Advanced

Affärssystem i små och medelstora företag: Konsekvenser av införande och användande av ett affärssystem

Wickman, Alf and Chiok Marrou, Silvia (2009)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Affärssystem, eller ERP-system, utvecklades från början för att bemöta ett växande behov av informationsbehandling i stora tillverkande organisationer. Intresset för dessa system finns inte längre enbart i stora, tillverkande organisationer utan även i små och medelstora företag. Av de studier som finns av affärssystem i små och medelstora företag, fokuserar en majoritet på systemens införande och enbart ett fåtal studier undersöker systemen efter implementationen. I detta arbete studeras därför konsekvenser av affärssystemet Pyramid Business Studio en tid efter införandet på fyra företag, tre tillverkande- och ett handelsföretag. Uppsatsens frågeställning är: Vilka konsekvenser har införande och användande av affärssystem i små och... (More)
Affärssystem, eller ERP-system, utvecklades från början för att bemöta ett växande behov av informationsbehandling i stora tillverkande organisationer. Intresset för dessa system finns inte längre enbart i stora, tillverkande organisationer utan även i små och medelstora företag. Av de studier som finns av affärssystem i små och medelstora företag, fokuserar en majoritet på systemens införande och enbart ett fåtal studier undersöker systemen efter implementationen. I detta arbete studeras därför konsekvenser av affärssystemet Pyramid Business Studio en tid efter införandet på fyra företag, tre tillverkande- och ett handelsföretag. Uppsatsens frågeställning är: Vilka konsekvenser har införande och användande av affärssystem i små och medelstora företag? För att kunna identifiera dessa konsekvenser har ett ramverk utvecklats. Empiriska data har samlats in genom personliga intervjuer med VD för respektive företag. Uppsatsens främsta slutsatser ligger i att viktiga konsekvenser för organisationen ligger i informationshanteringen och att investeringar av resurser i utbildning och vidareutveckling har lönat sig på de undersökta företagen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wickman, Alf and Chiok Marrou, Silvia
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ERP, affärssystem, SME, SMF, Pyramid, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1468141
date added to LUP
2009-08-13 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:52:45
@misc{1468141,
 abstract   = {Affärssystem, eller ERP-system, utvecklades från början för att bemöta ett växande behov av informationsbehandling i stora tillverkande organisationer. Intresset för dessa system finns inte längre enbart i stora, tillverkande organisationer utan även i små och medelstora företag. Av de studier som finns av affärssystem i små och medelstora företag, fokuserar en majoritet på systemens införande och enbart ett fåtal studier undersöker systemen efter implementationen. I detta arbete studeras därför konsekvenser av affärssystemet Pyramid Business Studio en tid efter införandet på fyra företag, tre tillverkande- och ett handelsföretag. Uppsatsens frågeställning är: Vilka konsekvenser har införande och användande av affärssystem i små och medelstora företag? För att kunna identifiera dessa konsekvenser har ett ramverk utvecklats. Empiriska data har samlats in genom personliga intervjuer med VD för respektive företag. Uppsatsens främsta slutsatser ligger i att viktiga konsekvenser för organisationen ligger i informationshanteringen och att investeringar av resurser i utbildning och vidareutveckling har lönat sig på de undersökta företagen.},
 author    = {Wickman, Alf and Chiok Marrou, Silvia},
 keyword   = {ERP,affärssystem,SME,SMF,Pyramid,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Affärssystem i små och medelstora företag: Konsekvenser av införande och användande av ett affärssystem},
 year     = {2009},
}