Advanced

Wh(y) Facebook? En kvalitativ studie om hur Generation Y samspelar med sina gemenskaper på den virtuella mötesplatsen Facebook.

Messini, Politimi LU and Lichtenstein Zoaretz, Mirjam LU (2009) FRIK02 20092
Sociology
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med vår uppsats är att ta reda på hur och på vilka sätt Generation Y (80-talisten) agerar med sina gemenskaper på den virtuella mötesplatsen Facebook.
Metod: Uppsatsen är av kvalitativ karaktär och bygger på en metod som kallas fokusgrupp. Målet med fokusgrupper är att deltagarnas åsikter ska komma till tals och diskussionerna utgår från deltagarnas erfarenheter av ett specifikt ämne. Vi har även använt oss av en expertintervju för att få ett övergripande perspektiv på vårt forskningsområde.
Teori: Utifrån Anthony Giddens ser vi hur följden av den senmoderna eran har påverkat individers sätt att förhålla sig till sociala relationer och kommunikation med andra. Vi beskriver hur Generation Y interagerar och använder sig... (More)
Syfte: Syftet med vår uppsats är att ta reda på hur och på vilka sätt Generation Y (80-talisten) agerar med sina gemenskaper på den virtuella mötesplatsen Facebook.
Metod: Uppsatsen är av kvalitativ karaktär och bygger på en metod som kallas fokusgrupp. Målet med fokusgrupper är att deltagarnas åsikter ska komma till tals och diskussionerna utgår från deltagarnas erfarenheter av ett specifikt ämne. Vi har även använt oss av en expertintervju för att få ett övergripande perspektiv på vårt forskningsområde.
Teori: Utifrån Anthony Giddens ser vi hur följden av den senmoderna eran har påverkat individers sätt att förhålla sig till sociala relationer och kommunikation med andra. Vi beskriver hur Generation Y interagerar och använder sig av kommunikationsverktyget Facebook för att vidmakthålla sina relationer och ha ”koll” på sina vänner. Att bli övervakad och att övervaka andra återkom många gånger i diskussionen i fokusgruppen och som vi analyserar med hjälp av E. J Westlake och Erwing Goffman. Utifrån Sherry Turkle behandlar vi hur dagens individer förhåller sig till den mediala verkligheten.
Slutsats/resultat: Generation Y agerar på Facebook på ett synnerligen medvetet sätt. Självpresentationen och tillåtelse till att bli övervakad är två utmärkande drag som karaktäriserar 80-talisternas agerande med sina gemenskaper på Facebook. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Messini, Politimi LU and Lichtenstein Zoaretz, Mirjam LU
supervisor
organization
course
FRIK02 20092
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Facebook, Generation Y, sociala medier, community, relationer, virtuell värld, senmodern tid
language
Swedish
id
1501249
date added to LUP
2009-11-03 14:06:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1501249,
 abstract   = {Syfte: Syftet med vår uppsats är att ta reda på hur och på vilka sätt Generation Y (80-talisten) agerar med sina gemenskaper på den virtuella mötesplatsen Facebook. 
Metod: Uppsatsen är av kvalitativ karaktär och bygger på en metod som kallas fokusgrupp. Målet med fokusgrupper är att deltagarnas åsikter ska komma till tals och diskussionerna utgår från deltagarnas erfarenheter av ett specifikt ämne. Vi har även använt oss av en expertintervju för att få ett övergripande perspektiv på vårt forskningsområde. 
Teori: Utifrån Anthony Giddens ser vi hur följden av den senmoderna eran har påverkat individers sätt att förhålla sig till sociala relationer och kommunikation med andra. Vi beskriver hur Generation Y interagerar och använder sig av kommunikationsverktyget Facebook för att vidmakthålla sina relationer och ha ”koll” på sina vänner. Att bli övervakad och att övervaka andra återkom många gånger i diskussionen i fokusgruppen och som vi analyserar med hjälp av E. J Westlake och Erwing Goffman. Utifrån Sherry Turkle behandlar vi hur dagens individer förhåller sig till den mediala verkligheten.
Slutsats/resultat: Generation Y agerar på Facebook på ett synnerligen medvetet sätt. Självpresentationen och tillåtelse till att bli övervakad är två utmärkande drag som karaktäriserar 80-talisternas agerande med sina gemenskaper på Facebook.},
 author    = {Messini, Politimi and Lichtenstein Zoaretz, Mirjam},
 keyword   = {Facebook,Generation Y,sociala medier,community,relationer,virtuell värld,senmodern tid},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Wh(y) Facebook? En kvalitativ studie om hur Generation Y samspelar med sina gemenskaper på den virtuella mötesplatsen Facebook.},
 year     = {2009},
}