Advanced

Psykologisk empowerment och utseendefokusering som prediktorer av självobjektifiering

Lexner, Maria LU (2009) PSYM01 20091
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Självobjektifiering, dvs. att individen har internaliserat ett yttre perspektiv på sin kropp, har samband med skam över den egna kroppen, negativ kroppsuppfattning samt lågt psykologiskt välbefinnande. Föreliggande studie syftade till att, med hjälp av självskattningsskalor, undersöka sambanden mellan självobjektifiering och kön, maskulinitet, femininitet, psykologisk empowerment samt utseedefokusering hos 200 universitetsstuderande kvinnor och män. Frågeställningen var huruvida psykologisk empowerment och utseedefokusering är bättre prediktorer av självobjektifiering än kön, maskulinitet och femininitet. Resultaten visade att maskulinitet och psykologisk empowerment var negativt korrelerade med självobjektifiering för kvinnor medan... (More)
Självobjektifiering, dvs. att individen har internaliserat ett yttre perspektiv på sin kropp, har samband med skam över den egna kroppen, negativ kroppsuppfattning samt lågt psykologiskt välbefinnande. Föreliggande studie syftade till att, med hjälp av självskattningsskalor, undersöka sambanden mellan självobjektifiering och kön, maskulinitet, femininitet, psykologisk empowerment samt utseedefokusering hos 200 universitetsstuderande kvinnor och män. Frågeställningen var huruvida psykologisk empowerment och utseedefokusering är bättre prediktorer av självobjektifiering än kön, maskulinitet och femininitet. Resultaten visade att maskulinitet och psykologisk empowerment var negativt korrelerade med självobjektifiering för kvinnor medan utseedefokusering och självobjektifiering var positivt korrelerat för kvinnor och män. Vidare visade en regressionsanalys att psykologisk empowerment och utseedefokusering förklarar omkring hälften av variansen i självobjektifiering samt predicerar självobjektifiering bättre än kön, maskulinitet och femininitet. Framtida studier föreslås ytterligare undersöka psykologisk empowerment som protektiv faktor för självobjektifierng hos män. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lexner, Maria LU
supervisor
organization
course
PSYM01 20091
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
psykologisk empowerment, femininitet, maskulinitet, Kroppsuppfattning, självobjektifiering, utseendefokusering
language
Swedish
id
1472026
date added to LUP
2009-10-09 14:35:57
date last changed
2009-10-09 14:35:57
@misc{1472026,
 abstract   = {Självobjektifiering, dvs. att individen har internaliserat ett yttre perspektiv på sin kropp, har samband med skam över den egna kroppen, negativ kroppsuppfattning samt lågt psykologiskt välbefinnande. Föreliggande studie syftade till att, med hjälp av självskattningsskalor, undersöka sambanden mellan självobjektifiering och kön, maskulinitet, femininitet, psykologisk empowerment samt utseedefokusering hos 200 universitetsstuderande kvinnor och män. Frågeställningen var huruvida psykologisk empowerment och utseedefokusering är bättre prediktorer av självobjektifiering än kön, maskulinitet och femininitet. Resultaten visade att maskulinitet och psykologisk empowerment var negativt korrelerade med självobjektifiering för kvinnor medan utseedefokusering och självobjektifiering var positivt korrelerat för kvinnor och män. Vidare visade en regressionsanalys att psykologisk empowerment och utseedefokusering förklarar omkring hälften av variansen i självobjektifiering samt predicerar självobjektifiering bättre än kön, maskulinitet och femininitet. Framtida studier föreslås ytterligare undersöka psykologisk empowerment som protektiv faktor för självobjektifierng hos män.},
 author    = {Lexner, Maria},
 keyword   = {psykologisk empowerment,femininitet,maskulinitet,Kroppsuppfattning,självobjektifiering,utseendefokusering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Psykologisk empowerment och utseendefokusering som prediktorer av självobjektifiering},
 year     = {2009},
}