Advanced

BETYDANDE ASPEKTER FÖR PÅVERKAN PÅ PARKERINGSBEHOVET

Anoman, Maxime (2009)
Civil Engineering - Road and Traffic Technology (BSc)
Abstract (Swedish)
Parkeringsfrågan som under lång tid har varit en viktig del av stads- och trafikplanering i många stora städer både i Europa (London, Manchester etc.) och i USA har visat sig spela en stor roll inom områden med trafiksystem. Parkeringsfrågor har under åren fått en allt större betydelse för miljön och trafiken i tätbefolkade orter. Affärsverksamheter och butiker i städer konkurrerar med butiker utanför städer och en avgörande faktor är parkerings tillgängligheten. Diskussionen om parkering kan studeras från olika synvinklar. Parkering har stor betydelse för trafiken, miljön samt ur en ekonomisk synvinkel. Syftet med detta examensarbete är att belysa de betydande aspekterna för påverkan på parkeringsbehov. I andra ord vilka juridiska,... (More)
Parkeringsfrågan som under lång tid har varit en viktig del av stads- och trafikplanering i många stora städer både i Europa (London, Manchester etc.) och i USA har visat sig spela en stor roll inom områden med trafiksystem. Parkeringsfrågor har under åren fått en allt större betydelse för miljön och trafiken i tätbefolkade orter. Affärsverksamheter och butiker i städer konkurrerar med butiker utanför städer och en avgörande faktor är parkerings tillgängligheten. Diskussionen om parkering kan studeras från olika synvinklar. Parkering har stor betydelse för trafiken, miljön samt ur en ekonomisk synvinkel. Syftet med detta examensarbete är att belysa de betydande aspekterna för påverkan på parkeringsbehov. I andra ord vilka juridiska, fysiska och ekonomiska faktorer påverkar parkeringsarbete redan från planering till själva byggandet.
För att göra det tydligt har jag först beskrivit olika parkerings anläggningar och dessa funktioner och betydelse. Sen har jag studerat fem svenska kommuners arbete när det gäller parkeringspolicy och parkeringsnormer. Det mest intressanta här är att se hur både parkeringstalen varierar från en stadsdel till en annan och vad som då har tagits hänsyn till?. En del kommuner delar staden i olika zoner som t.ex. boende områden och stadskärna. Men en del går längre genom att ta hänsyn till verksamheter och kollektivtrafiksförsörjning, vilket leder till olika parkeringstal som är ett resultat av olika påverkningar på parkeringsbehovet. Vad jag kom fram till i mitt arbete är att några åtgärder måste tas för att förbättra parkeringsnormerna i svenska städer. Dessa förslag på åtgärder går från hur en trafikplanerare ser på parkeringsfrågan i deras arbete och hur man ska på effektivt sätt ändra på resenärers beteende. Men det är också viktigt att tänka på hur parkering regleras i Sverige. På den här nivån handlar det mest om att fördjupa den juridiska aspekten på så sätt att alla kommuner satsar mer och bättre på parkeringsarbete (Klart lägga parkerings- normer och policy). Anledningen med detta förslag är att en översyn över kommunernas arbete i Sverige visar att även om parkeringsfrågan blir alltmer aktuell idag, faktumen är att de flesta svenska kommunerna har hittills inte hunnit eller inte klarat att bevisa en djup intresse för parkeringsproblematiken. Men denna kan mest synas i små städer.
Parkeringstal är antalet parkeringsplatser som beräknas eller planeras tillfredställa på ett visst område ett vid någon verksamhet. Angående beräkningen, borde det vara möjligt att rent matematiskt kunna klartlägga sambandet mellan parkeringsbehov och olika betydande aspekter som påverka parkeringsbehovet och leder till det s.k. parkeringstalet. Anläggningen med en analytisk metod är att redan vid början ha en klar och tydlig idé om vilka situationer eller problem som kan uppkomma ifall en av de betydande aspekterna skulle påverkas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1496730,
 abstract   = {Parkeringsfrågan som under lång tid har varit en viktig del av stads- och trafikplanering i många stora städer både i Europa (London, Manchester etc.) och i USA har visat sig spela en stor roll inom områden med trafiksystem. Parkeringsfrågor har under åren fått en allt större betydelse för miljön och trafiken i tätbefolkade orter. Affärsverksamheter och butiker i städer konkurrerar med butiker utanför städer och en avgörande faktor är parkerings tillgängligheten. Diskussionen om parkering kan studeras från olika synvinklar. Parkering har stor betydelse för trafiken, miljön samt ur en ekonomisk synvinkel. Syftet med detta examensarbete är att belysa de betydande aspekterna för påverkan på parkeringsbehov. I andra ord vilka juridiska, fysiska och ekonomiska faktorer påverkar parkeringsarbete redan från planering till själva byggandet.
För att göra det tydligt har jag först beskrivit olika parkerings anläggningar och dessa funktioner och betydelse. Sen har jag studerat fem svenska kommuners arbete när det gäller parkeringspolicy och parkeringsnormer. Det mest intressanta här är att se hur både parkeringstalen varierar från en stadsdel till en annan och vad som då har tagits hänsyn till?. En del kommuner delar staden i olika zoner som t.ex. boende områden och stadskärna. Men en del går längre genom att ta hänsyn till verksamheter och kollektivtrafiksförsörjning, vilket leder till olika parkeringstal som är ett resultat av olika påverkningar på parkeringsbehovet. Vad jag kom fram till i mitt arbete är att några åtgärder måste tas för att förbättra parkeringsnormerna i svenska städer. Dessa förslag på åtgärder går från hur en trafikplanerare ser på parkeringsfrågan i deras arbete och hur man ska på effektivt sätt ändra på resenärers beteende. Men det är också viktigt att tänka på hur parkering regleras i Sverige. På den här nivån handlar det mest om att fördjupa den juridiska aspekten på så sätt att alla kommuner satsar mer och bättre på parkeringsarbete (Klart lägga parkerings- normer och policy). Anledningen med detta förslag är att en översyn över kommunernas arbete i Sverige visar att även om parkeringsfrågan blir alltmer aktuell idag, faktumen är att de flesta svenska kommunerna har hittills inte hunnit eller inte klarat att bevisa en djup intresse för parkeringsproblematiken. Men denna kan mest synas i små städer.
Parkeringstal är antalet parkeringsplatser som beräknas eller planeras tillfredställa på ett visst område ett vid någon verksamhet. Angående beräkningen, borde det vara möjligt att rent matematiskt kunna klartlägga sambandet mellan parkeringsbehov och olika betydande aspekter som påverka parkeringsbehovet och leder till det s.k. parkeringstalet. Anläggningen med en analytisk metod är att redan vid början ha en klar och tydlig idé om vilka situationer eller problem som kan uppkomma ifall en av de betydande aspekterna skulle påverkas.},
 author    = {Anoman, Maxime},
 keyword   = {parkering,parkeringstal,parkeringsbehov,behovstal,parkeringsplats,trafik,trafiksystem,väg,gata,färdmedelsvalet,parkeringspolicy,parkeringsnorm,kollektivtrafiksförsörjning,parkeringsanläggningar,betalningssystem,parkeringsavgift,samnyttjande,Building construction,Byggnadsteknik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {BETYDANDE ASPEKTER FÖR PÅVERKAN PÅ PARKERINGSBEHOVET},
 year     = {2009},
}