Advanced

Anpassning av arbetsfordon - Gräsklippare

Hélaoui, Samir (2008)
Certec - Rehabilitation Engineering and Design
Abstract (Swedish)
Syftet med arbetet har varit att undersöka möjligheterna att
via anpassning av arbetsfordon få personal hos Samhall med
funktionsnedsättningar att få mer meningsfulla arbetsuppgifter.
Detta har förverkligats genom att ett av Samhalls befintliga
arbetsfordon har undersökt och sedan via produktutveckling
anpassats så att det kan användas även av personal med
funktionsnedsättningar.
För att få bra kontakt med målgruppen har en
användargrupp och en fokusgrupp använts. Användargruppen
bestod av huvudanvändaren Mats och två ytterligare användare.
Fokusgruppen bestod av personal från Samhall och anhöriga till
användarna.
Arbetsfordonet som har anpassats är en åkgräsklippare av
modell Stiga Park PRO 25 4WD. Anpassningen som har tagits... (More)
Syftet med arbetet har varit att undersöka möjligheterna att
via anpassning av arbetsfordon få personal hos Samhall med
funktionsnedsättningar att få mer meningsfulla arbetsuppgifter.
Detta har förverkligats genom att ett av Samhalls befintliga
arbetsfordon har undersökt och sedan via produktutveckling
anpassats så att det kan användas även av personal med
funktionsnedsättningar.
För att få bra kontakt med målgruppen har en
användargrupp och en fokusgrupp använts. Användargruppen
bestod av huvudanvändaren Mats och två ytterligare användare.
Fokusgruppen bestod av personal från Samhall och anhöriga till
användarna.
Arbetsfordonet som har anpassats är en åkgräsklippare av
modell Stiga Park PRO 25 4WD. Anpassningen som har tagits
fram består av tre separata moduler. Modulerna kan fästas på
gräsklipparen utan att göra några större ingrepp på maskinen.
Den första modulen möjliggör för användaren att ta sin rollator
med sig under arbetet, upphissningen av rollatorn kan ske efter
att användaren har satt sig. Nästa modul ändrar
parkeringsbromsen från en fotpedal till en spak, detta gör det
möjligt att dra åt parkeringsbromsen med handen. Den sista
modulen förflyttar drivningen av gräsklipparen d.v.s. gas/back
från en fotpedal till en ring runt ratten samt reglage på mitten
av ratten. Den sista modulen gör liksom
parkeringsbromsmodulen att gräsklipparen kan användas av
personal som inte har fullstyrka i sina ben.
Arbetet avslutades med att en fungerande prototyp togs
fram och testades. Prototypen testades och godkändes av Mats. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hélaoui, Samir
supervisor
organization
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Rörelsehinder
language
Swedish
id
1473434
alternative location
http://www.certec.lth.se/dok/anpassningavarbetsfordongrasklippare/
date added to LUP
2010-07-15 15:14:23
date last changed
2010-07-15 15:14:23
@misc{1473434,
 abstract   = {Syftet med arbetet har varit att undersöka möjligheterna att
via anpassning av arbetsfordon få personal hos Samhall med
funktionsnedsättningar att få mer meningsfulla arbetsuppgifter.
Detta har förverkligats genom att ett av Samhalls befintliga
arbetsfordon har undersökt och sedan via produktutveckling
anpassats så att det kan användas även av personal med
funktionsnedsättningar.
För att få bra kontakt med målgruppen har en
användargrupp och en fokusgrupp använts. Användargruppen
bestod av huvudanvändaren Mats och två ytterligare användare.
Fokusgruppen bestod av personal från Samhall och anhöriga till
användarna.
Arbetsfordonet som har anpassats är en åkgräsklippare av
modell Stiga Park PRO 25 4WD. Anpassningen som har tagits
fram består av tre separata moduler. Modulerna kan fästas på
gräsklipparen utan att göra några större ingrepp på maskinen.
Den första modulen möjliggör för användaren att ta sin rollator
med sig under arbetet, upphissningen av rollatorn kan ske efter
att användaren har satt sig. Nästa modul ändrar
parkeringsbromsen från en fotpedal till en spak, detta gör det
möjligt att dra åt parkeringsbromsen med handen. Den sista
modulen förflyttar drivningen av gräsklipparen d.v.s. gas/back
från en fotpedal till en ring runt ratten samt reglage på mitten
av ratten. Den sista modulen gör liksom
parkeringsbromsmodulen att gräsklipparen kan användas av
personal som inte har fullstyrka i sina ben.
Arbetet avslutades med att en fungerande prototyp togs
fram och testades. Prototypen testades och godkändes av Mats.},
 author    = {Hélaoui, Samir},
 keyword   = {Rörelsehinder},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Anpassning av arbetsfordon - Gräsklippare},
 year     = {2008},
}