Advanced

Liering av IT- och affärsstrategi - IT-ansvarigas kunskap och möjlighet att påverka tillvägagångssätt i beslutsprocessen

Karlsson, Hampus; Jurlander, Martin and Arnslätt, Stefan (2009)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
IT är en viktig och nödvändig del i de flesta organisationer och genom att integrera IT med den övergripande affärsstrategin så kan man nå konkurrensfördelar. Vi valde att undersöka Läkemedels- och medicinteknikbranschen då denna bransch präglas av lagar och standarder, vilket ställer höga krav på de IT-system som används. I denna uppsats undersöktes hur IT-ansvarigas kunskap om tillvägagångssätt påverkar hur framgångsrika organisationer är gällande lieringen mellan IT- och affärsstrategin. Denna undersökning genomfördes med utgång i litteratur inom ämnet tillsammans med empiriskt material i form av intervjuer. Det visade sig att IT-ansvariga i viss mån hade kunskap om alternativa tillvägagångssätt som de hade föredragit framför det... (More)
IT är en viktig och nödvändig del i de flesta organisationer och genom att integrera IT med den övergripande affärsstrategin så kan man nå konkurrensfördelar. Vi valde att undersöka Läkemedels- och medicinteknikbranschen då denna bransch präglas av lagar och standarder, vilket ställer höga krav på de IT-system som används. I denna uppsats undersöktes hur IT-ansvarigas kunskap om tillvägagångssätt påverkar hur framgångsrika organisationer är gällande lieringen mellan IT- och affärsstrategin. Denna undersökning genomfördes med utgång i litteratur inom ämnet tillsammans med empiriskt material i form av intervjuer. Det visade sig att IT-ansvariga i viss mån hade kunskap om alternativa tillvägagångssätt som de hade föredragit framför det aktuella men att denna kunskap inte alltid påverkade vilket tillvägagångssätt som organisationen valde. Detta hade ett samband med deras möjlighet att påverka beslut. Vi kan rimligen hävda att IT-ansvarigas kunskap om tillvägagångssätt inte alltid påverkar hur framgångsrika organisationer är gällande lieringen mellan IT- och affärsstrategin. Undersökningen visade även tendenser till att beslutsfattares intresse spelar roll gällande IT: s inflytande i företaget. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Hampus; Jurlander, Martin and Arnslätt, Stefan
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
IT-investering, affärsstrategi, alignment, IT-ansvariga, Liering, IT-strategi, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1458572
date added to LUP
2009-07-03 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:52:43
@misc{1458572,
 abstract   = {IT är en viktig och nödvändig del i de flesta organisationer och genom att integrera IT med den övergripande affärsstrategin så kan man nå konkurrensfördelar. Vi valde att undersöka Läkemedels- och medicinteknikbranschen då denna bransch präglas av lagar och standarder, vilket ställer höga krav på de IT-system som används. I denna uppsats undersöktes hur IT-ansvarigas kunskap om tillvägagångssätt påverkar hur framgångsrika organisationer är gällande lieringen mellan IT- och affärsstrategin. Denna undersökning genomfördes med utgång i litteratur inom ämnet tillsammans med empiriskt material i form av intervjuer. Det visade sig att IT-ansvariga i viss mån hade kunskap om alternativa tillvägagångssätt som de hade föredragit framför det aktuella men att denna kunskap inte alltid påverkade vilket tillvägagångssätt som organisationen valde. Detta hade ett samband med deras möjlighet att påverka beslut. Vi kan rimligen hävda att IT-ansvarigas kunskap om tillvägagångssätt inte alltid påverkar hur framgångsrika organisationer är gällande lieringen mellan IT- och affärsstrategin. Undersökningen visade även tendenser till att beslutsfattares intresse spelar roll gällande IT: s inflytande i företaget.},
 author    = {Karlsson, Hampus and Jurlander, Martin and Arnslätt, Stefan},
 keyword   = {IT-investering,affärsstrategi,alignment,IT-ansvariga,Liering,IT-strategi,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Liering av IT- och affärsstrategi - IT-ansvarigas kunskap och möjlighet att påverka tillvägagångssätt i beslutsprocessen},
 year     = {2009},
}