Advanced

Svenska kommuners inköp - Vad styr priset på kontorsmateriel vid offentliga upphandlingar?

Kihlberg, Niklas (2009)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som styr priset på olika typiska kontorsmateriel och att med stöd av resultaten peka på områden som kan förbättras. Metod: Metoden är deduktiv, kvantitativ och använder regressionsanalyser såväl som deskriptiv statistik för att beskriva data. Teoretiska perspektiv: De hypoteser som testas vilar på teori om auktioner. Empiri: Empirin består av ett stickprov av Sveriges kommuner. Information som samlades in rörde de priser som avtalades vid den senaste upphandlingen, antal anbud som lämnades in, vilket anbudsförfarande som användes och vilken upphandlingsvolymen var. Resultat: Regressionsanalysen visade att befolkningstäthet har betydelse för priset som avtalas vid upphandlingar av en av de... (More)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som styr priset på olika typiska kontorsmateriel och att med stöd av resultaten peka på områden som kan förbättras. Metod: Metoden är deduktiv, kvantitativ och använder regressionsanalyser såväl som deskriptiv statistik för att beskriva data. Teoretiska perspektiv: De hypoteser som testas vilar på teori om auktioner. Empiri: Empirin består av ett stickprov av Sveriges kommuner. Information som samlades in rörde de priser som avtalades vid den senaste upphandlingen, antal anbud som lämnades in, vilket anbudsförfarande som användes och vilken upphandlingsvolymen var. Resultat: Regressionsanalysen visade att befolkningstäthet har betydelse för priset som avtalas vid upphandlingar av en av de undersökta produkterna. Detta resultat stöddes av tendenser i ett par andra regressioner men i de flesta fall kunde inget samband mellan de oberoende variablerna och priset visas. Den deskriptiva analysen visade att ett fåtal aktörer dominerar vid upphandlingar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1478549,
 abstract   = {Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som styr priset på olika typiska kontorsmateriel och att med stöd av resultaten peka på områden som kan förbättras. Metod: Metoden är deduktiv, kvantitativ och använder regressionsanalyser såväl som deskriptiv statistik för att beskriva data. Teoretiska perspektiv: De hypoteser som testas vilar på teori om auktioner. Empiri: Empirin består av ett stickprov av Sveriges kommuner. Information som samlades in rörde de priser som avtalades vid den senaste upphandlingen, antal anbud som lämnades in, vilket anbudsförfarande som användes och vilken upphandlingsvolymen var. Resultat: Regressionsanalysen visade att befolkningstäthet har betydelse för priset som avtalas vid upphandlingar av en av de undersökta produkterna. Detta resultat stöddes av tendenser i ett par andra regressioner men i de flesta fall kunde inget samband mellan de oberoende variablerna och priset visas. Den deskriptiva analysen visade att ett fåtal aktörer dominerar vid upphandlingar.},
 author    = {Kihlberg, Niklas},
 keyword   = {regressionsanalys,offentlig upphandling,Auktion,svenska kommuner,kontorsmateriel,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Svenska kommuners inköp - Vad styr priset på kontorsmateriel vid offentliga upphandlingar?},
 year     = {2009},
}