Advanced

Implementering av outsourcingtjänster

Karlsson, Therese (2009) MTT820
Engineering Logistics
Abstract (Swedish)
<i>Bakgrund:</i><br> Sonat är ett företag som arbetar med kunskapsbaserad outsourcing inom logistikområdet.
Företaget startade 1999 och har efter tio år genomfört flera framgångsrika implementeringar
på olika företag. Frågan är vad det är som har gjort att dessa implementeringar
har blivit lyckade? För att kunna ta tillvara på dessa värdefulla kunskaper
och kunna använda dessa i framtida implementeringar behöver detta sammanställas
och även jämföras med företag med erfarenheter av jämförbara tjänster (i
närliggande branscher).<br>
<br>
<i>Mål:</i><br>Identifiera och beskriva de faktorer som påverkar en implementering av en outsourcingtjänst
(positivt såväl som negativt), ur kundens synvinkel. Beskriva de delar som
ett... (More)
<i>Bakgrund:</i><br> Sonat är ett företag som arbetar med kunskapsbaserad outsourcing inom logistikområdet.
Företaget startade 1999 och har efter tio år genomfört flera framgångsrika implementeringar
på olika företag. Frågan är vad det är som har gjort att dessa implementeringar
har blivit lyckade? För att kunna ta tillvara på dessa värdefulla kunskaper
och kunna använda dessa i framtida implementeringar behöver detta sammanställas
och även jämföras med företag med erfarenheter av jämförbara tjänster (i
närliggande branscher).<br>
<br>
<i>Mål:</i><br>Identifiera och beskriva de faktorer som påverkar en implementering av en outsourcingtjänst
(positivt såväl som negativt), ur kundens synvinkel. Beskriva de delar som
ett implementeringsprojekt bör innehålla för att få ett lyckad införande. Ge förslag på
hur ett implementeringsprojekt ska genomföras, förändringsprocessen, aktiviteter,
tidplaner, ledarskap etc. Ge förslag på hur ett implementeringsprojekt kan kvalitetsstyras.<br>
<br>
<i>Metod:</i><br> Detta examensarbete bygger på kvalitativ information där en djupare förståelse för
implementering av outsourcingtjänster införskaffas. För att få information till teoridelen
användes litteraturstudier. Intervjuer genomfördes med Sonat och andra företag
för att få information till empiridelen. Analys av andra företags arbetssätt gjordes
för att se hur detta kunde appliceras på ett företag som Sonat.<br>
<br>
<i>Slutsatser:</i><br> Studien har visat att det är väldigt viktigt med tydlighet, god kommunikation med det
mottagande företaget, öppen företagskultur och anpassad tidsåtgång. Faktorer som
påverkar ett implementeringsprojekt negativt är bland annat tidsbrist, dålig förankring
av förändring och inte nå fram med visionen. Efter att ha studerat Sonats nuvarande
implementeringsprojektmall har jag kommit fram till att den kan fungera som
en bra grund till en ny implementeringsprojektmall. Men den nuvarande modellen
behöver justeras för att bli mer komplett. Det saknas en mall över hur förändringen
ska förankras i det mottagande företaget, det saknas en mall för hur mätning av ett
implementeringsprojekt ska ske, inte tillräckligt med tid avsätts till implementeringsprojektet,
sker ingen ordentlig kartläggning av kundernas förväntningar, det saknas
utvärdering av projektet under arbetets gång och att vissa moment saknas i kartläggnings-/
planerings-, införande- och övertagandefasen. Genom att specificera alla moment
som måste genomföras i varje fas får implementeringsarbetet en kortare startsträcka,
det blir lättare att delegera arbete och projektmedlemmarna vet vad de ska
göra. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Therese
supervisor
organization
course
MTT820
year
type
M1 - University Diploma
subject
language
Swedish
additional info
ISRN LUTMDN/TMTP--5683--SE
id
1481990
date added to LUP
2009-09-29 15:15:36
date last changed
2010-01-25 09:44:17
@misc{1481990,
 abstract   = {<i>Bakgrund:</i><br> Sonat är ett företag som arbetar med kunskapsbaserad outsourcing inom logistikområdet.
Företaget startade 1999 och har efter tio år genomfört flera framgångsrika implementeringar
på olika företag. Frågan är vad det är som har gjort att dessa implementeringar
har blivit lyckade? För att kunna ta tillvara på dessa värdefulla kunskaper
och kunna använda dessa i framtida implementeringar behöver detta sammanställas
och även jämföras med företag med erfarenheter av jämförbara tjänster (i
närliggande branscher).<br>
<br>
<i>Mål:</i><br>Identifiera och beskriva de faktorer som påverkar en implementering av en outsourcingtjänst
(positivt såväl som negativt), ur kundens synvinkel. Beskriva de delar som
ett implementeringsprojekt bör innehålla för att få ett lyckad införande. Ge förslag på
hur ett implementeringsprojekt ska genomföras, förändringsprocessen, aktiviteter,
tidplaner, ledarskap etc. Ge förslag på hur ett implementeringsprojekt kan kvalitetsstyras.<br>
<br>
<i>Metod:</i><br> Detta examensarbete bygger på kvalitativ information där en djupare förståelse för
implementering av outsourcingtjänster införskaffas. För att få information till teoridelen
användes litteraturstudier. Intervjuer genomfördes med Sonat och andra företag
för att få information till empiridelen. Analys av andra företags arbetssätt gjordes
för att se hur detta kunde appliceras på ett företag som Sonat.<br>
<br>
<i>Slutsatser:</i><br> Studien har visat att det är väldigt viktigt med tydlighet, god kommunikation med det
mottagande företaget, öppen företagskultur och anpassad tidsåtgång. Faktorer som
påverkar ett implementeringsprojekt negativt är bland annat tidsbrist, dålig förankring
av förändring och inte nå fram med visionen. Efter att ha studerat Sonats nuvarande
implementeringsprojektmall har jag kommit fram till att den kan fungera som
en bra grund till en ny implementeringsprojektmall. Men den nuvarande modellen
behöver justeras för att bli mer komplett. Det saknas en mall över hur förändringen
ska förankras i det mottagande företaget, det saknas en mall för hur mätning av ett
implementeringsprojekt ska ske, inte tillräckligt med tid avsätts till implementeringsprojektet,
sker ingen ordentlig kartläggning av kundernas förväntningar, det saknas
utvärdering av projektet under arbetets gång och att vissa moment saknas i kartläggnings-/
planerings-, införande- och övertagandefasen. Genom att specificera alla moment
som måste genomföras i varje fas får implementeringsarbetet en kortare startsträcka,
det blir lättare att delegera arbete och projektmedlemmarna vet vad de ska
göra.},
 author    = {Karlsson, Therese},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Implementering av outsourcingtjänster},
 year     = {2009},
}