Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Avlänkningssystem för myntsorterare

Nilsson, Martin and Wingård, Olle (2003)
Product Development
Abstract (Swedish)
Detta examensarbete har gått ut på att utveckla ett nytt avlänkningssystem till en myntsorteringsmaskin.
Det utfördes på uppdrag av SCAN COIN AB som tillverkar bl.a. myntsorteringsmaskiner. För att kunna öka prestandan i deras modernaste myntsorterare SC Active 2200 var de intresserade av att undersöka möjligheten att använda en ny teknik för avlänkning av mynt. Det befintliga avlänkningssystemet bygger på elektromagneter och dessa anses vara den stora begränsningen i systemet. Önskemål fanns om att undersöka hydraulik eller pneumatik som alternativ kraftkälla.
De uppsatta målen för avlänkningssystemet kan sammanfattas med att den maximala sorteringshastigheten skulle vara 6000 mynt/min, att varierande myntdimensioner skulle kunna... (More)
Detta examensarbete har gått ut på att utveckla ett nytt avlänkningssystem till en myntsorteringsmaskin.
Det utfördes på uppdrag av SCAN COIN AB som tillverkar bl.a. myntsorteringsmaskiner. För att kunna öka prestandan i deras modernaste myntsorterare SC Active 2200 var de intresserade av att undersöka möjligheten att använda en ny teknik för avlänkning av mynt. Det befintliga avlänkningssystemet bygger på elektromagneter och dessa anses vara den stora begränsningen i systemet. Önskemål fanns om att undersöka hydraulik eller pneumatik som alternativ kraftkälla.
De uppsatta målen för avlänkningssystemet kan sammanfattas med att den maximala sorteringshastigheten skulle vara 6000 mynt/min, att varierande myntdimensioner skulle kunna hanteras samt att systemet helst skulle vara integrerbart i SC Active 2200.
Som grund i arbetet användes en generisk metod för produktutveckling som modifierades för detta projekts specifika behov. Omfattande testning av möjliga lösningar utfördes för att nå ett tillfredställande resultat.
Resultatet blev ett avlänkningskoncept baserat på att slå ut mynten vid avlänkningen. För att få tillräcklig kraft i slaget byttes elektromagneterna ut mot pneumatiska cylindrar. Genereringen av tryckluft löstes med ett system bestående av kompressor, trycktank, filter och tryckregulator. En demonstrationsmaskin byggdes där det framtagna förslaget monterades i en SC Active 2200. Kostnaden för ett komplett system uppskattas till omkring 13500 kr.
De uppsatta målen nåddes i allt väsentligt med det framtagna förslaget. Sorteringshastigheten på 6000 mynt/min nåddes, systemet kan hantera variationerna i myntdimension och möjligheten till inbyggnad i SC Active 2200 bedöms som goda. På grund av modifiering av ingående komponenter kunde tyvärr inte livslängden specificeras och begränsade möjligheter till långtidstestning gjorde att avlänkningssystemet ej kunde utvärderas fullständigt.
Den största fördelen med det framtagna systemet bedöms vara att tekniken med direktslag på mynten eliminerar de rotationsproblem som finns i det befintliga avlänkningssystemet. Med pneumatiska komponenter som både har kort aktiveringstid och kan leverera mycket kraft kan sorteringshastigheten ökas avsevärt jämfört med tidigare.
Den stora nackdelen är genereringen av tryckluft. Det behövs en kompressor med effekt omkring 500 W för att driva avlänkarna och denna ger upphov till både ljud och vibrationer. Systemet i sin helhet blir också mer tekniskt avancerat och kostsammare än det existerande med elektromagneter.
Ett pneumatiskt avlänkningssystem har goda möjligheter att utgöra grunden till en version av SC Active 2200 med höjd sorteringskapacitet. Dock är det vissa delar som måste förbättras, i första hand ljudnivå och vibrationer ifrån kompressorn. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Martin and Wingård, Olle
supervisor
organization
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
Swedish
id
1514850
date added to LUP
2009-12-07 15:29:49
date last changed
2010-02-01 14:40:06
@misc{1514850,
 abstract   = {Detta examensarbete har gått ut på att utveckla ett nytt avlänkningssystem till en myntsorteringsmaskin.
Det utfördes på uppdrag av SCAN COIN AB som tillverkar bl.a. myntsorteringsmaskiner. För att kunna öka prestandan i deras modernaste myntsorterare SC Active 2200 var de intresserade av att undersöka möjligheten att använda en ny teknik för avlänkning av mynt. Det befintliga avlänkningssystemet bygger på elektromagneter och dessa anses vara den stora begränsningen i systemet. Önskemål fanns om att undersöka hydraulik eller pneumatik som alternativ kraftkälla.
De uppsatta målen för avlänkningssystemet kan sammanfattas med att den maximala sorteringshastigheten skulle vara 6000 mynt/min, att varierande myntdimensioner skulle kunna hanteras samt att systemet helst skulle vara integrerbart i SC Active 2200.
Som grund i arbetet användes en generisk metod för produktutveckling som modifierades för detta projekts specifika behov. Omfattande testning av möjliga lösningar utfördes för att nå ett tillfredställande resultat.
Resultatet blev ett avlänkningskoncept baserat på att slå ut mynten vid avlänkningen. För att få tillräcklig kraft i slaget byttes elektromagneterna ut mot pneumatiska cylindrar. Genereringen av tryckluft löstes med ett system bestående av kompressor, trycktank, filter och tryckregulator. En demonstrationsmaskin byggdes där det framtagna förslaget monterades i en SC Active 2200. Kostnaden för ett komplett system uppskattas till omkring 13500 kr.
De uppsatta målen nåddes i allt väsentligt med det framtagna förslaget. Sorteringshastigheten på 6000 mynt/min nåddes, systemet kan hantera variationerna i myntdimension och möjligheten till inbyggnad i SC Active 2200 bedöms som goda. På grund av modifiering av ingående komponenter kunde tyvärr inte livslängden specificeras och begränsade möjligheter till långtidstestning gjorde att avlänkningssystemet ej kunde utvärderas fullständigt.
Den största fördelen med det framtagna systemet bedöms vara att tekniken med direktslag på mynten eliminerar de rotationsproblem som finns i det befintliga avlänkningssystemet. Med pneumatiska komponenter som både har kort aktiveringstid och kan leverera mycket kraft kan sorteringshastigheten ökas avsevärt jämfört med tidigare.
Den stora nackdelen är genereringen av tryckluft. Det behövs en kompressor med effekt omkring 500 W för att driva avlänkarna och denna ger upphov till både ljud och vibrationer. Systemet i sin helhet blir också mer tekniskt avancerat och kostsammare än det existerande med elektromagneter.
Ett pneumatiskt avlänkningssystem har goda möjligheter att utgöra grunden till en version av SC Active 2200 med höjd sorteringskapacitet. Dock är det vissa delar som måste förbättras, i första hand ljudnivå och vibrationer ifrån kompressorn.},
 author    = {Nilsson, Martin and Wingård, Olle},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Avlänkningssystem för myntsorterare},
 year     = {2003},
}