Advanced

RFID för ökad kontroll och ett optimerat flöde av betongelementleveranser till och på en byggarbetsplats

Malvå, Oscar (2009) MTT820
Engineering Logistics
Abstract (Swedish)
Denna rapport är ett resultat av ett examensarbete som undersöker hur RFID-teknologi kan användas vid leveranser av prefabricerade betongelement för att på så sätt få en ökad kontroll och ett optimerat flöde av dessa leveranser till och på en byggarbetsplats.<br>
<br>
RFID är en förkortning för Radio Frekvens Identifiering och är ett system som möjliggör informationsöverföring mellan en tagg, även kallad transponder, och en läsare, likt streckkodssystemet. Informationen överförs sedan från läsaren till en databas som används för att skapa affärsvärde. Några av skillnaderna mellan RFID-teknologin och streckkodssystemet, som gör den förstnämnda intressant, är att den har betydligt längre läsavstånd, behöver inte fri sikt, kan läsas av... (More)
Denna rapport är ett resultat av ett examensarbete som undersöker hur RFID-teknologi kan användas vid leveranser av prefabricerade betongelement för att på så sätt få en ökad kontroll och ett optimerat flöde av dessa leveranser till och på en byggarbetsplats.<br>
<br>
RFID är en förkortning för Radio Frekvens Identifiering och är ett system som möjliggör informationsöverföring mellan en tagg, även kallad transponder, och en läsare, likt streckkodssystemet. Informationen överförs sedan från läsaren till en databas som används för att skapa affärsvärde. Några av skillnaderna mellan RFID-teknologin och streckkodssystemet, som gör den förstnämnda intressant, är att den har betydligt längre läsavstånd, behöver inte fri sikt, kan läsas av oavsett dess orientering och har en högre dataöverföringshastighet.<br>
<br>
Syftet med examensarbetet är att fungera som en inledande studie åt NCC genom att undersöka hur dagens RFID-teknologi kan utnyttjas vid leveranser av prefabricerade betongelement till en byggarbetsplats belägen i en storstadsregion för att öka den logistiska effektiviteten. Utifrån dessa undersökningar ta fram en lämplig lösning för hur RFID-teknologi kan appliceras på NCC´s projektet, kvarteret Kaninen, samt att uppskatta om en sådan lösning är av intresse. Ytterliggare ett mål är att skapa kontakter åt företaget för att underlätta en eventuell framtida introducering av RFID-teknologi, om det skulle visa sig vara av intresse.<br>
<br>
Eftersom NCC saknar empirisk data över leveranshistorik har ingen ekonomisk lönsamhetsberäkning utförts på lämplig RFID-lösning för kvarteret Kaninen. Utifrån litteraturstudier inom allmän teori inom logistik, RFID och NCC´s handlingar om kvarteret Kaninen samt intervjuer och diskussioner med anställda på NCC med en betongelementleverantör och med en RFID-leverantör har istället kvalitativa antaganden och analyser gjorts.<br>
<br>
En RFID-lösning med passiva taggar, mobila läsare på fabrik och byggarbetsplats och trådlös överföring till databasen där information som betongelementens tillverknings-, leverans-, och mottagandetidpunkter ska registreras och jämföras med tillverknings-, leverans-, och mottagandeplanerna är lämplig. Även vart på byggarbetsplatsen betongelementen skall lossas ska lagras och kunna läsas av från taggen.<br>
<br>
Studien visar på att en sådan lösning skulle vara intressant och innebära ett antal fördelar. Framförallt skulle byggtiden kunna kortas ner minst ett par dagar och tidsavstämningar var bygget befinner sig gentemot tidplanen skulle underlättas vilket möjliggör för att
följdaktiviteter skulle kunna planeras in mer korrekt. Ett par andra fördelar som skulle uppstå med RFID-lösningen är att inköpsavdelningen skulle få automatisk feedback och statistik på hur leverantören skötte sig och risken för konflikter mellan byggföretag, leverantör och speditör skulle minska, då statistik tydligt visar på när leverans och mottagande ägde rum. Bieffekter som image, marknadsföringskraft och en ökad press på leverantörer och egna anställda vad gäller planering gör en RFID-lösning än mer intressant. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Malvå, Oscar
supervisor
organization
course
MTT820
year
type
M1 - University Diploma
subject
other publication id
ISRN LUTMDN/TMTP--5691--SE
language
Swedish
additional info
ISRN LUTMDN/TMTP--5691--SE
id
1508699
date added to LUP
2009-11-23 14:54:13
date last changed
2010-01-25 09:48:40
@misc{1508699,
 abstract   = {Denna rapport är ett resultat av ett examensarbete som undersöker hur RFID-teknologi kan användas vid leveranser av prefabricerade betongelement för att på så sätt få en ökad kontroll och ett optimerat flöde av dessa leveranser till och på en byggarbetsplats.<br>
<br>
RFID är en förkortning för Radio Frekvens Identifiering och är ett system som möjliggör informationsöverföring mellan en tagg, även kallad transponder, och en läsare, likt streckkodssystemet. Informationen överförs sedan från läsaren till en databas som används för att skapa affärsvärde. Några av skillnaderna mellan RFID-teknologin och streckkodssystemet, som gör den förstnämnda intressant, är att den har betydligt längre läsavstånd, behöver inte fri sikt, kan läsas av oavsett dess orientering och har en högre dataöverföringshastighet.<br>
<br>
Syftet med examensarbetet är att fungera som en inledande studie åt NCC genom att undersöka hur dagens RFID-teknologi kan utnyttjas vid leveranser av prefabricerade betongelement till en byggarbetsplats belägen i en storstadsregion för att öka den logistiska effektiviteten. Utifrån dessa undersökningar ta fram en lämplig lösning för hur RFID-teknologi kan appliceras på NCC´s projektet, kvarteret Kaninen, samt att uppskatta om en sådan lösning är av intresse. Ytterliggare ett mål är att skapa kontakter åt företaget för att underlätta en eventuell framtida introducering av RFID-teknologi, om det skulle visa sig vara av intresse.<br>
<br>
Eftersom NCC saknar empirisk data över leveranshistorik har ingen ekonomisk lönsamhetsberäkning utförts på lämplig RFID-lösning för kvarteret Kaninen. Utifrån litteraturstudier inom allmän teori inom logistik, RFID och NCC´s handlingar om kvarteret Kaninen samt intervjuer och diskussioner med anställda på NCC med en betongelementleverantör och med en RFID-leverantör har istället kvalitativa antaganden och analyser gjorts.<br>
<br>
En RFID-lösning med passiva taggar, mobila läsare på fabrik och byggarbetsplats och trådlös överföring till databasen där information som betongelementens tillverknings-, leverans-, och mottagandetidpunkter ska registreras och jämföras med tillverknings-, leverans-, och mottagandeplanerna är lämplig. Även vart på byggarbetsplatsen betongelementen skall lossas ska lagras och kunna läsas av från taggen.<br>
<br>
Studien visar på att en sådan lösning skulle vara intressant och innebära ett antal fördelar. Framförallt skulle byggtiden kunna kortas ner minst ett par dagar och tidsavstämningar var bygget befinner sig gentemot tidplanen skulle underlättas vilket möjliggör för att
följdaktiviteter skulle kunna planeras in mer korrekt. Ett par andra fördelar som skulle uppstå med RFID-lösningen är att inköpsavdelningen skulle få automatisk feedback och statistik på hur leverantören skötte sig och risken för konflikter mellan byggföretag, leverantör och speditör skulle minska, då statistik tydligt visar på när leverans och mottagande ägde rum. Bieffekter som image, marknadsföringskraft och en ökad press på leverantörer och egna anställda vad gäller planering gör en RFID-lösning än mer intressant.},
 author    = {Malvå, Oscar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {RFID för ökad kontroll och ett optimerat flöde av betongelementleveranser till och på en byggarbetsplats},
 year     = {2009},
}