Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Offshoring - Väsentliga faktorer för ett bra samarbete

Sylvan, Carl-Johan (2009)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Genom att lägga ut verksamhet utomlands hoppas företag på att bli mer konkuranskraftiga då detta kan innebära lägre kostnader, expansionsmöjligheter och tillgång till välutbildad och flexibel personal. Detta benämns som offshoring vilket står i centrum i detta arbete. Offshoring av IT verksamhet är ett aktuellt och växande fenomen i dagens globaliserade värld. Som många andra IT projekt så är det dock många som misslyckas med offshoring. Ämnet i sig är inte gammalt men det existerar mycket litteratur och forskning samtidigt som det finns förslag på tillvägagångssätt och best practices. Trots denna teoretiska grund som företag kan använda så får de inte alltid vad de vill ha, samtidigt som offshore-samarbetet kan förändras med tiden och... (More)
Genom att lägga ut verksamhet utomlands hoppas företag på att bli mer konkuranskraftiga då detta kan innebära lägre kostnader, expansionsmöjligheter och tillgång till välutbildad och flexibel personal. Detta benämns som offshoring vilket står i centrum i detta arbete. Offshoring av IT verksamhet är ett aktuellt och växande fenomen i dagens globaliserade värld. Som många andra IT projekt så är det dock många som misslyckas med offshoring. Ämnet i sig är inte gammalt men det existerar mycket litteratur och forskning samtidigt som det finns förslag på tillvägagångssätt och best practices. Trots denna teoretiska grund som företag kan använda så får de inte alltid vad de vill ha, samtidigt som offshore-samarbetet kan förändras med tiden och kräver konstant övervakning och underhåll. Denna kandidatuppsats fokuserar på detta offshore-samarbete mellan en kund i ett hemland och en leverantör. En förståelsebaserad metod används för att skapa en helhetsbild för detta problemområde. Syftet med uppsatsen är att undersöka betydande faktorer för ett välfungerande offshoresamarbete. Genom en omfattande litteraturgranskning tillsammans med ett antal expertintervjuer presenteras en modell för väsentliga faktorer inom offshore-samarbete. Stor del av arbetet grundar sig på en modell skapad av Blumenberg, Beimborn, Koenig (2008) som presenterar konstruktorer för relationskvalitet och de determinanter som påverkar relationen. Denna modell som presenterar fyra områden av determinanter; interaction, structure, contractual och contextual, ligger till grund för mycket av arbetet, samtidigt som den diskuteras och revideras. Slutsatserna som kan dras i denna uppsats är att offshoring är ett komplext och dynamiskt område, men samarbetet baserar på ett antal faktorer. Ett förslag presenteras på vilka några av dessa faktorer är och hur de hänger samman. Faktorer presenteras inom områdena kontext, struktur, interaktion och kontrakt och är sammankopplade genom den anpassning som företaget måste göra för att hantera relationen på bästa sätt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sylvan, Carl-Johan
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Outsourcing, offshoring, distribuerade projekt, relationskvalitet, offshore-samarbete, IT-verktyg, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1487780
date added to LUP
2009-10-06 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:52:51
@misc{1487780,
 abstract   = {{Genom att lägga ut verksamhet utomlands hoppas företag på att bli mer konkuranskraftiga då detta kan innebära lägre kostnader, expansionsmöjligheter och tillgång till välutbildad och flexibel personal. Detta benämns som offshoring vilket står i centrum i detta arbete. Offshoring av IT verksamhet är ett aktuellt och växande fenomen i dagens globaliserade värld. Som många andra IT projekt så är det dock många som misslyckas med offshoring. Ämnet i sig är inte gammalt men det existerar mycket litteratur och forskning samtidigt som det finns förslag på tillvägagångssätt och best practices. Trots denna teoretiska grund som företag kan använda så får de inte alltid vad de vill ha, samtidigt som offshore-samarbetet kan förändras med tiden och kräver konstant övervakning och underhåll. Denna kandidatuppsats fokuserar på detta offshore-samarbete mellan en kund i ett hemland och en leverantör. En förståelsebaserad metod används för att skapa en helhetsbild för detta problemområde. Syftet med uppsatsen är att undersöka betydande faktorer för ett välfungerande offshoresamarbete. Genom en omfattande litteraturgranskning tillsammans med ett antal expertintervjuer presenteras en modell för väsentliga faktorer inom offshore-samarbete. Stor del av arbetet grundar sig på en modell skapad av Blumenberg, Beimborn, Koenig (2008) som presenterar konstruktorer för relationskvalitet och de determinanter som påverkar relationen. Denna modell som presenterar fyra områden av determinanter; interaction, structure, contractual och contextual, ligger till grund för mycket av arbetet, samtidigt som den diskuteras och revideras. Slutsatserna som kan dras i denna uppsats är att offshoring är ett komplext och dynamiskt område, men samarbetet baserar på ett antal faktorer. Ett förslag presenteras på vilka några av dessa faktorer är och hur de hänger samman. Faktorer presenteras inom områdena kontext, struktur, interaktion och kontrakt och är sammankopplade genom den anpassning som företaget måste göra för att hantera relationen på bästa sätt.}},
 author    = {{Sylvan, Carl-Johan}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Offshoring - Väsentliga faktorer för ett bra samarbete}},
 year     = {{2009}},
}