Advanced

Datorstöd vid miljöledningsarbete

Ramberg, Dennis and Edvardsson, Annie (2009)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Inom miljöledningssystem kan det vara svårt att veta vilken mjukvara som ändamålsenligt går att nyttja för miljöarbete. Den mångfacetterade natur som mjukvaruval bidrar med, leder oss till frågan; ”Är mjukvaran som används ändamålsenligt utformad för att stödja arbetet med ISO 14001?” För att svara på denna fråga har vi genomfört semistrukturerade intervjuer med anställda vid sex företag. Resultatet visar på att mjukvara sällan anpassas för att stödja miljöarbete. Istället används redan befintlig mjukvara; vilka är ändamålsenliga nog för att nå upp till de krav som ISO 14001 ställer. Samtidigt visar ett initiativ på egenutvecklad mjukvara att det går, med små medel, att använda mjukvara för att aktivt kommunicera miljöresultat, både... (More)
Inom miljöledningssystem kan det vara svårt att veta vilken mjukvara som ändamålsenligt går att nyttja för miljöarbete. Den mångfacetterade natur som mjukvaruval bidrar med, leder oss till frågan; ”Är mjukvaran som används ändamålsenligt utformad för att stödja arbetet med ISO 14001?” För att svara på denna fråga har vi genomfört semistrukturerade intervjuer med anställda vid sex företag. Resultatet visar på att mjukvara sällan anpassas för att stödja miljöarbete. Istället används redan befintlig mjukvara; vilka är ändamålsenliga nog för att nå upp till de krav som ISO 14001 ställer. Samtidigt visar ett initiativ på egenutvecklad mjukvara att det går, med små medel, att använda mjukvara för att aktivt kommunicera miljöresultat, både individuella samt verksamhetsöverskridande. Vilket, för deras del, har lett till en kraftigt minskad miljöpåverkan. Slutsatsen som kan utvinnas ifrån detta är att informationssystem i många fall fyller sin ändamålsenliga funktion i miljöarbete. Då väljer man dock att bortse ifrån de förbättringar som kan ske med hjälp datorstött miljöledningsarbete; En aktiv visualisering av den individuella miljöpåverkan tydliggör varje anställds påverkan på företagets miljöarbete. Vilket kan bidra till ett ökat engagemang hos personalen som i sin tur kan skapa förändringar i beteende och handlingstagande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ramberg, Dennis and Edvardsson, Annie
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
informationssystem, Miljöledningssystem, informatik, datorstöd, ISO 14001, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1468146
date added to LUP
2009-07-20 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:52:44
@misc{1468146,
 abstract   = {Inom miljöledningssystem kan det vara svårt att veta vilken mjukvara som ändamålsenligt går att nyttja för miljöarbete. Den mångfacetterade natur som mjukvaruval bidrar med, leder oss till frågan; ”Är mjukvaran som används ändamålsenligt utformad för att stödja arbetet med ISO 14001?” För att svara på denna fråga har vi genomfört semistrukturerade intervjuer med anställda vid sex företag. Resultatet visar på att mjukvara sällan anpassas för att stödja miljöarbete. Istället används redan befintlig mjukvara; vilka är ändamålsenliga nog för att nå upp till de krav som ISO 14001 ställer. Samtidigt visar ett initiativ på egenutvecklad mjukvara att det går, med små medel, att använda mjukvara för att aktivt kommunicera miljöresultat, både individuella samt verksamhetsöverskridande. Vilket, för deras del, har lett till en kraftigt minskad miljöpåverkan. Slutsatsen som kan utvinnas ifrån detta är att informationssystem i många fall fyller sin ändamålsenliga funktion i miljöarbete. Då väljer man dock att bortse ifrån de förbättringar som kan ske med hjälp datorstött miljöledningsarbete; En aktiv visualisering av den individuella miljöpåverkan tydliggör varje anställds påverkan på företagets miljöarbete. Vilket kan bidra till ett ökat engagemang hos personalen som i sin tur kan skapa förändringar i beteende och handlingstagande.},
 author    = {Ramberg, Dennis and Edvardsson, Annie},
 keyword   = {informationssystem,Miljöledningssystem,informatik,datorstöd,ISO 14001,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Datorstöd vid miljöledningsarbete},
 year     = {2009},
}