Advanced

Är BRIC marknaderna svagt effektiva?

Misharina, Marlena (2009)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Uppsatsen testar fyra marknader för svag marknadseffektivitet. Marknaderna som undersöks är BRIC-marknaderna; Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Svag effektivitet innebär att man inte kan utnyttja historiska prisrörelser för att förutsäga framtida prisrörelser. Undersökningsperioden sträcker sig från ca år 2000-2009, och datamaterialet delas sedan upp i två lika stora perioder, som benämns period 1 och 2. För att testa för svag effektivitet används den så kallade random walk modellen, där priset idag är lika med priset igår plus en residualterm. Analysmetoden bygger på enhetsrotstestet Augmented Dickey-Fuller och på autokorrelationstestet Breusch-Godfrey Lagrange Multiplier. Autokorrelationskoefficienten och förklaringsgraden redovisas... (More)
Uppsatsen testar fyra marknader för svag marknadseffektivitet. Marknaderna som undersöks är BRIC-marknaderna; Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Svag effektivitet innebär att man inte kan utnyttja historiska prisrörelser för att förutsäga framtida prisrörelser. Undersökningsperioden sträcker sig från ca år 2000-2009, och datamaterialet delas sedan upp i två lika stora perioder, som benämns period 1 och 2. För att testa för svag effektivitet används den så kallade random walk modellen, där priset idag är lika med priset igår plus en residualterm. Analysmetoden bygger på enhetsrotstestet Augmented Dickey-Fuller och på autokorrelationstestet Breusch-Godfrey Lagrange Multiplier. Autokorrelationskoefficienten och förklaringsgraden redovisas och analyseras därefter. Enhetsrotstestet visade att samtliga marknader innehöll en enhetsrot, vilket stödjer svag marknadseffektivitet. Autokorrelationstestet visade att samtliga marknader, förutom Ryssland period 1 och Kina period 2, uppvisade autokorrelation vilket inte stödjer svag marknadseffektivitet. Dock var autokorrelationen minimal, högst hade Ryssland period 2 på 13,5 % och Indien period 1 på 13,08 %. Enligt den effektiva marknadshypotesen behöver inte autokorrelation betyda att en marknad inte är svagt effektiv om det är ett väldigt litet beroende som inte har någon ekonomisk relevans. Med ekonomisk relevans menas att man ska kunna öka den förväntade vinsten. En autokorrelation på 13,5 % som var den högsta noterade autokorrelationen, innebär att 1,82 % av förändringen i nästa periods avkastning kan förklaras av denna periods förändring. Då detta låter väldigt lite, och därmed kanske inte har någon ekonomisk relevans, kan inget slutligt svar ges vad gäller effektiviteten för samtliga marknader och perioder, med undantag för Ryssland period 1 och Kina period 2 som anses vara svagt effektiva vid nämnda perioder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1472565,
 abstract   = {Uppsatsen testar fyra marknader för svag marknadseffektivitet. Marknaderna som undersöks är BRIC-marknaderna; Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Svag effektivitet innebär att man inte kan utnyttja historiska prisrörelser för att förutsäga framtida prisrörelser. Undersökningsperioden sträcker sig från ca år 2000-2009, och datamaterialet delas sedan upp i två lika stora perioder, som benämns period 1 och 2. För att testa för svag effektivitet används den så kallade random walk modellen, där priset idag är lika med priset igår plus en residualterm. Analysmetoden bygger på enhetsrotstestet Augmented Dickey-Fuller och på autokorrelationstestet Breusch-Godfrey Lagrange Multiplier. Autokorrelationskoefficienten och förklaringsgraden redovisas och analyseras därefter. Enhetsrotstestet visade att samtliga marknader innehöll en enhetsrot, vilket stödjer svag marknadseffektivitet. Autokorrelationstestet visade att samtliga marknader, förutom Ryssland period 1 och Kina period 2, uppvisade autokorrelation vilket inte stödjer svag marknadseffektivitet. Dock var autokorrelationen minimal, högst hade Ryssland period 2 på 13,5 % och Indien period 1 på 13,08 %. Enligt den effektiva marknadshypotesen behöver inte autokorrelation betyda att en marknad inte är svagt effektiv om det är ett väldigt litet beroende som inte har någon ekonomisk relevans. Med ekonomisk relevans menas att man ska kunna öka den förväntade vinsten. En autokorrelation på 13,5 % som var den högsta noterade autokorrelationen, innebär att 1,82 % av förändringen i nästa periods avkastning kan förklaras av denna periods förändring. Då detta låter väldigt lite, och därmed kanske inte har någon ekonomisk relevans, kan inget slutligt svar ges vad gäller effektiviteten för samtliga marknader och perioder, med undantag för Ryssland period 1 och Kina period 2 som anses vara svagt effektiva vid nämnda perioder.},
 author    = {Misharina, Marlena},
 keyword   = {Autokorrelation,Random Walk,enhetsrot,svag marknadseffektivitet,BRIC,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Är BRIC marknaderna svagt effektiva?},
 year     = {2009},
}