Advanced

Diakoners personlighet i relation till deras upplevelse av kreativt arbetsklimat

Svensson, Kristina LU (2009) PSYM99 20082
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studiens primära syfte är att undersöka diakoners uppfattning av huruvida organisatorisk kreativitet är förbunden med Svenska kyrkan som organisation. Studiens andra syfte är att undersöka diakoners upplevelse av kreativt arbetsklimat. Studiens tredje syfte är att undersöka diakoners öppenhet och empati samt de båda personlighetsvariablernas relation till hur man som diakon upplever kreativt arbetsklimat inom Svenska kyrkan. Studiens avslutande syfte är att undersöka huruvida öppenhet och empati predicerar diakoners upplevelse av kreativt arbetsklimat. 71 diakoner från Lunds stift besvarade en enkät. Svarsfrekvensen var 79 %. Diakoners uppfattning om Svenska kyrkan fastställdes genom en jämförelse mellan arbetsklimatdimensionernas... (More)
Studiens primära syfte är att undersöka diakoners uppfattning av huruvida organisatorisk kreativitet är förbunden med Svenska kyrkan som organisation. Studiens andra syfte är att undersöka diakoners upplevelse av kreativt arbetsklimat. Studiens tredje syfte är att undersöka diakoners öppenhet och empati samt de båda personlighetsvariablernas relation till hur man som diakon upplever kreativt arbetsklimat inom Svenska kyrkan. Studiens avslutande syfte är att undersöka huruvida öppenhet och empati predicerar diakoners upplevelse av kreativt arbetsklimat. 71 diakoner från Lunds stift besvarade en enkät. Svarsfrekvensen var 79 %. Diakoners uppfattning om Svenska kyrkan fastställdes genom en jämförelse mellan arbetsklimatdimensionernas medelvärden i studien och Ekvalls (1990) CCQ-värden för kreativa respektive stagnerade organisationer. Upplevelse av arbetsklimat mättes med CCQ (Ekvall, 1990). Empati mättes med IRI (Davis, 1996). Öppenhet mättes med den korta versionen av femfaktormodellen (Bäckström, 2007). Studien visade att diakoner upplevde Svenska kyrkan som en kreativ organisation med ett kreativt arbetsklimat. Vidare uppvisade öppenhet och empati moderata värden. Öppenhet och empatisk förmåga predicerade deras upplevelser av kreativt arbetsklimat till en mycket liten grad. Undersökningen visar på behov av ytterligare studier kring diakoners arbetssituation inom Svenska kyrkan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Kristina LU
supervisor
organization
course
PSYM99 20082
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
diakon, empati, öppenhet, arbetsklimat, Organisationskultur, organisatorisk kreativitet
language
Swedish
id
1485634
date added to LUP
2009-10-09 14:34:55
date last changed
2009-10-09 14:34:55
@misc{1485634,
 abstract   = {Studiens primära syfte är att undersöka diakoners uppfattning av huruvida organisatorisk kreativitet är förbunden med Svenska kyrkan som organisation. Studiens andra syfte är att undersöka diakoners upplevelse av kreativt arbetsklimat. Studiens tredje syfte är att undersöka diakoners öppenhet och empati samt de båda personlighetsvariablernas relation till hur man som diakon upplever kreativt arbetsklimat inom Svenska kyrkan. Studiens avslutande syfte är att undersöka huruvida öppenhet och empati predicerar diakoners upplevelse av kreativt arbetsklimat. 71 diakoner från Lunds stift besvarade en enkät. Svarsfrekvensen var 79 %. Diakoners uppfattning om Svenska kyrkan fastställdes genom en jämförelse mellan arbetsklimatdimensionernas medelvärden i studien och Ekvalls (1990) CCQ-värden för kreativa respektive stagnerade organisationer. Upplevelse av arbetsklimat mättes med CCQ (Ekvall, 1990). Empati mättes med IRI (Davis, 1996). Öppenhet mättes med den korta versionen av femfaktormodellen (Bäckström, 2007). Studien visade att diakoner upplevde Svenska kyrkan som en kreativ organisation med ett kreativt arbetsklimat. Vidare uppvisade öppenhet och empati moderata värden. Öppenhet och empatisk förmåga predicerade deras upplevelser av kreativt arbetsklimat till en mycket liten grad. Undersökningen visar på behov av ytterligare studier kring diakoners arbetssituation inom Svenska kyrkan.},
 author    = {Svensson, Kristina},
 keyword   = {diakon,empati,öppenhet,arbetsklimat,Organisationskultur,organisatorisk kreativitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Diakoners personlighet i relation till deras upplevelse av kreativt arbetsklimat},
 year     = {2009},
}