Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En explorativ studie om studenters attityd till nätverk och offentliga institutioner i arbetslivet och eventuella skillnader mellan män och kvinnor

Nickesson, Magnus LU and Larsson, Thomas (2009) PSYK01 20091
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Abstract
Tidigare forskning visar på betydelsen av att ha tillgång till personliga och yrkesmässiga nätverk samt vikten av att man hyser ett förtroende till dessa. Det första Syftet med denna explorativa studie var att undersöka användande och förtroende till dessa nätverk och eventuella skillnader mellan män och kvinnor. Studien undersökte också studenters förtroende till och användning av offentliga institutioner i arbetslivet. Det andra syftet var att undersöka eventuella samband mellan studenternas nätverksanvändning och tilliten till arbetsrelaterade offentliga institutioner. Metoden som användes var en enkätundersökning som omfattade 55 studenter. Resultatet visade att kvinnor känner ett större förtroende till officiella... (More)
Abstract
Tidigare forskning visar på betydelsen av att ha tillgång till personliga och yrkesmässiga nätverk samt vikten av att man hyser ett förtroende till dessa. Det första Syftet med denna explorativa studie var att undersöka användande och förtroende till dessa nätverk och eventuella skillnader mellan män och kvinnor. Studien undersökte också studenters förtroende till och användning av offentliga institutioner i arbetslivet. Det andra syftet var att undersöka eventuella samband mellan studenternas nätverksanvändning och tilliten till arbetsrelaterade offentliga institutioner. Metoden som användes var en enkätundersökning som omfattade 55 studenter. Resultatet visade att kvinnor känner ett större förtroende till officiella institutioner så som arbetsförmedling och fackföreningar än vad män gör. Tidigare undersökningars resultat som visar att män har ett mer utbrett yrkesmässigt nätverk än kvinnor kunde inte bekräftas. Däremot visade resultaten att kvinnor använder sig mer av sina vänner för stöd och tröst i svåra situationer. Detta är helt i linje med tidigare forskning.
Nyckelord: nätverk, arbetsförmedling, fackföreningar, förtroende, tillit (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nickesson, Magnus LU and Larsson, Thomas
supervisor
organization
course
PSYK01 20091
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
tillit, förtroende, fackföreningar, nätverk, arbetsförmedling
language
Swedish
id
1468101
date added to LUP
2009-08-31 15:20:39
date last changed
2009-08-31 15:20:39
@misc{1468101,
 abstract   = {{Abstract
Tidigare forskning visar på betydelsen av att ha tillgång till personliga och yrkesmässiga nätverk samt vikten av att man hyser ett förtroende till dessa. Det första Syftet med denna explorativa studie var att undersöka användande och förtroende till dessa nätverk och eventuella skillnader mellan män och kvinnor. Studien undersökte också studenters förtroende till och användning av offentliga institutioner i arbetslivet. Det andra syftet var att undersöka eventuella samband mellan studenternas nätverksanvändning och tilliten till arbetsrelaterade offentliga institutioner. Metoden som användes var en enkätundersökning som omfattade 55 studenter. Resultatet visade att kvinnor känner ett större förtroende till officiella institutioner så som arbetsförmedling och fackföreningar än vad män gör. Tidigare undersökningars resultat som visar att män har ett mer utbrett yrkesmässigt nätverk än kvinnor kunde inte bekräftas. Däremot visade resultaten att kvinnor använder sig mer av sina vänner för stöd och tröst i svåra situationer. Detta är helt i linje med tidigare forskning.
Nyckelord: nätverk, arbetsförmedling, fackföreningar, förtroende, tillit}},
 author    = {{Nickesson, Magnus and Larsson, Thomas}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{En explorativ studie om studenters attityd till nätverk och offentliga institutioner i arbetslivet och eventuella skillnader mellan män och kvinnor}},
 year     = {{2009}},
}