Advanced

Proletariatets polyfoni - – Västerländsk harmonik i kinesisk musik under 1900-talets första hälft

Peterson, Klas (2009)
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Title: Proletarian polyphony - Western harmony in Chinese music from the first half of the 20th century

The aim of this essay is to examine the use of harmony and polyphony in Chinese music from the first half of the 20th century. Traditional Chinese music contains no chords and no polyphony. At the turn of the 20th
century China showed an increasing interest in European culture and music. Many Chinese asserted that the cause of Europe’s political and military success was to find in its culture. Therefore, as part of a highly politically directed process, Chinese melodies were arranged
with chords and parts in a western manner. In this essay the music in three different collections of revolutionary songs from the first half of the... (More)
Title: Proletarian polyphony - Western harmony in Chinese music from the first half of the 20th century

The aim of this essay is to examine the use of harmony and polyphony in Chinese music from the first half of the 20th century. Traditional Chinese music contains no chords and no polyphony. At the turn of the 20th
century China showed an increasing interest in European culture and music. Many Chinese asserted that the cause of Europe’s political and military success was to find in its culture. Therefore, as part of a highly politically directed process, Chinese melodies were arranged
with chords and parts in a western manner. In this essay the music in three different collections of revolutionary songs from the first half of the 20th century is analyzed regarding harmony and polyphony. The harmony in this music is strongly affected by the Chinese pentatonic setting. The
examination shows that the bass part often looses its unique position in forming the harmony. Common practice principles of chord tone doubling aren’t always followed. Put together this sometimes makes interpretation of chords unclear. The bass part is occasionally heterophonically linked to the melody. Genuinely Chinese chord progressions and cadenzas are revealed. Sometimes the music has two roots: one for the melody and another one for the harmony. The essay also contains an outline of music in 20th century China.

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur man använt harmonik och stämföring i Kina under första halvan av 1900-talet. I traditionell kinesisk musik finns inga ackord och ingen flerstämmighet. Vid sekelskiftet 1900 började man i Kina visa ett allt större intresse för Europas kultur och inte minst dess musik. Många i Kina hävdade att orsaken till Europas politiska och militära framgångar fanns i dess kultur och som del i en i hög grad politiskt styrd process började man efter västerländsk förebild sätta ackord och stämmor till kinesiska melodier. I denna uppsats analyseras musiken i tre olika samlingar med revolutionära sånger från 1900-talets första hälft hur den i grunden västerländska harmoniken och flerstämmigheten använts i Kina. Den harmoniska satsen i den undersökta musiken påverkas starkt av den pentatoniska kinesiska melodiken. Undersökningen visar att basstämman ofta förlorat sin särställning och formbildande funktion samt att traditionella principer för ackordtonsfördubbling inte alltid följs. Sammantaget gör det att ackordtydningen ofta blir oklar. Basstämman är också ibland heterofont kopplad till melodin. Genuint kinesiska ackordföljder och kadenseringar blottläggs. Ibland har musiken två grundtoner, en för melodin och en för harmonierna. I uppsatsen ges också en historisk översikt över musiken i 1900-talets Kina. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Peterson, Klas
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Chinese music, voice leading, cadenza, pentatonic, music theory, kinesisk musik, harmonik, stämföring, kadens, pentatonik, musikteori
language
Swedish
id
1464070
date added to LUP
2009-08-18 13:38:39
date last changed
2009-08-18 13:38:39
@misc{1464070,
 abstract   = {Title: Proletarian polyphony - Western harmony in Chinese music from the first half of the 20th century

The aim of this essay is to examine the use of harmony and polyphony in Chinese music from the first half of the 20th century. Traditional Chinese music contains no chords and no polyphony. At the turn of the 20th
century China showed an increasing interest in European culture and music. Many Chinese asserted that the cause of Europe’s political and military success was to find in its culture. Therefore, as part of a highly politically directed process, Chinese melodies were arranged
with chords and parts in a western manner. In this essay the music in three different collections of revolutionary songs from the first half of the 20th century is analyzed regarding harmony and polyphony. The harmony in this music is strongly affected by the Chinese pentatonic setting. The
examination shows that the bass part often looses its unique position in forming the harmony. Common practice principles of chord tone doubling aren’t always followed. Put together this sometimes makes interpretation of chords unclear. The bass part is occasionally heterophonically linked to the melody. Genuinely Chinese chord progressions and cadenzas are revealed. Sometimes the music has two roots: one for the melody and another one for the harmony. The essay also contains an outline of music in 20th century China.

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur man använt harmonik och stämföring i Kina under första halvan av 1900-talet. I traditionell kinesisk musik finns inga ackord och ingen flerstämmighet. Vid sekelskiftet 1900 började man i Kina visa ett allt större intresse för Europas kultur och inte minst dess musik. Många i Kina hävdade att orsaken till Europas politiska och militära framgångar fanns i dess kultur och som del i en i hög grad politiskt styrd process började man efter västerländsk förebild sätta ackord och stämmor till kinesiska melodier. I denna uppsats analyseras musiken i tre olika samlingar med revolutionära sånger från 1900-talets första hälft hur den i grunden västerländska harmoniken och flerstämmigheten använts i Kina. Den harmoniska satsen i den undersökta musiken påverkas starkt av den pentatoniska kinesiska melodiken. Undersökningen visar att basstämman ofta förlorat sin särställning och formbildande funktion samt att traditionella principer för ackordtonsfördubbling inte alltid följs. Sammantaget gör det att ackordtydningen ofta blir oklar. Basstämman är också ibland heterofont kopplad till melodin. Genuint kinesiska ackordföljder och kadenseringar blottläggs. Ibland har musiken två grundtoner, en för melodin och en för harmonierna. I uppsatsen ges också en historisk översikt över musiken i 1900-talets Kina.},
 author    = {Peterson, Klas},
 keyword   = {Chinese music,voice leading,cadenza,pentatonic,music theory,kinesisk musik,harmonik,stämföring,kadens,pentatonik,musikteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Proletariatets polyfoni - – Västerländsk harmonik i kinesisk musik under 1900-talets första hälft},
 year     = {2009},
}