Advanced

Hem-EKG - en möjlig kostnadsbesparande lösning för Region Skåne?

Johansen, Pierre (2009)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen har handlat om att genomföra en hälsoekonomisk utvärdering i form av en kostnadsanalys av ett telemedicinskt projekt kallat ”Hem-EKG” som ägt rum inom Hässleholms sjukvårdsdistrikt. Försök har gjorts att estimera kostnader som varit kopplade till användandet av hem-EKG och ställa dessa mot de potentiella besparingar man kan göra genom att en individ kan undvika ett onödigt akutbesök. Resultatet av uppsatsen är att det finns indikationer på att hem-EKG har varit kostnadsbesparande men det är omöjligt att säga hur mycket på grund av avsaknaden av en kontrollgrupp.
Utöver detta är det här den första svenska studien på den här typen av telemedicinsk teknologi (hem-EKG). Det innebär att man kan dra lärdomar från den här... (More)
Den här uppsatsen har handlat om att genomföra en hälsoekonomisk utvärdering i form av en kostnadsanalys av ett telemedicinskt projekt kallat ”Hem-EKG” som ägt rum inom Hässleholms sjukvårdsdistrikt. Försök har gjorts att estimera kostnader som varit kopplade till användandet av hem-EKG och ställa dessa mot de potentiella besparingar man kan göra genom att en individ kan undvika ett onödigt akutbesök. Resultatet av uppsatsen är att det finns indikationer på att hem-EKG har varit kostnadsbesparande men det är omöjligt att säga hur mycket på grund av avsaknaden av en kontrollgrupp.
Utöver detta är det här den första svenska studien på den här typen av telemedicinsk teknologi (hem-EKG). Det innebär att man kan dra lärdomar från den här uppsatsen om nya, mer säkra, studier på området skall genomföras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1479150,
 abstract   = {Den här uppsatsen har handlat om att genomföra en hälsoekonomisk utvärdering i form av en kostnadsanalys av ett telemedicinskt projekt kallat ”Hem-EKG” som ägt rum inom Hässleholms sjukvårdsdistrikt. Försök har gjorts att estimera kostnader som varit kopplade till användandet av hem-EKG och ställa dessa mot de potentiella besparingar man kan göra genom att en individ kan undvika ett onödigt akutbesök. Resultatet av uppsatsen är att det finns indikationer på att hem-EKG har varit kostnadsbesparande men det är omöjligt att säga hur mycket på grund av avsaknaden av en kontrollgrupp.
Utöver detta är det här den första svenska studien på den här typen av telemedicinsk teknologi (hem-EKG). Det innebär att man kan dra lärdomar från den här uppsatsen om nya, mer säkra, studier på området skall genomföras.},
 author    = {Johansen, Pierre},
 keyword   = {kostnadsanalys,hälsoekonomi,hem-EKG,hälsoekonomisk utvärdering,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hem-EKG - en möjlig kostnadsbesparande lösning för Region Skåne?},
 year     = {2009},
}