Advanced

SCAM (Secure Compression Algorithm for Multimedia)

Persson, Einar and Lovén Holgersson, Joel (2009)
Computer Science and Engineering (BSc)
Abstract (Swedish)
Denna rapport har som uppgift att gå igenom hur den nya krypterings och
komprimeringsalgoritmen SCAM har utvecklats. Kryptering och komprimering
är två vanliga begrepp inom datateknik och det finns många olika typer av
algoritmer inom båda områdena. Rapporten går igenom en möjlig kombination
av dessa två begrepp till en enda algoritm. Under projektets gång så har två nya
algoritmer utvecklats, en komprimeringssalgoritm och en krypteringsalgoritm.
Komprimeringsalgoritmen LPRL (Lovén Persson Run-Length) är en
egenutvecklad algoritm. Inspiration till LPRL har mestadels kommit från
komprimeringsalgoritmen Run-Length kodning. LPRL kollar igenom data efter
upprepningar och om där finns sådana så tas de bort från datan och representeras
... (More)
Denna rapport har som uppgift att gå igenom hur den nya krypterings och
komprimeringsalgoritmen SCAM har utvecklats. Kryptering och komprimering
är två vanliga begrepp inom datateknik och det finns många olika typer av
algoritmer inom båda områdena. Rapporten går igenom en möjlig kombination
av dessa två begrepp till en enda algoritm. Under projektets gång så har två nya
algoritmer utvecklats, en komprimeringssalgoritm och en krypteringsalgoritm.
Komprimeringsalgoritmen LPRL (Lovén Persson Run-Length) är en
egenutvecklad algoritm. Inspiration till LPRL har mestadels kommit från
komprimeringsalgoritmen Run-Length kodning. LPRL kollar igenom data efter
upprepningar och om där finns sådana så tas de bort från datan och representeras
istället i en speciell tabell.
Krypteringsalgoritmen LPCR (Lovén Persson Crypto) bygger en del på
funktionaliteten hos strömskiffer med den skillnaden att den även har
blockskifferegenskaper som är tagna från blockskiffertypen Räknare (CTR).
LPCR behöver inte behålla en någon synkronisation med sändare/mottagare
såsom många andra krypteringsalgoritmer måste utan kan skicka data mycket mer
fritt mellan en eller flera sändare/mottagare.
Till sist så har LPRL och LPCR blivit integrerade med varandra för att skapa
SCAM algoritmen. Utvecklingen av LPRL och LPCR har gjorts med tanke på att
de senare skulle integreras med varandra.
Resultatet av projektet är en prototyp av SCAM-algoritmen som är
implementerad i en testversion av ett egenutvecklat chatprogram. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Einar and Lovén Holgersson, Joel
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
communication, security, compression, encryption, krypteringsalgoritm, kompressionsalgoritm, datasäkerhet, komprimering, säkerhet, kryptering, information, streaming, cipher
language
Swedish
id
1464569
date added to LUP
2009-08-19 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:07:26
@misc{1464569,
 abstract   = {Denna rapport har som uppgift att gå igenom hur den nya krypterings och
komprimeringsalgoritmen SCAM har utvecklats. Kryptering och komprimering
är två vanliga begrepp inom datateknik och det finns många olika typer av
algoritmer inom båda områdena. Rapporten går igenom en möjlig kombination
av dessa två begrepp till en enda algoritm. Under projektets gång så har två nya
algoritmer utvecklats, en komprimeringssalgoritm och en krypteringsalgoritm.
Komprimeringsalgoritmen LPRL (Lovén Persson Run-Length) är en
egenutvecklad algoritm. Inspiration till LPRL har mestadels kommit från
komprimeringsalgoritmen Run-Length kodning. LPRL kollar igenom data efter
upprepningar och om där finns sådana så tas de bort från datan och representeras
istället i en speciell tabell.
Krypteringsalgoritmen LPCR (Lovén Persson Crypto) bygger en del på
funktionaliteten hos strömskiffer med den skillnaden att den även har
blockskifferegenskaper som är tagna från blockskiffertypen Räknare (CTR).
LPCR behöver inte behålla en någon synkronisation med sändare/mottagare
såsom många andra krypteringsalgoritmer måste utan kan skicka data mycket mer
fritt mellan en eller flera sändare/mottagare.
Till sist så har LPRL och LPCR blivit integrerade med varandra för att skapa
SCAM algoritmen. Utvecklingen av LPRL och LPCR har gjorts med tanke på att
de senare skulle integreras med varandra.
Resultatet av projektet är en prototyp av SCAM-algoritmen som är
implementerad i en testversion av ett egenutvecklat chatprogram.},
 author    = {Persson, Einar and Lovén Holgersson, Joel},
 keyword   = {communication,security,compression,encryption,krypteringsalgoritm,kompressionsalgoritm,datasäkerhet,komprimering,säkerhet,kryptering,information,streaming,cipher},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {SCAM (Secure Compression Algorithm for Multimedia)},
 year     = {2009},
}