Advanced

Bort fördömda fläck, bort. En studie av självkänsla och utanförskap hos vuxna med psoriasis.

Enriquez, Jenny LU and Holmqvist, Thomas (2009) PSP111 20061
Department of Psychology
Abstract
The purpose of this explorative study was to investigate any connections between self-esteem of individuals with psoriasis and their experience of their social environment. The basis of the study was Maarit Johnson's theory of inner and outer self-esteem, Aaron Antonovsky's theory of the sense of coherence and Gilbert's and Miles' model of shame. In the study a self constructed questionnaire based on the theory of shame was used, together with the questionnaire of sense of coherence and the scales of inner and outer self-esteem. The questionnaires were answered by 29 individuals living in Skåne, a county in the south part of Sweden, and with varying degrees in their spreading of psoriasis. The result of the study exhibit a strong... (More)
The purpose of this explorative study was to investigate any connections between self-esteem of individuals with psoriasis and their experience of their social environment. The basis of the study was Maarit Johnson's theory of inner and outer self-esteem, Aaron Antonovsky's theory of the sense of coherence and Gilbert's and Miles' model of shame. In the study a self constructed questionnaire based on the theory of shame was used, together with the questionnaire of sense of coherence and the scales of inner and outer self-esteem. The questionnaires were answered by 29 individuals living in Skåne, a county in the south part of Sweden, and with varying degrees in their spreading of psoriasis. The result of the study exhibit a strong correlation between the age of debut for individuals with psoriasis and an influence on their inner self-esteem. The study also found a strong connection in the relation between inner self-esteem and having children, to have family members with psoriasis and the level of individual's education, a strong connection related to shame and use of tobacco and also a relation between outer self-esteem and the visibility of psoriasis. No significant differences were found between sexes more than that women experienced a greater influence of stress then men. The results in the study confirm to a great amount the connection between individuals’ inner self-esteem with psoriasis and their experience of the social environment. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna explorativa studie syftade till att undersöka eventuella samband mellan självkänsla och upplevelse av omvärlden hos individer med psoriasis. Utgångspunkten har varit Maarit Johnsons teori för inre och yttre självkänsla, Aaron Antonovskys teori om känslan av sammanhang samt Gilbert och Miles modell över upplevelse av skam. I undersökningen användes ett egenkonstruerat frågeformulär byggt på skamteorin, KASAM och skalor på inre och yttre självkänsla. Enkäten besvarades av 29 personer bosatta i Skåne och med olika utbredningsgrader av psoriasis. Resultaten visade på ett starkt samband mellan debutåldern av psoriasis och påverkan på individens inre självkänsla. Vidare visade studien på ett starkt samband mellan inre självkänsla och att... (More)
Denna explorativa studie syftade till att undersöka eventuella samband mellan självkänsla och upplevelse av omvärlden hos individer med psoriasis. Utgångspunkten har varit Maarit Johnsons teori för inre och yttre självkänsla, Aaron Antonovskys teori om känslan av sammanhang samt Gilbert och Miles modell över upplevelse av skam. I undersökningen användes ett egenkonstruerat frågeformulär byggt på skamteorin, KASAM och skalor på inre och yttre självkänsla. Enkäten besvarades av 29 personer bosatta i Skåne och med olika utbredningsgrader av psoriasis. Resultaten visade på ett starkt samband mellan debutåldern av psoriasis och påverkan på individens inre självkänsla. Vidare visade studien på ett starkt samband mellan inre självkänsla och att ha barn, ett samband mellan psoriasis i familjen och individens utbildningsnivå, en stark relation mellan skam och tobakskonsumtionen samt ett samband mellan yttre självkänsla och synlighet av psoriasis. Inga signifikanta skillnader mellan könen kunde urskiljas utöver att kvinnor upplevde sig mer påverkade av stress än män. Resultaten i studien bekräftar till stor del sambandet mellan psoriatikerns inre självkänsla och upplevelse av omgivningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Enriquez, Jenny LU and Holmqvist, Thomas
supervisor
organization
course
PSP111 20061
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
sense of coherence, psoriasis, self-esteem, inner self-esteem, shame, outer self-esteem, experience of social environment, debutålder, känsla av sammanhang, självkänsla, age of debut, inre självkänsla, yttre självkänsla, skam, upplevelse av social omgivning
language
Swedish
id
1503927
date added to LUP
2009-12-01 17:44:33
date last changed
2009-12-01 17:49:19
@misc{1503927,
 abstract   = {The purpose of this explorative study was to investigate any connections between self-esteem of individuals with psoriasis and their experience of their social environment. The basis of the study was Maarit Johnson's theory of inner and outer self-esteem, Aaron Antonovsky's theory of the sense of coherence and Gilbert's and Miles' model of shame. In the study a self constructed questionnaire based on the theory of shame was used, together with the questionnaire of sense of coherence and the scales of inner and outer self-esteem. The questionnaires were answered by 29 individuals living in Skåne, a county in the south part of Sweden, and with varying degrees in their spreading of psoriasis. The result of the study exhibit a strong correlation between the age of debut for individuals with psoriasis and an influence on their inner self-esteem. The study also found a strong connection in the relation between inner self-esteem and having children, to have family members with psoriasis and the level of individual's education, a strong connection related to shame and use of tobacco and also a relation between outer self-esteem and the visibility of psoriasis. No significant differences were found between sexes more than that women experienced a greater influence of stress then men. The results in the study confirm to a great amount the connection between individuals’ inner self-esteem with psoriasis and their experience of the social environment.},
 author    = {Enriquez, Jenny and Holmqvist, Thomas},
 keyword   = {sense of coherence,psoriasis,self-esteem,inner self-esteem,shame,outer self-esteem,experience of social environment,debutålder,känsla av sammanhang,självkänsla,age of debut,inre självkänsla,yttre självkänsla,skam,upplevelse av social omgivning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bort fördömda fläck, bort. En studie av självkänsla och utanförskap hos vuxna med psoriasis.},
 year     = {2009},
}