Advanced

Logistic challenges in the IKEA food and beverage supply chain

Andersson, Karolin LU and Strömberg, Susanna (2010) MTT920 20092
Packaging Logistics
Abstract (Swedish)
Syftet med detta examensarbete har varit att identifiera flödet av varor och information mellan Sverige och Grekland för att i den mån det är möjligt presentera alternativa lösningar som är bättre för IKEA sett från ett ekonomiskt, miljömässigt tids- och effektivitetsperspektiv. I detta arbete har författarna valt att endast studera tre av de större områdena inom logistiken, nämligen fysisk distribution, kommunikation samt ordersystem.
Med tanke på uppdragets problemdefinition är detta examensarbete gjort som en fallstudie där IKEA är vårt fallföretag. Mestadels av den data som samlats in har varit primärdata insamlad via intervjuer med personer inom de olika organisationer inblandade i flödet av gods och information. All insamlad data... (More)
Syftet med detta examensarbete har varit att identifiera flödet av varor och information mellan Sverige och Grekland för att i den mån det är möjligt presentera alternativa lösningar som är bättre för IKEA sett från ett ekonomiskt, miljömässigt tids- och effektivitetsperspektiv. I detta arbete har författarna valt att endast studera tre av de större områdena inom logistiken, nämligen fysisk distribution, kommunikation samt ordersystem.
Med tanke på uppdragets problemdefinition är detta examensarbete gjort som en fallstudie där IKEA är vårt fallföretag. Mestadels av den data som samlats in har varit primärdata insamlad via intervjuer med personer inom de olika organisationer inblandade i flödet av gods och information. All insamlad data har analyserats och utvärderats i olika typer av processer och modeller för att sedan kunna jämföras mot alternativa scenarion och arbetsmetoder.
De olika processer som studerats i denna avhandling visar på en inkonsekvens mellan de olika organisationernas sätt att hantera och förmedla information. Som ett resultat av denna inkonsekvens uppstår problem med till exempel produktinformation längs hela logistikkedjan, från supply planners på Bring Frigoscandia till mat och dryckes ansvariga vid de lokala varuhusen. Författarna rekommenderar ett närmare samarbete mellan IKEA Food, Bring Frigoscandia AB och varuhusen i den grekiska organisationen för att undvika missförstånd och onödigt arbete och därigenom förbättra användningen av tid och bli mer effektiva.

När det gäller transporterna av varor mellan Sverige och Grekland visade det sig att det saknas riktlinjer för matdistributörer liknande de som finns i IWAY för möbeltillverkare och distributörer, något som visade sig tydligt i intervjuer med Bring Frigoscandias samarbetspartner i Italien, Sodele. Enligt Sodele har det aldrig förekommit någon dialog angående dagens transporters miljöpåverkan eller förbättringar för framtiden med Bring Frigoscandia. Enligt författarna står det klart att Sodele inte utgår från ett miljötänk vid planeringen av transporter utan har en övertro på säkerheten vid användning av lastbil till skillnad från tåg och färja. Det har dock framkommit i detta arbete att inte bara säkerhet utan även ekonomiska fördelar finns att uppnå genom ett miljövänligare transportalternativ. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Karolin LU and Strömberg, Susanna
supervisor
organization
course
MTT920 20092
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
cost analysis, process, process mapping, Logistics, physical distribution, environmental analysis.
language
English
id
1527875
date added to LUP
2010-01-18 08:20:59
date last changed
2010-01-25 08:24:27
@misc{1527875,
 abstract   = {Syftet med detta examensarbete har varit att identifiera flödet av varor och information mellan Sverige och Grekland för att i den mån det är möjligt presentera alternativa lösningar som är bättre för IKEA sett från ett ekonomiskt, miljömässigt tids- och effektivitetsperspektiv. I detta arbete har författarna valt att endast studera tre av de större områdena inom logistiken, nämligen fysisk distribution, kommunikation samt ordersystem. 
Med tanke på uppdragets problemdefinition är detta examensarbete gjort som en fallstudie där IKEA är vårt fallföretag. Mestadels av den data som samlats in har varit primärdata insamlad via intervjuer med personer inom de olika organisationer inblandade i flödet av gods och information. All insamlad data har analyserats och utvärderats i olika typer av processer och modeller för att sedan kunna jämföras mot alternativa scenarion och arbetsmetoder. 
De olika processer som studerats i denna avhandling visar på en inkonsekvens mellan de olika organisationernas sätt att hantera och förmedla information. Som ett resultat av denna inkonsekvens uppstår problem med till exempel produktinformation längs hela logistikkedjan, från supply planners på Bring Frigoscandia till mat och dryckes ansvariga vid de lokala varuhusen. Författarna rekommenderar ett närmare samarbete mellan IKEA Food, Bring Frigoscandia AB och varuhusen i den grekiska organisationen för att undvika missförstånd och onödigt arbete och därigenom förbättra användningen av tid och bli mer effektiva. 

När det gäller transporterna av varor mellan Sverige och Grekland visade det sig att det saknas riktlinjer för matdistributörer liknande de som finns i IWAY för möbeltillverkare och distributörer, något som visade sig tydligt i intervjuer med Bring Frigoscandias samarbetspartner i Italien, Sodele. Enligt Sodele har det aldrig förekommit någon dialog angående dagens transporters miljöpåverkan eller förbättringar för framtiden med Bring Frigoscandia. Enligt författarna står det klart att Sodele inte utgår från ett miljötänk vid planeringen av transporter utan har en övertro på säkerheten vid användning av lastbil till skillnad från tåg och färja. Det har dock framkommit i detta arbete att inte bara säkerhet utan även ekonomiska fördelar finns att uppnå genom ett miljövänligare transportalternativ.},
 author    = {Andersson, Karolin and Strömberg, Susanna},
 keyword   = {cost analysis,process,process mapping,Logistics,physical distribution,environmental analysis.},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Logistic challenges in the IKEA food and beverage supply chain},
 year     = {2010},
}