Advanced

Den internationalistiska omfamningen

Klang, Maria LU (2009) STVK01 20091
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Med en internationalistisk teori i förgrunden handlar denna uppsats om internationalistisk idéspridning i försvarsberedningens rapporter inom ramen för hotet från olika former av terrorism. Den internationalistiska teoribildningen har sedan decennier tillbaka genomsyrat den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken, vari man aktivt arbetat för en ökad internationalisering. Efter en vidgad definition av säkerhetsbegreppet har nya hot, i form av tidigare inrikespolitiskt polisiära frågor, uppkommit på den säkerhetspolitiska agendan. Med terrorismen som analysfall undersöks förekomsten av internationalistiska värderingar i samband med hotets intåg i försvarsberedningens rapporter till dagens dominerande hotbild. Ett samband tycks finnas mellan... (More)
Med en internationalistisk teori i förgrunden handlar denna uppsats om internationalistisk idéspridning i försvarsberedningens rapporter inom ramen för hotet från olika former av terrorism. Den internationalistiska teoribildningen har sedan decennier tillbaka genomsyrat den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken, vari man aktivt arbetat för en ökad internationalisering. Efter en vidgad definition av säkerhetsbegreppet har nya hot, i form av tidigare inrikespolitiskt polisiära frågor, uppkommit på den säkerhetspolitiska agendan. Med terrorismen som analysfall undersöks förekomsten av internationalistiska värderingar i samband med hotets intåg i försvarsberedningens rapporter till dagens dominerande hotbild. Ett samband tycks finnas mellan hotbildens storlek och spridningen av internationalistiska idéer i försvarsrapporterna. Även om hotbilden inte alltid framställs som tydlig, till exempel i fallet med ”nya” diffusa hot som cyberterrorism, understryks vikten av att bygga upp institutioner, samarbeten och internationell rätt för att bemöta hotet. Förutom uppsatsens analysdel i vilken försvarsberedningens rapporter granskas, tar jag i korthet upp svensk kontraterrorism samt diskuterar begreppen ”det vidgade säkerhetsbegreppet”, hotbilder och säkerhetisering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Klang, Maria LU
supervisor
organization
course
STVK01 20091
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Terrorism, internationalism, säkerhetisering, hotbild, identitet
language
Swedish
id
1459373
date added to LUP
2009-09-21 08:25:04
date last changed
2009-09-21 08:25:04
@misc{1459373,
 abstract   = {Med en internationalistisk teori i förgrunden handlar denna uppsats om internationalistisk idéspridning i försvarsberedningens rapporter inom ramen för hotet från olika former av terrorism. Den internationalistiska teoribildningen har sedan decennier tillbaka genomsyrat den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken, vari man aktivt arbetat för en ökad internationalisering. Efter en vidgad definition av säkerhetsbegreppet har nya hot, i form av tidigare inrikespolitiskt polisiära frågor, uppkommit på den säkerhetspolitiska agendan. Med terrorismen som analysfall undersöks förekomsten av internationalistiska värderingar i samband med hotets intåg i försvarsberedningens rapporter till dagens dominerande hotbild. Ett samband tycks finnas mellan hotbildens storlek och spridningen av internationalistiska idéer i försvarsrapporterna. Även om hotbilden inte alltid framställs som tydlig, till exempel i fallet med ”nya” diffusa hot som cyberterrorism, understryks vikten av att bygga upp institutioner, samarbeten och internationell rätt för att bemöta hotet. Förutom uppsatsens analysdel i vilken försvarsberedningens rapporter granskas, tar jag i korthet upp svensk kontraterrorism samt diskuterar begreppen ”det vidgade säkerhetsbegreppet”, hotbilder och säkerhetisering.},
 author    = {Klang, Maria},
 keyword   = {Terrorism,internationalism,säkerhetisering,hotbild,identitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den internationalistiska omfamningen},
 year     = {2009},
}