Advanced

Könsfabriken. En kvalitativ studie baserad på transsexuellas upplevelser av sin utredning om könstillhörighet

Bohman, Carina LU (2010) SOPA63 20092
School of Social Work
Abstract (Swedish)
Syftet med undersökningen var att med hjälp av socialkonstruktionistiska teorier och begrepp, huvudsakligen hämtade från Butler och Foucault, med den heterosexuella matrisen i fokus, analysera kvalitativ empiri bestående av transsexuellas upplevelser av hur det var att genomgå en utredning om könstillhörighet. Fokus låg på de intervjuades upplevelser av sitt kön och könsuttryck och hur dessa relaterar till deras upplevelse av utredningen om könstillhörighet. Resultaten visar att lagens, och följaktligen utredningens, heteronormativa förhållningssätt tycks försvåra för TS-personer att få en diagnos och behandling då deras könsuttryck ej är kongruent med personens självupplevda kön. Som strategi kan de som utreds välja att anpassa sig efter... (More)
Syftet med undersökningen var att med hjälp av socialkonstruktionistiska teorier och begrepp, huvudsakligen hämtade från Butler och Foucault, med den heterosexuella matrisen i fokus, analysera kvalitativ empiri bestående av transsexuellas upplevelser av hur det var att genomgå en utredning om könstillhörighet. Fokus låg på de intervjuades upplevelser av sitt kön och könsuttryck och hur dessa relaterar till deras upplevelse av utredningen om könstillhörighet. Resultaten visar att lagens, och följaktligen utredningens, heteronormativa förhållningssätt tycks försvåra för TS-personer att få en diagnos och behandling då deras könsuttryck ej är kongruent med personens självupplevda kön. Som strategi kan de som utreds välja att anpassa sig efter vad de tror är utredningens bedömningsgrunder, där de antingen anpassar sitt uttryck eller undanhåller sådant som de tror skulle skada bedömningen av dem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bohman, Carina LU
supervisor
organization
course
SOPA63 20092
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
genus, disciplin, heteronormativitet, performativitet, heterosexuell matris, könsutredning, Transsexualism
language
Swedish
id
1530552
date added to LUP
2010-01-27 09:49:39
date last changed
2010-01-27 09:49:39
@misc{1530552,
 abstract   = {Syftet med undersökningen var att med hjälp av socialkonstruktionistiska teorier och begrepp, huvudsakligen hämtade från Butler och Foucault, med den heterosexuella matrisen i fokus, analysera kvalitativ empiri bestående av transsexuellas upplevelser av hur det var att genomgå en utredning om könstillhörighet. Fokus låg på de intervjuades upplevelser av sitt kön och könsuttryck och hur dessa relaterar till deras upplevelse av utredningen om könstillhörighet. Resultaten visar att lagens, och följaktligen utredningens, heteronormativa förhållningssätt tycks försvåra för TS-personer att få en diagnos och behandling då deras könsuttryck ej är kongruent med personens självupplevda kön. Som strategi kan de som utreds välja att anpassa sig efter vad de tror är utredningens bedömningsgrunder, där de antingen anpassar sitt uttryck eller undanhåller sådant som de tror skulle skada bedömningen av dem.},
 author    = {Bohman, Carina},
 keyword   = {genus,disciplin,heteronormativitet,performativitet,heterosexuell matris,könsutredning,Transsexualism},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Könsfabriken. En kvalitativ studie baserad på transsexuellas upplevelser av sin utredning om könstillhörighet},
 year     = {2010},
}