Advanced

Ett skepp kommer lastat - En studie om konkurrensrätt, konsortier och linjekonferenser

Gellin, Sofie (2009)
Department of Business Law
Abstract
Sammanfattning
Linjekonferenser har funnits sedan 1875. Dess syfte är att rederier går samman för att gemensamt besluta om fraktrater samt dela upp marknaden mellan sig. Denna typ av samarbete har under lång tid tillåtits då det ansetts bidra till prisstabilitet och regularitet. År 2006 togs gruppundantaget för linjekonferenser bort och europeiska kommissionen valde i stället att utveckla det gruppundantag som finns för konsortier. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur tillbakadragandet av gruppundantaget för linjekonferenser kommer att påverka sjöfartsindustrin. Uppsatsen tar sin början i antikens Grekland där bland de första sjörättsliga reglerna kom till. Sedan redogörs för sjöfartens och sjörättens utveckling fram till idag. Bland... (More)
Sammanfattning
Linjekonferenser har funnits sedan 1875. Dess syfte är att rederier går samman för att gemensamt besluta om fraktrater samt dela upp marknaden mellan sig. Denna typ av samarbete har under lång tid tillåtits då det ansetts bidra till prisstabilitet och regularitet. År 2006 togs gruppundantaget för linjekonferenser bort och europeiska kommissionen valde i stället att utveckla det gruppundantag som finns för konsortier. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur tillbakadragandet av gruppundantaget för linjekonferenser kommer att påverka sjöfartsindustrin. Uppsatsen tar sin början i antikens Grekland där bland de första sjörättsliga reglerna kom till. Sedan redogörs för sjöfartens och sjörättens utveckling fram till idag. Bland annat så belyser jag inverkan som containern haft för transporter och den globala handeln. Vidare presenteras EG:s konkurrensregler samt de undantagsregler som funnits för linjekonferenser samt de som berör konsortier. Efter detta följer analysdelen av uppsatsen där en diskussion kring resultaten förs. I slutsatsen kommer jag fram till att linjekonferenser kommer att fortsätta vara verksamma på den globala marknaden, att det kan bli svårare att döma konsortier än linjekonferenser för konkurrensbegränsande beteende samt att uppköp och sammanslutningar av rederier kommer bli vanligare. Nyckelord: Linjekonferenser, konsortier, konkurrensrätt, sjöfart, EU. Summary
Liner conferences have been around since 1875. Their purpose is to make shipping companies act together and commonly decide on freight rates and to divide the market between them. This type of cooperation has been allowed for a long period of time when it is considered to contribute to a price stability and regularity. In the year of 2006 the group exemption for liner conferences was removed and the european commission chose to develop the group exemption for consortia instead. The purpose of this thesis is to investigate how the removal of the group exemption for liner conferences will effect the shipping industry. The thesis begins with a short description of ancient Greece where maritime law was first evolved. Then the development of shipping and maritime law until today is explained. Amongst others, the impact containerisation has had on transport and global trade is presented. Afterwords, I introduce the competition laws of the EU as well as the exemption rules for liner conferences and consortia. Following this is the analysis part of the thesis where I discuss the results. My conclusions are that liner conferences will continue to operate on the global market, that it might be more difficult to find consortia responsible for restricting trade than liner conferences and that mergers and acquisitions amongst shipping companies will be more common. Keywords: Liner conferences, consortia, competition law, shipping, EU. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gellin, Sofie
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
EU, sjöfart, Konkurrensrätt, Linjekonferenser, konsortier, Juridical science, Rättsvetenskap, juridik
language
Swedish
id
1454598
date added to LUP
2009-06-09 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:52:23
@misc{1454598,
 abstract   = {Sammanfattning
Linjekonferenser har funnits sedan 1875. Dess syfte är att rederier går samman för att gemensamt besluta om fraktrater samt dela upp marknaden mellan sig. Denna typ av samarbete har under lång tid tillåtits då det ansetts bidra till prisstabilitet och regularitet. År 2006 togs gruppundantaget för linjekonferenser bort och europeiska kommissionen valde i stället att utveckla det gruppundantag som finns för konsortier. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur tillbakadragandet av gruppundantaget för linjekonferenser kommer att påverka sjöfartsindustrin. Uppsatsen tar sin början i antikens Grekland där bland de första sjörättsliga reglerna kom till. Sedan redogörs för sjöfartens och sjörättens utveckling fram till idag. Bland annat så belyser jag inverkan som containern haft för transporter och den globala handeln. Vidare presenteras EG:s konkurrensregler samt de undantagsregler som funnits för linjekonferenser samt de som berör konsortier. Efter detta följer analysdelen av uppsatsen där en diskussion kring resultaten förs. I slutsatsen kommer jag fram till att linjekonferenser kommer att fortsätta vara verksamma på den globala marknaden, att det kan bli svårare att döma konsortier än linjekonferenser för konkurrensbegränsande beteende samt att uppköp och sammanslutningar av rederier kommer bli vanligare. Nyckelord: Linjekonferenser, konsortier, konkurrensrätt, sjöfart, EU. Summary
Liner conferences have been around since 1875. Their purpose is to make shipping companies act together and commonly decide on freight rates and to divide the market between them. This type of cooperation has been allowed for a long period of time when it is considered to contribute to a price stability and regularity. In the year of 2006 the group exemption for liner conferences was removed and the european commission chose to develop the group exemption for consortia instead. The purpose of this thesis is to investigate how the removal of the group exemption for liner conferences will effect the shipping industry. The thesis begins with a short description of ancient Greece where maritime law was first evolved. Then the development of shipping and maritime law until today is explained. Amongst others, the impact containerisation has had on transport and global trade is presented. Afterwords, I introduce the competition laws of the EU as well as the exemption rules for liner conferences and consortia. Following this is the analysis part of the thesis where I discuss the results. My conclusions are that liner conferences will continue to operate on the global market, that it might be more difficult to find consortia responsible for restricting trade than liner conferences and that mergers and acquisitions amongst shipping companies will be more common. Keywords: Liner conferences, consortia, competition law, shipping, EU.},
 author    = {Gellin, Sofie},
 keyword   = {EU,sjöfart,Konkurrensrätt,Linjekonferenser,konsortier,Juridical science,Rättsvetenskap, juridik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett skepp kommer lastat - En studie om konkurrensrätt, konsortier och linjekonferenser},
 year     = {2009},
}