Advanced

Aktiva handelssystem - vad krävs för en lyckad implementering

Erle, Erik and Olsson, Erik (2009)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Vår definition av Aktiva handelssystem är ”Ett datorsystem som, efter fördefinierade variabler, automatiskt köper och säljer värdepapper. Systemet aktiverar köp och sälj – order helt baserat på teknisk analys”. Denna typ av system finns fortfarande inte i de större organisationerna men kan komma att implementeras i framtiden. Frågeställningen är vad som krävs för att göra denna implementering lyckad. Vi har utfört intervjuer av ett antal stora banker och fondförvaltare som ägnar sig av traditionell handel samt ett mindre bolag som idag använder sig av ett aktivt handelssystem enligt vår definition. Efter detta insamlade material har vi sammanställt ett antal faktorer som bör beaktas vid en implementering av ett aktivt handelssystem. Då vi... (More)
Vår definition av Aktiva handelssystem är ”Ett datorsystem som, efter fördefinierade variabler, automatiskt köper och säljer värdepapper. Systemet aktiverar köp och sälj – order helt baserat på teknisk analys”. Denna typ av system finns fortfarande inte i de större organisationerna men kan komma att implementeras i framtiden. Frågeställningen är vad som krävs för att göra denna implementering lyckad. Vi har utfört intervjuer av ett antal stora banker och fondförvaltare som ägnar sig av traditionell handel samt ett mindre bolag som idag använder sig av ett aktivt handelssystem enligt vår definition. Efter detta insamlade material har vi sammanställt ett antal faktorer som bör beaktas vid en implementering av ett aktivt handelssystem. Då vi baserat våra teorier kring tidigare kända implementeringsmetoder är metoden för att nå fram till resultatet deduktiv men med hänseende till att denna specifika typ av implementering inte gjorts tidigare är den även induktiv. Användarna av ett aktivt handelssystem kommer att behöva en utökad kompetensprofil i förhållande till dagens traditionella kompetens som handlare besitter. En ökad kompetens inom området IT kommer att behövas, exempelvis viss programmeringskunskap. Kompetens inom teknisk analys och framförallt tron på teknisk analys får anses vara en självklarhet för att arbetet med ett aktivt handelssystem skall fungera då systemet bygger på just teknisk analys. Ett positivt synsätt och en vilja att prova nya saker finner vi också som en betydelsefull egenskap i gruppen, då det är en relativt outforskad del av aktiehandeln som systemet och dess användare ger sig in på. För att uppnå önskad kompetensstruktur i gruppen kommer det att ställas höga krav på organisationens förmåga att knyta till sig kompetent personal utan att, i för stor utsträckning, dränera andra avdelningar på kompetens. Då aktiva handelssystem hanterar stora flöden av pengar skulle ett avbrott i systemet få stora konsekvenser, dels en direkt ekonomisk förlust men även förtroendemässiga förluster hos personal och kunder. Därför kommer det att krävas åtskillig redundans av teknisk och personell karaktär. Det motstånd i organisationer som möjligen kan uppstå mot ett aktivt handelssystem behöver neutraliseras med olika medel. Med hjälp av information och öppenhet och med goda ambassadörer för systemet kan motståndare till allmän förändring acceptera systemet. Påvisar systemet en god potential och viktiga individer i organisationen förstår denna potential kan ytterliggare motstånd övervinnas, främst från personer vars motstånd är grundat i tron på att det inte finns ett behov av systemet. Vi tror att en del potentiella kunder till systemet ser det aktiva handelssystemet som en möjlighet men vi tror även att många kan se på det med skeptiska ögon. Detta kan vara grundat på en rädsla för att ett datorsystem hanterar en individs tillgångar finns. Det bästa botemedlet mot den rädsla är att för kunderna påvisa goda resultat och med öppenhet visa hur systemet faktiskt fungerar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Erle, Erik and Olsson, Erik
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
teknisk analys, implementering, Aktiva Handelssystem, Automatiska system, Aktiehandel., Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1502836
date added to LUP
2009-10-15 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:52:51
@misc{1502836,
 abstract   = {Vår definition av Aktiva handelssystem är ”Ett datorsystem som, efter fördefinierade variabler, automatiskt köper och säljer värdepapper. Systemet aktiverar köp och sälj – order helt baserat på teknisk analys”. Denna typ av system finns fortfarande inte i de större organisationerna men kan komma att implementeras i framtiden. Frågeställningen är vad som krävs för att göra denna implementering lyckad. Vi har utfört intervjuer av ett antal stora banker och fondförvaltare som ägnar sig av traditionell handel samt ett mindre bolag som idag använder sig av ett aktivt handelssystem enligt vår definition. Efter detta insamlade material har vi sammanställt ett antal faktorer som bör beaktas vid en implementering av ett aktivt handelssystem. Då vi baserat våra teorier kring tidigare kända implementeringsmetoder är metoden för att nå fram till resultatet deduktiv men med hänseende till att denna specifika typ av implementering inte gjorts tidigare är den även induktiv. Användarna av ett aktivt handelssystem kommer att behöva en utökad kompetensprofil i förhållande till dagens traditionella kompetens som handlare besitter. En ökad kompetens inom området IT kommer att behövas, exempelvis viss programmeringskunskap. Kompetens inom teknisk analys och framförallt tron på teknisk analys får anses vara en självklarhet för att arbetet med ett aktivt handelssystem skall fungera då systemet bygger på just teknisk analys. Ett positivt synsätt och en vilja att prova nya saker finner vi också som en betydelsefull egenskap i gruppen, då det är en relativt outforskad del av aktiehandeln som systemet och dess användare ger sig in på. För att uppnå önskad kompetensstruktur i gruppen kommer det att ställas höga krav på organisationens förmåga att knyta till sig kompetent personal utan att, i för stor utsträckning, dränera andra avdelningar på kompetens. Då aktiva handelssystem hanterar stora flöden av pengar skulle ett avbrott i systemet få stora konsekvenser, dels en direkt ekonomisk förlust men även förtroendemässiga förluster hos personal och kunder. Därför kommer det att krävas åtskillig redundans av teknisk och personell karaktär. Det motstånd i organisationer som möjligen kan uppstå mot ett aktivt handelssystem behöver neutraliseras med olika medel. Med hjälp av information och öppenhet och med goda ambassadörer för systemet kan motståndare till allmän förändring acceptera systemet. Påvisar systemet en god potential och viktiga individer i organisationen förstår denna potential kan ytterliggare motstånd övervinnas, främst från personer vars motstånd är grundat i tron på att det inte finns ett behov av systemet. Vi tror att en del potentiella kunder till systemet ser det aktiva handelssystemet som en möjlighet men vi tror även att många kan se på det med skeptiska ögon. Detta kan vara grundat på en rädsla för att ett datorsystem hanterar en individs tillgångar finns. Det bästa botemedlet mot den rädsla är att för kunderna påvisa goda resultat och med öppenhet visa hur systemet faktiskt fungerar.},
 author    = {Erle, Erik and Olsson, Erik},
 keyword   = {teknisk analys,implementering,Aktiva Handelssystem,Automatiska system,Aktiehandel.,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Aktiva handelssystem - vad krävs för en lyckad implementering},
 year     = {2009},
}