Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Development of a Fixing Device for Corrugated Cardboard Testing

Andersson, Henrik and Persson, Anders (2003)
Product Development
Abstract (Swedish)
utföras med befintliga materialmodeller. Vid framtagning av en ny materialmodell för wellpapp behövs något att verifiera mot för att kontrollera att egenskaperna stämmer överens med verkligheten. För detta ändamål utvecklas inom detta examensarbete en infästning för dragprov av wellpapp.
För att kunna utvärdera de olika framtagna förslagen har beräkningar i ANSYS utförts för att kontrollera hur spänningsfördelningen ser ut i wellpappen vid hoptryckning. Dessa beräkningar skall även användas för verifiering av den nya materialmodellen. Då ANSYS inte förmår att utföra beräkningar på wellpapp med intern kontakt, d.v.s. kontakt mellan vågformen och ytterskivorna, har beräkningar utförts med en solid skiva istället för en wellpappsmodell.
Det... (More)
utföras med befintliga materialmodeller. Vid framtagning av en ny materialmodell för wellpapp behövs något att verifiera mot för att kontrollera att egenskaperna stämmer överens med verkligheten. För detta ändamål utvecklas inom detta examensarbete en infästning för dragprov av wellpapp.
För att kunna utvärdera de olika framtagna förslagen har beräkningar i ANSYS utförts för att kontrollera hur spänningsfördelningen ser ut i wellpappen vid hoptryckning. Dessa beräkningar skall även användas för verifiering av den nya materialmodellen. Då ANSYS inte förmår att utföra beräkningar på wellpapp med intern kontakt, d.v.s. kontakt mellan vågformen och ytterskivorna, har beräkningar utförts med en solid skiva istället för en wellpappsmodell.
Det viktigaste kriteriet för infästningen är att den skall inverka så lite som möjligt på provresultatet, d.v.s. den skall ge en så jämn spänningsfördelning i wellpappen som möjligt. De exakta måtten på backarna har ej kunnat bestämmas eftersom inga verklighetstrogna beräkningar på wellpapp har kunnat genomföras. Sträckan B beror på hur stor klämkraft som behövs för att få en stabil infästning. För att få en så liten inverkan på provresultatet som möjligt skall A-måttet vara så stort som möjligt samtidigt som vinkeln C skall vara så liten som möjligt.
För att kunna fästa den framtagna infästningen i en befintlig dragprovsmaskin är även en anordning konstruerad för att åstadkomma detta samt utföra själva hopklämningen av infästningen. Det faktum att inga verklighetstrogna beräkningar har kunnat utföras innebär att inte heller dimensionerna på backhållaren är ordentligt preciserade då det ej är känt hur stora krafter som kommer att påverka konstruktionen.Lösningen bygger på att backarna först spänns ihop med två klämbultar så wellpappen kläms fast. Det är viktigt att pappen spänns in ungefär lika hårt på båda sidorna. Därefter kan läget på backarna justeras med centreringsbultarna så att wellpappen ligger i linje med infästningspunkterna på dragprovsmaskinen. Detta är viktigt för att undvika en sned belastning på wellpappen. Backarna fixeras sedan med centreringsbultarna i plåten som i sin tur är kopplad till dragprovsmaskinen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Henrik and Persson, Anders
supervisor
organization
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
Swedish
id
1514473
date added to LUP
2009-12-04 09:32:08
date last changed
2010-02-01 14:40:06
@misc{1514473,
 abstract   = {utföras med befintliga materialmodeller. Vid framtagning av en ny materialmodell för wellpapp behövs något att verifiera mot för att kontrollera att egenskaperna stämmer överens med verkligheten. För detta ändamål utvecklas inom detta examensarbete en infästning för dragprov av wellpapp.
För att kunna utvärdera de olika framtagna förslagen har beräkningar i ANSYS utförts för att kontrollera hur spänningsfördelningen ser ut i wellpappen vid hoptryckning. Dessa beräkningar skall även användas för verifiering av den nya materialmodellen. Då ANSYS inte förmår att utföra beräkningar på wellpapp med intern kontakt, d.v.s. kontakt mellan vågformen och ytterskivorna, har beräkningar utförts med en solid skiva istället för en wellpappsmodell.
Det viktigaste kriteriet för infästningen är att den skall inverka så lite som möjligt på provresultatet, d.v.s. den skall ge en så jämn spänningsfördelning i wellpappen som möjligt. De exakta måtten på backarna har ej kunnat bestämmas eftersom inga verklighetstrogna beräkningar på wellpapp har kunnat genomföras. Sträckan B beror på hur stor klämkraft som behövs för att få en stabil infästning. För att få en så liten inverkan på provresultatet som möjligt skall A-måttet vara så stort som möjligt samtidigt som vinkeln C skall vara så liten som möjligt.
För att kunna fästa den framtagna infästningen i en befintlig dragprovsmaskin är även en anordning konstruerad för att åstadkomma detta samt utföra själva hopklämningen av infästningen. Det faktum att inga verklighetstrogna beräkningar har kunnat utföras innebär att inte heller dimensionerna på backhållaren är ordentligt preciserade då det ej är känt hur stora krafter som kommer att påverka konstruktionen.Lösningen bygger på att backarna först spänns ihop med två klämbultar så wellpappen kläms fast. Det är viktigt att pappen spänns in ungefär lika hårt på båda sidorna. Därefter kan läget på backarna justeras med centreringsbultarna så att wellpappen ligger i linje med infästningspunkterna på dragprovsmaskinen. Detta är viktigt för att undvika en sned belastning på wellpappen. Backarna fixeras sedan med centreringsbultarna i plåten som i sin tur är kopplad till dragprovsmaskinen.},
 author    = {Andersson, Henrik and Persson, Anders},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Development of a Fixing Device for Corrugated Cardboard Testing},
 year     = {2003},
}