Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Personalenheternas roll i mobbningsarbetet

Susa, Maja LU and Karlsson, Anna (2009) PSYK01 20091
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Vuxenmobbning är ett komplext och växande problem i arbetslivet, med ett stort mörkertal över hur många som egentligen är drabbade. Flera personer och yrkesroller kan involveras i en mobbningsprocess med höga kostnader för samhället, organisationen och indi¬viden. Enligt Svensk lag ska arbetsgivaren aktivt utreda och mot¬verka mobb¬ning, men det är svårt att hitta forsk¬ning som visar hur arbetsgivaren gör detta. Syfte med denna studie har varit att genom intervjumetod ge en tydligare bild av vilken roll personal¬enheter uppfattar sig ha i mobb¬nings¬arbetet. Fem personer på tre olika personal¬enheter inom Region Skåne har inter¬vjuats. Resultatet visar att personal¬enheten har en perifer roll och att ansvaret för åtgärder främst läggs på... (More)
Vuxenmobbning är ett komplext och växande problem i arbetslivet, med ett stort mörkertal över hur många som egentligen är drabbade. Flera personer och yrkesroller kan involveras i en mobbningsprocess med höga kostnader för samhället, organisationen och indi¬viden. Enligt Svensk lag ska arbetsgivaren aktivt utreda och mot¬verka mobb¬ning, men det är svårt att hitta forsk¬ning som visar hur arbetsgivaren gör detta. Syfte med denna studie har varit att genom intervjumetod ge en tydligare bild av vilken roll personal¬enheter uppfattar sig ha i mobb¬nings¬arbetet. Fem personer på tre olika personal¬enheter inom Region Skåne har inter¬vjuats. Resultatet visar att personal¬enheten har en perifer roll och att ansvaret för åtgärder främst läggs på chefen. Personal¬enheterna ansvarar för utform¬ning och imple¬mentering av riktlinjer och policys i verksam¬heten, t.ex. policyn mot krän¬kande särbehandling. De arbetar också som ett kon¬sultativt stöd till chefer och kan även i viss mån ge råd och stöd till utsatta med¬arbetare. Studien visar att mobbning generellt inte är en prioriterad fråga i verksam¬heterna. De intervjuade lämnar över mobb¬nings¬ärenden till företags¬hälsovården och beskriver i flera fall en brist både i kompe¬tens och i utbildning för att själv hantera frågan. Verksamheterna genomför inte några specifika inventeringar av mobbningsproblematiken och eventuell mobbning doku¬ment¬eras sällan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Susa, Maja LU and Karlsson, Anna
supervisor
organization
course
PSYK01 20091
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Personalenhet, Arbete, Mobbning, Kränkande särbehandling, HR-enhet, Sjukvård
language
Swedish
id
1471198
date added to LUP
2009-09-03 09:19:01
date last changed
2009-09-03 09:19:01
@misc{1471198,
 abstract   = {{Vuxenmobbning är ett komplext och växande problem i arbetslivet, med ett stort mörkertal över hur många som egentligen är drabbade. Flera personer och yrkesroller kan involveras i en mobbningsprocess med höga kostnader för samhället, organisationen och indi¬viden. Enligt Svensk lag ska arbetsgivaren aktivt utreda och mot¬verka mobb¬ning, men det är svårt att hitta forsk¬ning som visar hur arbetsgivaren gör detta. Syfte med denna studie har varit att genom intervjumetod ge en tydligare bild av vilken roll personal¬enheter uppfattar sig ha i mobb¬nings¬arbetet. Fem personer på tre olika personal¬enheter inom Region Skåne har inter¬vjuats. Resultatet visar att personal¬enheten har en perifer roll och att ansvaret för åtgärder främst läggs på chefen. Personal¬enheterna ansvarar för utform¬ning och imple¬mentering av riktlinjer och policys i verksam¬heten, t.ex. policyn mot krän¬kande särbehandling. De arbetar också som ett kon¬sultativt stöd till chefer och kan även i viss mån ge råd och stöd till utsatta med¬arbetare. Studien visar att mobbning generellt inte är en prioriterad fråga i verksam¬heterna. De intervjuade lämnar över mobb¬nings¬ärenden till företags¬hälsovården och beskriver i flera fall en brist både i kompe¬tens och i utbildning för att själv hantera frågan. Verksamheterna genomför inte några specifika inventeringar av mobbningsproblematiken och eventuell mobbning doku¬ment¬eras sällan.}},
 author    = {{Susa, Maja and Karlsson, Anna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Personalenheternas roll i mobbningsarbetet}},
 year     = {{2009}},
}