Advanced

Motivationsfaktorer för användning av wiki som ett Knowledge Management System – En studie på ST-Ericsson

Friang, Henrik and Allansson, Johan (2009)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Användandet av wikis inom organisationer är en relativt ny företeelse. Intåget har i stort sett gjorts utan någon bakomliggande kunskap om vad detta system kan tillföra. På senare år har fenomenet dock uppmärksammats inom forskningsvärlden där man nu börjar inse systemets potential som ett knowledge management system. Verktyget ger användarna möjlighet att generera, lagra och sprida kunskap inom organisationen. Wikin är en användardriven och öppen arkitektur vilket ställer stora krav på användarna själva. Det är därför intressant att studera vad som driver användarna till ett aktivt användande. Syftet med denna kandidatuppsats är således att kartlägga och belysa de motivationsfaktorer som gör att de anställda i en organisation använder en... (More)
Användandet av wikis inom organisationer är en relativt ny företeelse. Intåget har i stort sett gjorts utan någon bakomliggande kunskap om vad detta system kan tillföra. På senare år har fenomenet dock uppmärksammats inom forskningsvärlden där man nu börjar inse systemets potential som ett knowledge management system. Verktyget ger användarna möjlighet att generera, lagra och sprida kunskap inom organisationen. Wikin är en användardriven och öppen arkitektur vilket ställer stora krav på användarna själva. Det är därför intressant att studera vad som driver användarna till ett aktivt användande. Syftet med denna kandidatuppsats är således att kartlägga och belysa de motivationsfaktorer som gör att de anställda i en organisation använder en intern wiki. En redogörelse av relevanta motivationsfaktorer presenteras och ligger sedan till grund för vår studie. Motivationsfaktorerna kategoriseras och sammanställs i ett översiktligt format, vilket också inkluderar eventuella hinder för användning. För att genomföra studien användes en enkätundersökning tillsammans med två semi-strukturerade intervjuer, för att ge både bredd och djup till studien. Undersökningen genomfördes på ST-Ericsson, som är ett av de världsledande företagen inom mobila plattformar och användare av en intern wiki. Resultatet vilar på en ganska liten studie och bör inte generaliseras allt för mycket. I vår studie har vi dock funnit vissa signifikanta reslutat, som slutsatser dragits utifrån för detta specifika fall. Vårt empiriska material gick, i relativt hög grad, i samklang med tidigare studier. Våra slutsatser blev att den, av användarna, upplevda nyttan med systemet var den största bidragande faktorn till användning hos ST-Ericsson. Vi fann även belägg för att användarvänlighet kan vara sekundärt, givet att motivationen att använda systemet är tillräckligt stor. Dessutom fann vi ytterligare två faktorer som möjligtvis kan påverka användandet, beronde av system och konkurrerande system. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Friang, Henrik and Allansson, Johan
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kunskapsspridning, information, Wiki, motivationsfaktorer, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1473862
date added to LUP
2009-09-01 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:52:46
@misc{1473862,
 abstract   = {Användandet av wikis inom organisationer är en relativt ny företeelse. Intåget har i stort sett gjorts utan någon bakomliggande kunskap om vad detta system kan tillföra. På senare år har fenomenet dock uppmärksammats inom forskningsvärlden där man nu börjar inse systemets potential som ett knowledge management system. Verktyget ger användarna möjlighet att generera, lagra och sprida kunskap inom organisationen. Wikin är en användardriven och öppen arkitektur vilket ställer stora krav på användarna själva. Det är därför intressant att studera vad som driver användarna till ett aktivt användande. Syftet med denna kandidatuppsats är således att kartlägga och belysa de motivationsfaktorer som gör att de anställda i en organisation använder en intern wiki. En redogörelse av relevanta motivationsfaktorer presenteras och ligger sedan till grund för vår studie. Motivationsfaktorerna kategoriseras och sammanställs i ett översiktligt format, vilket också inkluderar eventuella hinder för användning. För att genomföra studien användes en enkätundersökning tillsammans med två semi-strukturerade intervjuer, för att ge både bredd och djup till studien. Undersökningen genomfördes på ST-Ericsson, som är ett av de världsledande företagen inom mobila plattformar och användare av en intern wiki. Resultatet vilar på en ganska liten studie och bör inte generaliseras allt för mycket. I vår studie har vi dock funnit vissa signifikanta reslutat, som slutsatser dragits utifrån för detta specifika fall. Vårt empiriska material gick, i relativt hög grad, i samklang med tidigare studier. Våra slutsatser blev att den, av användarna, upplevda nyttan med systemet var den största bidragande faktorn till användning hos ST-Ericsson. Vi fann även belägg för att användarvänlighet kan vara sekundärt, givet att motivationen att använda systemet är tillräckligt stor. Dessutom fann vi ytterligare två faktorer som möjligtvis kan påverka användandet, beronde av system och konkurrerande system.},
 author    = {Friang, Henrik and Allansson, Johan},
 keyword   = {kunskapsspridning,information,Wiki,motivationsfaktorer,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Motivationsfaktorer för användning av wiki som ett Knowledge Management System – En studie på ST-Ericsson},
 year     = {2009},
}