Advanced

Digital långtidsbevaring i sjukvården

Kämmerling, Christian (2009)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
När datorstödda informationssystem avvecklas behöver den information som systemen innehåller i vissa fall långtidsbevaras (arkiveras). Detta kan bero på att informationen måste sparas på grund av lagstiftning eller för att den har ett historiskt värde.
Denna uppsats behandlar digital långtidsbevaring utifrån OAIS-modellen, som är en generell och tekniskt obunden standard för digital långtidsbevaring. Syftet var att undersöka OAIS-modellens generalitet och om modellen bör användas som mall vid projekt för digital långtidsbevaring. Genom att undersöka två projekt där OAIS-modellen inte använts försökte jag analysera till vilken grad OAIS-modellen ändå följts. På detta sätt skulle jag kunna påvisa modellens generalitet. Den första slutsatsen... (More)
När datorstödda informationssystem avvecklas behöver den information som systemen innehåller i vissa fall långtidsbevaras (arkiveras). Detta kan bero på att informationen måste sparas på grund av lagstiftning eller för att den har ett historiskt värde.
Denna uppsats behandlar digital långtidsbevaring utifrån OAIS-modellen, som är en generell och tekniskt obunden standard för digital långtidsbevaring. Syftet var att undersöka OAIS-modellens generalitet och om modellen bör användas som mall vid projekt för digital långtidsbevaring. Genom att undersöka två projekt där OAIS-modellen inte använts försökte jag analysera till vilken grad OAIS-modellen ändå följts. På detta sätt skulle jag kunna påvisa modellens generalitet. Den första slutsatsen jag kom fram till var att OAIS-modellens yttre flöden och inre processer är så generella att de passar in på de flesta projekt för digital långtidsbevaring, medan när modellen blir mer komplex och specifik och är den svårare att använda som mall. Den andra slutsatsen är att om OAIS-modellen skall användas som mall för mindre projekt för digital långtidsarkivering bör en mindre omfattande version utarbetas, eftersom just mer komplexa delarna som i detalj beskriver tjänster och funktioner kan te sig för specifik för det ändamål OAIS-standarden skapades för, nämligen långtidsbevaring inom rymdforskning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kämmerling, Christian
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
OAIS, Digital långtidsbevaring, Systemförvaltning, arkivering, systemavveckling, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1458608
date added to LUP
2009-07-06 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:52:43
@misc{1458608,
 abstract   = {När datorstödda informationssystem avvecklas behöver den information som systemen innehåller i vissa fall långtidsbevaras (arkiveras). Detta kan bero på att informationen måste sparas på grund av lagstiftning eller för att den har ett historiskt värde.
Denna uppsats behandlar digital långtidsbevaring utifrån OAIS-modellen, som är en generell och tekniskt obunden standard för digital långtidsbevaring. Syftet var att undersöka OAIS-modellens generalitet och om modellen bör användas som mall vid projekt för digital långtidsbevaring. Genom att undersöka två projekt där OAIS-modellen inte använts försökte jag analysera till vilken grad OAIS-modellen ändå följts. På detta sätt skulle jag kunna påvisa modellens generalitet. Den första slutsatsen jag kom fram till var att OAIS-modellens yttre flöden och inre processer är så generella att de passar in på de flesta projekt för digital långtidsbevaring, medan när modellen blir mer komplex och specifik och är den svårare att använda som mall. Den andra slutsatsen är att om OAIS-modellen skall användas som mall för mindre projekt för digital långtidsarkivering bör en mindre omfattande version utarbetas, eftersom just mer komplexa delarna som i detalj beskriver tjänster och funktioner kan te sig för specifik för det ändamål OAIS-standarden skapades för, nämligen långtidsbevaring inom rymdforskning.},
 author    = {Kämmerling, Christian},
 keyword   = {OAIS,Digital långtidsbevaring,Systemförvaltning,arkivering,systemavveckling,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Digital långtidsbevaring i sjukvården},
 year     = {2009},
}