Advanced

Metoder i Sverige och Tyskland för att överbrygga en tillfällig arbetsbrist - Vilka förutsättningar finns för företagen att övervintra en ekonomisk kris i samband med lågkonjunktur?

Söderlind, Malena (2009)
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Den rådande ekonomiska krisen och lågkonjunkturens effekter sätter sina spår på arbetsmarknaden i hela Europa. En sektor som särskilt drabbats hårt är den industriella sektorn. Såväl orderingång som produktion och sysselsättning har minskat avsevärt inom tillverkningsindustrin i Sverige. Företagen har idag för stor arbetsstyrka i förhållande till efterfrågan. Det medför att åtgärder måste vidtas av företagen för att anpassa produktionen till efterfrågan. Det finns åtskilliga metoder att vidta för att hantera krisen och lågkonjunkturens effekter i såväl Sverige som i Europa. Nationell lagstiftning och centrala kollektivavtal fastställer i vilken mån lokala överenskommelser kan träffas för att överbrygga en situation av tillfällig... (More)
Den rådande ekonomiska krisen och lågkonjunkturens effekter sätter sina spår på arbetsmarknaden i hela Europa. En sektor som särskilt drabbats hårt är den industriella sektorn. Såväl orderingång som produktion och sysselsättning har minskat avsevärt inom tillverkningsindustrin i Sverige. Företagen har idag för stor arbetsstyrka i förhållande till efterfrågan. Det medför att åtgärder måste vidtas av företagen för att anpassa produktionen till efterfrågan. Det finns åtskilliga metoder att vidta för att hantera krisen och lågkonjunkturens effekter i såväl Sverige som i Europa. Nationell lagstiftning och centrala kollektivavtal fastställer i vilken mån lokala överenskommelser kan träffas för att överbrygga en situation av tillfällig arbetsbrist. Genom statligt finansierade stöd- och stimulanspaket kan även företagens förutsättningar att övervintra perioden ökas. De vanligaste och mest förekommande metoderna som finns att tillämpa i syfte att anpassa personalstyrkan och produktionen efter efterfrågan behandlas således i uppsatsen. Samtliga metoder har ett besparingssyfte dock med varierande utgångspunkter; dels minska personalstyrkan, dels anpassa produktionen och dels göra företagen konkurrenskraftiga. Metoderna ger även varierande effekter för såväl företaget och arbetstagaren som för samhället. I vilken utsträckning nationell lagstiftning och centrala kollektivavtal medger lokal anpassning i en ekonomisk kris och lågkonjunktur skiljer sig åt i Sverige och Tyskland. En lokal anpassning är beroende av den möjlighet som ges av lagstiftning och centrala kollektivavtal i respektive land. I Sverige finns till viss del små möjligheter för en lokal anpassning och än mer kortsiktigt i jämförelse med Tyskland. I Tyskland ges en vidsträckt möjlighet för lokala parter att vidta åtgärder för att både kortsiktigt och relativt långsiktigt överbrygga en situation av tillfällig arbetsbrist. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Söderlind, Malena
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
kollektivavtal, Tyskland, Arbetsbrist, överbryggande, arbetsrättslig lagstiftning, Juridical science, Rättsvetenskap, juridik
language
Swedish
id
1454261
date added to LUP
2009-06-10 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:52:23
@misc{1454261,
 abstract   = {Den rådande ekonomiska krisen och lågkonjunkturens effekter sätter sina spår på arbetsmarknaden i hela Europa. En sektor som särskilt drabbats hårt är den industriella sektorn. Såväl orderingång som produktion och sysselsättning har minskat avsevärt inom tillverkningsindustrin i Sverige. Företagen har idag för stor arbetsstyrka i förhållande till efterfrågan. Det medför att åtgärder måste vidtas av företagen för att anpassa produktionen till efterfrågan. Det finns åtskilliga metoder att vidta för att hantera krisen och lågkonjunkturens effekter i såväl Sverige som i Europa. Nationell lagstiftning och centrala kollektivavtal fastställer i vilken mån lokala överenskommelser kan träffas för att överbrygga en situation av tillfällig arbetsbrist. Genom statligt finansierade stöd- och stimulanspaket kan även företagens förutsättningar att övervintra perioden ökas. De vanligaste och mest förekommande metoderna som finns att tillämpa i syfte att anpassa personalstyrkan och produktionen efter efterfrågan behandlas således i uppsatsen. Samtliga metoder har ett besparingssyfte dock med varierande utgångspunkter; dels minska personalstyrkan, dels anpassa produktionen och dels göra företagen konkurrenskraftiga. Metoderna ger även varierande effekter för såväl företaget och arbetstagaren som för samhället. I vilken utsträckning nationell lagstiftning och centrala kollektivavtal medger lokal anpassning i en ekonomisk kris och lågkonjunktur skiljer sig åt i Sverige och Tyskland. En lokal anpassning är beroende av den möjlighet som ges av lagstiftning och centrala kollektivavtal i respektive land. I Sverige finns till viss del små möjligheter för en lokal anpassning och än mer kortsiktigt i jämförelse med Tyskland. I Tyskland ges en vidsträckt möjlighet för lokala parter att vidta åtgärder för att både kortsiktigt och relativt långsiktigt överbrygga en situation av tillfällig arbetsbrist.},
 author    = {Söderlind, Malena},
 keyword   = {kollektivavtal,Tyskland,Arbetsbrist,överbryggande,arbetsrättslig lagstiftning,Juridical science,Rättsvetenskap, juridik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Metoder i Sverige och Tyskland för att överbrygga en tillfällig arbetsbrist - Vilka förutsättningar finns för företagen att övervintra en ekonomisk kris i samband med lågkonjunktur?},
 year     = {2009},
}