religion, kvalitativ metod, hermeneutik, socialkonstruktionism
language
Swedish
id
1445556
date added to LUP
2009-08-10 09:02:29
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1445556,
 abstract   = {Den sekulariseringsprocess som länge har gjort sig gällande i det västerländska samhället har måhända lett till en påtvingad reträtt för de traditionella religionerna men samtidigt öppnat dörren för andra former av religiositet och spiritualitet. En av dessa nya religioner som har etablerat sig på dagens religiösa marknadsplats är Jediismen, ett alternativt livsåskådningssystem baserat på George Lucas omåttligt populära Star Wars- filmer. Genom att avlägga Jedi- eden får man tillgång till denna populärkulturella samt icke- vinstdrivande ”online” - religion som förkunnar personlig utveckling genom att följa kraften (the force). 

Syftet med undersökningen har varit att skapa en djupare förståelse för varför en religion som Jediism attraherar. Med uppställd frågeställning: ”Varför väljer man att bli Jediist samt vad innebär det?” undersökte jag varför man väljer att involvera sig i just Jediismen samt vad detta trossystem utlovar som de traditionella kyrkorna inte längre kan erbjuda. 
Därtill valde jag att koppla denna förståelse till en diskussion kring det västerländska samhället i stort, då mitt personliga initialläge utgick från att religionen måste förstås som ett igenkänningstecken för vår samtida samhällsform.

Min undersökning visar att valet av Jediism baseras på personliga preferenser och motiveras dels av en redan befintlig existentiell tankeverksamhet men kan också förstås som en följd av ett kritiskt samhällstänkande där traditionella alternativ betraktas med skepticism. Ytterligare framgår det att Jediismen som religion är oerhört flexibel, då den tolkas individuellt vilket också innebär en avsaknad av ”rätt och fel” i religionsutövningen. Då Jediismen befinner sig på Internet erbjuds dess anhängare därtill både stor tillgänglighet och anonymitet samt tillgång till en extra identitet och ett andrum fritt från vardagens krav och måsten.},
 author    = {Malmgren, Amelie},
 keyword   = {Jediism,Jedi,religion,kvalitativ metod,hermeneutik,socialkonstruktionism
},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {May The Force Be With You - En kvalitativ studie av Jediismen ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv},
 year     = {2009},
}