Advanced

Utveckling av grafiskt gränssnitt för mobiltelefoner för synsvaga personer

Asztalos, Botond (2008)
Certec - Rehabilitation Engineering and Design
Abstract (Swedish)
Målet med examensarbetet är att utveckla ett grafiskt gränssnitt som markant underlättar användandet av mobiltelefoner för synsvaga personer. Examensarbetet gjordes i samarbete med företaget The Astonishing Tribe (TAT) i Malmö. TAT designar och utvecklar grafiska gränssnitt för mobiltelefoner. I dagsläget finns det ett flertal olika hjälpmedel till mobiltelefoner för synsvaga personer. Det finns även specialutvecklade mobiltelefoner som främst vänder sig till äldre men som även kan tänkas hjälpa synsvaga personer. Inget av dessa hjälpmedel eller lösningar försöker dock enbart att med det grafiska gränssnittet underlätta för användaren. Innan utvecklingsarbetet utfördes intervjuer med två synsvaga personer för att få inblick i hur det... (More)
Målet med examensarbetet är att utveckla ett grafiskt gränssnitt som markant underlättar användandet av mobiltelefoner för synsvaga personer. Examensarbetet gjordes i samarbete med företaget The Astonishing Tribe (TAT) i Malmö. TAT designar och utvecklar grafiska gränssnitt för mobiltelefoner. I dagsläget finns det ett flertal olika hjälpmedel till mobiltelefoner för synsvaga personer. Det finns även specialutvecklade mobiltelefoner som främst vänder sig till äldre men som även kan tänkas hjälpa synsvaga personer. Inget av dessa hjälpmedel eller lösningar försöker dock enbart att med det grafiska gränssnittet underlätta för användaren. Innan utvecklingsarbetet utfördes intervjuer med två synsvaga personer för att få inblick i hur det är för en synsvag person att använda en mobiltelefon idag. Syftet med intervjuerna var att de skulle ge information om vad som försvårar användbarheten idag men också vad personerna i fråga tycker är viktiga hos en mobiltelefon. Under utvecklingsarbetet användes en iterativ utvecklingsprocess. Tanken med den iterativa processen är att i varje iteration utveckla och testa en del av det grafiska gränssnittet. Eftersom man till varje ny iteration tillför resultatet från den föregående iterationen växer det grafiska gränssnittet fram successivt. Utvecklingsarbetet resulterade i en prototyp som är körbar på en mobiltelefon med Windows Mobile som operativsystem. Prototypen består av en startskärm, huvudmeny, telefonbok och en inställning där bakgrundsfärg samt textfärg kan ställas in i det grafiska gränssnittet. Prototypen har även en funktion som gör att man kan växla mellan normalt och förstorat läge i alla menyer och listor. Användartester har visat att man kan utveckla ett grafiskt gränssnitt som markant underlättar användandet av mobiltelefoner för synsvaga personer genom att följa några generella riktlinjer samt förse användaren med personliga inställningar. Nyckelord: Användargränssnitt, mobiltelefon, synsvag person, TAT Cascades, Windows Mobile (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Asztalos, Botond
supervisor
organization
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
ekonomi, juridik, tillgänglighet, Etik, Synskador och blindhet
language
Swedish
id
1473453
alternative location
http://www.certec.lth.se/dok/utvecklingavgrafisktgranssnitt/
date added to LUP
2009-10-21 10:36:19
date last changed
2010-02-01 14:40:04
@misc{1473453,
 abstract   = {Målet med examensarbetet är att utveckla ett grafiskt gränssnitt som markant underlättar användandet av mobiltelefoner för synsvaga personer. Examensarbetet gjordes i samarbete med företaget The Astonishing Tribe (TAT) i Malmö. TAT designar och utvecklar grafiska gränssnitt för mobiltelefoner.  I dagsläget finns det ett flertal olika hjälpmedel till mobiltelefoner för synsvaga personer. Det finns även specialutvecklade mobiltelefoner som främst vänder sig till äldre men som även kan tänkas hjälpa synsvaga personer. Inget av dessa hjälpmedel eller lösningar försöker dock enbart att med det grafiska gränssnittet underlätta för användaren.  Innan utvecklingsarbetet utfördes intervjuer med två synsvaga personer för att få inblick i hur det är för en synsvag person att använda en mobiltelefon idag. Syftet med intervjuerna var att de skulle ge information om vad som försvårar användbarheten idag men också vad personerna i fråga tycker är viktiga hos en mobiltelefon.  Under utvecklingsarbetet användes en iterativ utvecklingsprocess. Tanken med den iterativa processen är att i varje iteration utveckla och testa en del av det grafiska gränssnittet. Eftersom man till varje ny iteration tillför resultatet från den föregående iterationen växer det grafiska gränssnittet fram successivt.  Utvecklingsarbetet resulterade i en prototyp som är körbar på en mobiltelefon med Windows Mobile som operativsystem. Prototypen består av en startskärm, huvudmeny, telefonbok och en inställning där bakgrundsfärg samt textfärg kan ställas in i det grafiska gränssnittet. Prototypen har även en funktion som gör att man kan växla mellan normalt och förstorat läge i alla menyer och listor.  Användartester har visat att man kan utveckla ett grafiskt gränssnitt som markant underlättar användandet av mobiltelefoner för synsvaga personer genom att följa några generella riktlinjer samt förse användaren med personliga inställningar.  Nyckelord: Användargränssnitt, mobiltelefon, synsvag person, TAT Cascades, Windows Mobile},
 author    = {Asztalos, Botond},
 keyword   = {ekonomi,juridik,tillgänglighet,Etik,Synskador och blindhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utveckling av grafiskt gränssnitt för mobiltelefoner för synsvaga personer},
 year     = {2008},
}