Advanced

Dömda av livet – en pilotstudie om kvinnor som blivit dömda till rättspsykiatrisk vård, ett livsloppsperspektiv.

Sandsjö, Michael LU and Telhammar, Anna LU (2009) PSPT01 20091
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Denna pilotstudie utgick från de kvinnor (N=14) som ingår i en kohort (Malmö-kohorten) av personer som genomgått rättspsykiatrisk undersökning under perioden 1999-2005. Fokus för studien var en kartläggning av faktorer som antogs spegla betydelsen av hereditet och uppväxtförhållanden. Teoretiska utgångspunkter var modeller för kvinnors utveckling av antisocialt beteende respektive anknytning. Studien undersökte även problem och metodbegränsningar då forskning bedrivs på bakgrundsfaktorer med rättspsykiatriska undersökningar (RPU) som underlag.
Kvinnorna som kartläggs hade redan tidigt i livet stora problem, vilka senare eskalerade. En klar majoritet av kvinnorna hade missbrukande föräldrar och nästan samtliga (n=13) hade eget missbruk.... (More)
Denna pilotstudie utgick från de kvinnor (N=14) som ingår i en kohort (Malmö-kohorten) av personer som genomgått rättspsykiatrisk undersökning under perioden 1999-2005. Fokus för studien var en kartläggning av faktorer som antogs spegla betydelsen av hereditet och uppväxtförhållanden. Teoretiska utgångspunkter var modeller för kvinnors utveckling av antisocialt beteende respektive anknytning. Studien undersökte även problem och metodbegränsningar då forskning bedrivs på bakgrundsfaktorer med rättspsykiatriska undersökningar (RPU) som underlag.
Kvinnorna som kartläggs hade redan tidigt i livet stora problem, vilka senare eskalerade. En klar majoritet av kvinnorna hade missbrukande föräldrar och nästan samtliga (n=13) hade eget missbruk. Endast en bedömdes ha haft förutsättningar för en trygg anknytning till båda föräldrar. Författarna ansåg att tidigare insatser till stor del kunnat hindra kvinnornas problem från att eskalera och därmed sannolikt även hindra majoriteten av dem från att bli dömda till rättspsykiatrisk vård. Hälften av kvinnorna var inte tidigare lagförda och författarna ansåg att de 14 kvinnornas brottslighet snarare berodde på deras allvarliga psykiska störning än på en antisocial livsstil. Även om RPU innebar en unik möjlighet att få tillgång till sekretessbelagt material, var de varken fullständiga eller oproblematiska att använda som enda informationskälla. Därför rekommenderades kompletterande undersökningsmetoder då forskning ska bedrivas inom detta område. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandsjö, Michael LU and Telhammar, Anna LU
supervisor
organization
course
PSPT01 20091
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Allvarlig psykisk störning, Antisocialitet, Kvinnliga lagöverträdare, Rättspsykiatrisk utredning, Psykosocial bakgrund, Anknytning, Rättspsykiatrisk vård.
language
Swedish
id
1474019
date added to LUP
2009-10-29 11:48:13
date last changed
2009-10-29 11:48:13
@misc{1474019,
 abstract   = {Denna pilotstudie utgick från de kvinnor (N=14) som ingår i en kohort (Malmö-kohorten) av personer som genomgått rättspsykiatrisk undersökning under perioden 1999-2005. Fokus för studien var en kartläggning av faktorer som antogs spegla betydelsen av hereditet och uppväxtförhållanden. Teoretiska utgångspunkter var modeller för kvinnors utveckling av antisocialt beteende respektive anknytning. Studien undersökte även problem och metodbegränsningar då forskning bedrivs på bakgrundsfaktorer med rättspsykiatriska undersökningar (RPU) som underlag.
Kvinnorna som kartläggs hade redan tidigt i livet stora problem, vilka senare eskalerade. En klar majoritet av kvinnorna hade missbrukande föräldrar och nästan samtliga (n=13) hade eget missbruk. Endast en bedömdes ha haft förutsättningar för en trygg anknytning till båda föräldrar. Författarna ansåg att tidigare insatser till stor del kunnat hindra kvinnornas problem från att eskalera och därmed sannolikt även hindra majoriteten av dem från att bli dömda till rättspsykiatrisk vård. Hälften av kvinnorna var inte tidigare lagförda och författarna ansåg att de 14 kvinnornas brottslighet snarare berodde på deras allvarliga psykiska störning än på en antisocial livsstil. Även om RPU innebar en unik möjlighet att få tillgång till sekretessbelagt material, var de varken fullständiga eller oproblematiska att använda som enda informationskälla. Därför rekommenderades kompletterande undersökningsmetoder då forskning ska bedrivas inom detta område.},
 author    = {Sandsjö, Michael and Telhammar, Anna},
 keyword   = {Allvarlig psykisk störning,Antisocialitet,Kvinnliga lagöverträdare,Rättspsykiatrisk utredning,Psykosocial bakgrund,Anknytning,Rättspsykiatrisk vård.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Dömda av livet – en pilotstudie om kvinnor som blivit dömda till rättspsykiatrisk vård, ett livsloppsperspektiv.},
 year     = {2009},
}