Advanced

Extreme Programming – användbarhet i praktiken

Nilsson, Gustav and Glöck, Björn (2009)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Extreme Programming rönte stora framgångar i början av 2000-talet. På senare tid har metoden blivit allt mindre populär. Flera författare har pekat på problematiken med att använda XP. Syftet med studien var att undersöka den upplevda användbarheten kring XP, utifrån utvecklaren och organisationens perspektiv. Vi har konstruerat ett teoretiskt ramverk baserat på användbarhet, systemutvecklingsmetoder i praktiken samt utvecklingens kontext. Vårt tillvägagångssätt har varit kvalitativt där vi har utfört fyra semistrukturerade intervjuer på individer som har arbetat med XP på olika sätt. Resultatet av empirin relaterades därefter mot vårt teoretiska ramverk. Vi fann brister i XP-metodens upplevda användbarhet. Ur ett organisatoriskt... (More)
Extreme Programming rönte stora framgångar i början av 2000-talet. På senare tid har metoden blivit allt mindre populär. Flera författare har pekat på problematiken med att använda XP. Syftet med studien var att undersöka den upplevda användbarheten kring XP, utifrån utvecklaren och organisationens perspektiv. Vi har konstruerat ett teoretiskt ramverk baserat på användbarhet, systemutvecklingsmetoder i praktiken samt utvecklingens kontext. Vårt tillvägagångssätt har varit kvalitativt där vi har utfört fyra semistrukturerade intervjuer på individer som har arbetat med XP på olika sätt. Resultatet av empirin relaterades därefter mot vårt teoretiska ramverk. Vi fann brister i XP-metodens upplevda användbarhet. Ur ett organisatoriskt perspektiv visar metoden på bristande projektstyrningsstöd samt att vissa praktiker var svåra för organisationen att acceptera. Metoden har visat sig ställa stora krav på utvecklarna genom att kräva en stor kunskapsbredd samt att vissa delar av metoden var svåra att leva upp till i praktiken. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Gustav and Glöck, Björn
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
användbarhet, organisation, systemutvecklare, XP, extreme programming, agil, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1468126
date added to LUP
2009-08-06 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:52:45
@misc{1468126,
 abstract   = {Extreme Programming rönte stora framgångar i början av 2000-talet. På senare tid har metoden blivit allt mindre populär. Flera författare har pekat på problematiken med att använda XP. Syftet med studien var att undersöka den upplevda användbarheten kring XP, utifrån utvecklaren och organisationens perspektiv. Vi har konstruerat ett teoretiskt ramverk baserat på användbarhet, systemutvecklingsmetoder i praktiken samt utvecklingens kontext. Vårt tillvägagångssätt har varit kvalitativt där vi har utfört fyra semistrukturerade intervjuer på individer som har arbetat med XP på olika sätt. Resultatet av empirin relaterades därefter mot vårt teoretiska ramverk. Vi fann brister i XP-metodens upplevda användbarhet. Ur ett organisatoriskt perspektiv visar metoden på bristande projektstyrningsstöd samt att vissa praktiker var svåra för organisationen att acceptera. Metoden har visat sig ställa stora krav på utvecklarna genom att kräva en stor kunskapsbredd samt att vissa delar av metoden var svåra att leva upp till i praktiken.},
 author    = {Nilsson, Gustav and Glöck, Björn},
 keyword   = {användbarhet,organisation,systemutvecklare,XP,extreme programming,agil,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Extreme Programming – användbarhet i praktiken},
 year     = {2009},
}