Advanced

Ledarstil och personlighet hos svenska bankchefer

Holmgren, Ulrika LU and Svensson, Kristoffer LU (2008) PSYK01 20081
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att, med hjälp av frågeformulär, undersöka hur mellanchefers (n=22) personlighetsegenskaper korrelerar med deras ledarstil. Området är relativt outforskat. Samtliga deltagare rekryterades från en svensk bank och formulären som användes är validerade mätinstrument. Tre hypoteser formulerades, där den första förutsatte ett signifikant samband mellan dimensionerna extraversion och personalinriktad ledarstil. Vidare förutsattes det finnas en korrelation mellan samvetsgrannhet och produktionsinriktad ledarstil, samt mellan öppenhet och förändringsinriktning. De empiriska resultaten visade stöd för samtliga hypoteser; en chef med en social personlighet anammar troligen en personalinriktad ledarstil, en... (More)
Syftet med denna studie var att, med hjälp av frågeformulär, undersöka hur mellanchefers (n=22) personlighetsegenskaper korrelerar med deras ledarstil. Området är relativt outforskat. Samtliga deltagare rekryterades från en svensk bank och formulären som användes är validerade mätinstrument. Tre hypoteser formulerades, där den första förutsatte ett signifikant samband mellan dimensionerna extraversion och personalinriktad ledarstil. Vidare förutsattes det finnas en korrelation mellan samvetsgrannhet och produktionsinriktad ledarstil, samt mellan öppenhet och förändringsinriktning. De empiriska resultaten visade stöd för samtliga hypoteser; en chef med en social personlighet anammar troligen en personalinriktad ledarstil, en uppgiftsorienterad person använder sig av en produktionsinriktad ledarstil samt slutligen en chef med en positiv attityd till förändringar och utmaningar tillämpar ett förändringsorienterat ledarskap. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holmgren, Ulrika LU and Svensson, Kristoffer LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20081
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
samvetsgrannhet, personlighet, förändringsinriktning, ledarskap, produktionsinriktning, extraversion, personalinriktning, öppenhet
language
Swedish
id
1515740
date added to LUP
2010-01-21 14:03:34
date last changed
2010-01-21 14:14:27
@misc{1515740,
 abstract   = {Syftet med denna studie var att, med hjälp av frågeformulär, undersöka hur mellanchefers (n=22) personlighetsegenskaper korrelerar med deras ledarstil. Området är relativt outforskat. Samtliga deltagare rekryterades från en svensk bank och formulären som användes är validerade mätinstrument. Tre hypoteser formulerades, där den första förutsatte ett signifikant samband mellan dimensionerna extraversion och personalinriktad ledarstil. Vidare förutsattes det finnas en korrelation mellan samvetsgrannhet och produktionsinriktad ledarstil, samt mellan öppenhet och förändringsinriktning. De empiriska resultaten visade stöd för samtliga hypoteser; en chef med en social personlighet anammar troligen en personalinriktad ledarstil, en uppgiftsorienterad person använder sig av en produktionsinriktad ledarstil samt slutligen en chef med en positiv attityd till förändringar och utmaningar tillämpar ett förändringsorienterat ledarskap.},
 author    = {Holmgren, Ulrika and Svensson, Kristoffer},
 keyword   = {samvetsgrannhet,personlighet,förändringsinriktning,ledarskap,produktionsinriktning,extraversion,personalinriktning,öppenhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ledarstil och personlighet hos svenska bankchefer},
 year     = {2008},
}