Advanced

Integritet och övervakning

Dworeck, Jessica and Wang, John (2009)
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Ny teknik har lett till ökade möjligheter att övervaka anställda. Det ställs höga krav på de lagar som skall reglera denna teknik. Det uppkommer en situation där arbetsgivarens intresse att övervaka ställs mot arbetstagarens integritetsintresse. Dataskyddsdirektivet (95/46/EG) har implementerats i samtliga nordiska länder i form av Personuppgiftslagar. Dessa reglerar rättsläget avseende integritet på arbetsplatsen, men även andra lagar är tillämpliga. GPS är en positioneringsteknik för att övervaka var anställdas fordon befinner sig. Personuppgiftslagen är tillämplig lag och Datainspektionen i Sverige är kontrollorgan. Datainspektionen har givit ut riktlinjer för vad som skall uppfyllas för att en arbetsgivare ska få använda sig av... (More)
Ny teknik har lett till ökade möjligheter att övervaka anställda. Det ställs höga krav på de lagar som skall reglera denna teknik. Det uppkommer en situation där arbetsgivarens intresse att övervaka ställs mot arbetstagarens integritetsintresse. Dataskyddsdirektivet (95/46/EG) har implementerats i samtliga nordiska länder i form av Personuppgiftslagar. Dessa reglerar rättsläget avseende integritet på arbetsplatsen, men även andra lagar är tillämpliga. GPS är en positioneringsteknik för att övervaka var anställdas fordon befinner sig. Personuppgiftslagen är tillämplig lag och Datainspektionen i Sverige är kontrollorgan. Datainspektionen har givit ut riktlinjer för vad som skall uppfyllas för att en arbetsgivare ska få använda sig av positionering. Datainspektionen har i ett antal tillsynsbeslut sammanfattningsvis kommit fram till att ändamålet måste vara kopplat till företagets verksamhet, att uppgifterna inte får lagras längre än nödvändigt, att de anställda skall informeras samt att uppgifterna skall åtkomstskyddas. Arbetstagares e-postmeddelanden delas upp i privat e-post och verksamhetsrelaterad e-post, där skyddet för det senare är starkare. Finländska arbetstagare åtnjuter det starkaste skyddet, framför allt eftersom Finland har en särskild Integritetslag. Sverige har det svagaste skyddet för anställda avseende loggning av internettrafik. Loggning är framför allt tillåtet ur säkerhetssynpunkt och vid systemfel. Finland saknar uttrycklig lagstiftning för loggning. Personuppgiftslagarna är tillämpliga vid hälso- och drogtester. Skyddet är likvärdigt i de nordiska länderna, men Danmark har en särskilt hälsoupplysningslag som medför ett utvidgat försvar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dworeck, Jessica and Wang, John
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
personuppgiftslagen, integritet i arbetslivet, arbetsledningsrätten, dataskyddsdirektivet, gps-övervakning, Datainspektionen, e-post på arbetsplatsen, loggning av internettrafik, hälsotester, drogtester, Juridical science, Rättsvetenskap, juridik
language
Swedish
id
1454285
date added to LUP
2009-06-04 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:52:17
@misc{1454285,
 abstract   = {Ny teknik har lett till ökade möjligheter att övervaka anställda. Det ställs höga krav på de lagar som skall reglera denna teknik. Det uppkommer en situation där arbetsgivarens intresse att övervaka ställs mot arbetstagarens integritetsintresse. Dataskyddsdirektivet (95/46/EG) har implementerats i samtliga nordiska länder i form av Personuppgiftslagar. Dessa reglerar rättsläget avseende integritet på arbetsplatsen, men även andra lagar är tillämpliga. GPS är en positioneringsteknik för att övervaka var anställdas fordon befinner sig. Personuppgiftslagen är tillämplig lag och Datainspektionen i Sverige är kontrollorgan. Datainspektionen har givit ut riktlinjer för vad som skall uppfyllas för att en arbetsgivare ska få använda sig av positionering. Datainspektionen har i ett antal tillsynsbeslut sammanfattningsvis kommit fram till att ändamålet måste vara kopplat till företagets verksamhet, att uppgifterna inte får lagras längre än nödvändigt, att de anställda skall informeras samt att uppgifterna skall åtkomstskyddas. Arbetstagares e-postmeddelanden delas upp i privat e-post och verksamhetsrelaterad e-post, där skyddet för det senare är starkare. Finländska arbetstagare åtnjuter det starkaste skyddet, framför allt eftersom Finland har en särskild Integritetslag. Sverige har det svagaste skyddet för anställda avseende loggning av internettrafik. Loggning är framför allt tillåtet ur säkerhetssynpunkt och vid systemfel. Finland saknar uttrycklig lagstiftning för loggning. Personuppgiftslagarna är tillämpliga vid hälso- och drogtester. Skyddet är likvärdigt i de nordiska länderna, men Danmark har en särskilt hälsoupplysningslag som medför ett utvidgat försvar.},
 author    = {Dworeck, Jessica and Wang, John},
 keyword   = {personuppgiftslagen,integritet i arbetslivet,arbetsledningsrätten,dataskyddsdirektivet,gps-övervakning,Datainspektionen,e-post på arbetsplatsen,loggning av internettrafik,hälsotester,drogtester,Juridical science,Rättsvetenskap, juridik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Integritet och övervakning},
 year     = {2009},
}