Advanced

Tillsammans men ändå inte? - En kvalitativ studie om interetniska relationer och dess variationer ur ett perspektiv beaktandes majoritets- och minoritetsstatus

Gusic, Ivan LU (2009) FKVK01 20091
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Denna uppsats fokuserar främst på interetniska relationer och hur dessa varierar
beroende på om individer lever i grupper som innehar status som majoritets- eller
minoritetsgrupp, samt undersöker orsaksförhållandena. Det empiriska underlaget
har, av textförfattaren personligen, inhämtats genom kvalitativa intervjuer och
deltagande observation under försommaren 2009 i två medelstora kommuner i
Centralbosniska kantonen, Bosnien och Hercegovina. Forskningsdeltagarna leder
sitt ursprung i kroatiska majoriteter respektive minoriteter. Det teoretiska ramverk
som ledsagat materialinsamlingen och stimulerat analysen, är en stiliserad
vidareutveckling av Milton M. Gordons teoretiska byggstenar till samtidskontext,
vilken har visat sig... (More)
Denna uppsats fokuserar främst på interetniska relationer och hur dessa varierar
beroende på om individer lever i grupper som innehar status som majoritets- eller
minoritetsgrupp, samt undersöker orsaksförhållandena. Det empiriska underlaget
har, av textförfattaren personligen, inhämtats genom kvalitativa intervjuer och
deltagande observation under försommaren 2009 i två medelstora kommuner i
Centralbosniska kantonen, Bosnien och Hercegovina. Forskningsdeltagarna leder
sitt ursprung i kroatiska majoriteter respektive minoriteter. Det teoretiska ramverk
som ledsagat materialinsamlingen och stimulerat analysen, är en stiliserad
vidareutveckling av Milton M. Gordons teoretiska byggstenar till samtidskontext,
vilken har visat sig tillämpbara å det högsta. Uppsatsen skildrar hur interetniska
relationer kan utvecklas, vilka variabler som är drivande samt vilka kausala
samband dessa har. Resultatet blir en fullgod teori som är appliceringsbar på
snarlika förhållanden som undersökningsområdet uppvisar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gusic, Ivan LU
supervisor
organization
course
FKVK01 20091
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
majoritet, minoritet, interetnicitet, förtroende, relationer
language
Swedish
additional info
Denna uppsats hade knappast varit egenhändigt möjlig. Den hjälp som jag erhållit från ett brett spektrum av forskare, lärare, vänner, intervjupersoner, politiker och familj har inte bara varit välkommen och behövd utan stundtals nödvändig och ytterst essentiell. Vissa personer har hjälpt mig omedvetet, andra har valt anonymitetens skydd, medan andra investerat tid och engagemang som jag är evigt tacksam för. Jag vill börja med att tacka de intervjupersoner som ställt upp och svarat på mina frågor, undersökningen hade inte varit möjlig utan deras generösa och osjälviska medverkan.

Vidare har min familj utgjort en central part i min forskning (och kommer antagligen att göra det i framtiden också) med emotionellt stöd men främst med kontaktnät och språklig assistans. Utöver dessa finns vissa forskare att beakta, vilka bollat idéer med mig och höjt min uppsats samt engagerat sig i mitt arbete genom tips, kontakter och korrekturläsning. Den sistnämnda har min vän David dragit ett stort hjälplass till, med en språklig noggrannhet som närmar sig mani (en mening han finner enbart smickrande).

Sist men knappast minst vill jag tacka min handledare Annika som i våra diskussioner hjälpt mig att höja mig många nivåer. Hon har varit både ett intellektuellt och känslomässigt stöd och alltid tagit sig tid att hjälpa och uppmuntra, vilket sett till hennes tidsschema gör det än mer imponerande. Sett till mina behov, en perfekt handledare vilken jag hoppas samarbeta mer i framtiden.

Peace out!

id
1459113
date added to LUP
2009-09-21 08:20:56
date last changed
2015-12-14 13:34:37
@misc{1459113,
 abstract   = {Denna uppsats fokuserar främst på interetniska relationer och hur dessa varierar
beroende på om individer lever i grupper som innehar status som majoritets- eller
minoritetsgrupp, samt undersöker orsaksförhållandena. Det empiriska underlaget
har, av textförfattaren personligen, inhämtats genom kvalitativa intervjuer och
deltagande observation under försommaren 2009 i två medelstora kommuner i
Centralbosniska kantonen, Bosnien och Hercegovina. Forskningsdeltagarna leder
sitt ursprung i kroatiska majoriteter respektive minoriteter. Det teoretiska ramverk
som ledsagat materialinsamlingen och stimulerat analysen, är en stiliserad
vidareutveckling av Milton M. Gordons teoretiska byggstenar till samtidskontext,
vilken har visat sig tillämpbara å det högsta. Uppsatsen skildrar hur interetniska
relationer kan utvecklas, vilka variabler som är drivande samt vilka kausala
samband dessa har. Resultatet blir en fullgod teori som är appliceringsbar på
snarlika förhållanden som undersökningsområdet uppvisar.},
 author    = {Gusic, Ivan},
 keyword   = {majoritet,minoritet,interetnicitet,förtroende,relationer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tillsammans men ändå inte? - En kvalitativ studie om interetniska relationer och dess variationer ur ett perspektiv beaktandes majoritets- och minoritetsstatus},
 year     = {2009},
}