Advanced

Utbildningens effekter och möjligheter - en studie om utbildningens påverkan inom modernt fredsbyggande

Jeppsson, Henrik LU and Helander, Cecilia LU (2009) FKVA21 20092
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Ett av de mål som idag karaktäriserar de Förenta nationernas (FN) millenniemål är att grundskola skall finns tillgänglig för alla världens barn. Detta är ett av delmålen för att halvera fattigdomen till 2015. Vi anser dock i denna uppsats att utbildningen också fyller ett annat mycket viktigt syfte, nämligen att en rättmätig grundskoleutbildning är en av de mest grundläggande faktorerna för huruvida en fredbyggandesprocess inom ett post-konfliktuellt samhälle som leder till en långsiktig och stabil försoningsprocess samt en konsoliderad fred eller ej. I den aktuella debatten kring fredsbyggande begränsas ofta utbildningens roll. Detta är troligtvis ett resultat av att utbildningens ställning inom fredsbyggande befinner sig inom ett mycket... (More)
Ett av de mål som idag karaktäriserar de Förenta nationernas (FN) millenniemål är att grundskola skall finns tillgänglig för alla världens barn. Detta är ett av delmålen för att halvera fattigdomen till 2015. Vi anser dock i denna uppsats att utbildningen också fyller ett annat mycket viktigt syfte, nämligen att en rättmätig grundskoleutbildning är en av de mest grundläggande faktorerna för huruvida en fredbyggandesprocess inom ett post-konfliktuellt samhälle som leder till en långsiktig och stabil försoningsprocess samt en konsoliderad fred eller ej. I den aktuella debatten kring fredsbyggande begränsas ofta utbildningens roll. Detta är troligtvis ett resultat av att utbildningens ställning inom fredsbyggande befinner sig inom ett mycket abstrakt forum och anses därför vara svårhanterlig och ibland inte kunna påvisa tydliga och direkta resultat för fredsprocessen. På grund av detta ämnar vi i denna studie, analysera utbildningens roll inom fredbyggandeteorin samt att genom att studera utbildningens roll inom Rwanda påvisa vilka fredliga effekter som en rättmätig utbildning haft för fredsprocessen inom landet. Utbildningen är enligt oss en mycket viktig aspekt för modernt fredsbyggande men får ett allt för litet utrymme inom den diskurs som berör fredsbyggande idag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jeppsson, Henrik LU and Helander, Cecilia LU
supervisor
organization
course
FKVA21 20092
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Utbildning, Modernt Fredsbyggande, Splittrade Post-konfliktuella Samhällen, Rwanda.
language
Swedish
id
1526217
date added to LUP
2010-02-03 12:49:27
date last changed
2015-12-14 13:34:36
@misc{1526217,
 abstract   = {Ett av de mål som idag karaktäriserar de Förenta nationernas (FN) millenniemål är att grundskola skall finns tillgänglig för alla världens barn. Detta är ett av delmålen för att halvera fattigdomen till 2015. Vi anser dock i denna uppsats att utbildningen också fyller ett annat mycket viktigt syfte, nämligen att en rättmätig grundskoleutbildning är en av de mest grundläggande faktorerna för huruvida en fredbyggandesprocess inom ett post-konfliktuellt samhälle som leder till en långsiktig och stabil försoningsprocess samt en konsoliderad fred eller ej. I den aktuella debatten kring fredsbyggande begränsas ofta utbildningens roll. Detta är troligtvis ett resultat av att utbildningens ställning inom fredsbyggande befinner sig inom ett mycket abstrakt forum och anses därför vara svårhanterlig och ibland inte kunna påvisa tydliga och direkta resultat för fredsprocessen. På grund av detta ämnar vi i denna studie, analysera utbildningens roll inom fredbyggandeteorin samt att genom att studera utbildningens roll inom Rwanda påvisa vilka fredliga effekter som en rättmätig utbildning haft för fredsprocessen inom landet. Utbildningen är enligt oss en mycket viktig aspekt för modernt fredsbyggande men får ett allt för litet utrymme inom den diskurs som berör fredsbyggande idag.},
 author    = {Jeppsson, Henrik and Helander, Cecilia},
 keyword   = {Utbildning,Modernt Fredsbyggande,Splittrade Post-konfliktuella Samhällen,Rwanda.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utbildningens effekter och möjligheter - en studie om utbildningens påverkan inom modernt fredsbyggande},
 year     = {2009},
}