Advanced

Konsumtion och motstånd: Att förändra ett ekonomiskt system

Bååth, Jonas LU (2010) SOCK01 20092
Sociology
Abstract (Swedish)
Författare: Jonas Bååth
Titel: Konsumtion och motstånd – att förändra ett ekonomiskt system
Kandidatuppsats: SOCK01, 15hp
Handledare: Carl-Göran Heidegren
Sociologiska institutionen, HT09

Problem/Bakgrund: Den fråga som uppsatsen behandlar är hur motstånd mot ett konsumtionsbaserat ekonomiskt system kan se ut.

Syfte: Syftet är att skapa idealtyper av motståndet, utifrån Max Webers analysmodell. Syftet är även att ge en ingång till forskning på motstånd som inte baserar sig på motståndsrörelser, utan på det som de försöker förändra.

Utgångspunkter och upplägg: Uppsatsens utgångspunkt är att se hur en uppskissad bild av konsumtionsekonomin kan ge inblick i hur ett motstånd mot den måste se ut som idealtyp. Därför analyseras... (More)
Författare: Jonas Bååth
Titel: Konsumtion och motstånd – att förändra ett ekonomiskt system
Kandidatuppsats: SOCK01, 15hp
Handledare: Carl-Göran Heidegren
Sociologiska institutionen, HT09

Problem/Bakgrund: Den fråga som uppsatsen behandlar är hur motstånd mot ett konsumtionsbaserat ekonomiskt system kan se ut.

Syfte: Syftet är att skapa idealtyper av motståndet, utifrån Max Webers analysmodell. Syftet är även att ge en ingång till forskning på motstånd som inte baserar sig på motståndsrörelser, utan på det som de försöker förändra.

Utgångspunkter och upplägg: Uppsatsens utgångspunkt är att se hur en uppskissad bild av konsumtionsekonomin kan ge inblick i hur ett motstånd mot den måste se ut som idealtyp. Därför analyseras konsumentens, varans och producentens roller med hjälp av Max Webers idealtypsbegrepp. De teoretiker som ligger till grund för bilden av konsumtionsekonomin är George Ritzer, Ernest Mandel och Richard Florida.
Analysen går ut på att undersöka hur konsumenter, varor och producenter beter sig – och förväntas bete sig – i konsumtionsekonomin. Det leder fram till en bild av vilket sätt som är bäst för dem att agera på och vilka förutsättningar som det innebär för motståndet. Konsumtionsekonomin förstås i det här sammanhanget som ett system som inordnat människors ekonomiska förutsättningar i ett närmast allomslutande system där alla har en tydlig uppgift – att producera eller konsumera varor och tjänster.

Slutsats: De två idealtyper som uppsatsen leder fram till är dels en reformistisk, som bygger på att förändra spelreglerna i konsumtionsekonomin, och en revolutionär, som bygger på att avsäga sig konsumtionssystemet och skapa ett annat system för utbyte av varor och tjänster. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bååth, Jonas LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20092
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
systemförändring, konsumtionsekonomi, ekonomiskt motstånd, idealtyp
language
Swedish
id
1529949
date added to LUP
2010-03-18 14:03:30
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1529949,
 abstract   = {Författare: Jonas Bååth
Titel: Konsumtion och motstånd – att förändra ett ekonomiskt system
Kandidatuppsats: SOCK01, 15hp
Handledare: Carl-Göran Heidegren
Sociologiska institutionen, HT09

Problem/Bakgrund: Den fråga som uppsatsen behandlar är hur motstånd mot ett konsumtionsbaserat ekonomiskt system kan se ut.

Syfte: Syftet är att skapa idealtyper av motståndet, utifrån Max Webers analysmodell. Syftet är även att ge en ingång till forskning på motstånd som inte baserar sig på motståndsrörelser, utan på det som de försöker förändra.

Utgångspunkter och upplägg: Uppsatsens utgångspunkt är att se hur en uppskissad bild av konsumtionsekonomin kan ge inblick i hur ett motstånd mot den måste se ut som idealtyp. Därför analyseras konsumentens, varans och producentens roller med hjälp av Max Webers idealtypsbegrepp. De teoretiker som ligger till grund för bilden av konsumtionsekonomin är George Ritzer, Ernest Mandel och Richard Florida.
Analysen går ut på att undersöka hur konsumenter, varor och producenter beter sig – och förväntas bete sig – i konsumtionsekonomin. Det leder fram till en bild av vilket sätt som är bäst för dem att agera på och vilka förutsättningar som det innebär för motståndet. Konsumtionsekonomin förstås i det här sammanhanget som ett system som inordnat människors ekonomiska förutsättningar i ett närmast allomslutande system där alla har en tydlig uppgift – att producera eller konsumera varor och tjänster.

Slutsats: De två idealtyper som uppsatsen leder fram till är dels en reformistisk, som bygger på att förändra spelreglerna i konsumtionsekonomin, och en revolutionär, som bygger på att avsäga sig konsumtionssystemet och skapa ett annat system för utbyte av varor och tjänster.},
 author    = {Bååth, Jonas},
 keyword   = {systemförändring,konsumtionsekonomi,ekonomiskt motstånd,idealtyp},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konsumtion och motstånd: Att förändra ett ekonomiskt system},
 year     = {2010},
}