Advanced

Indien som Sveriges motbild. En postkolonial studie om svenska backpackers föreställningar om Indien

Kacz, Veronika LU (2010) SOCK01 20092
Sociology
Abstract (Swedish)
Enligt teoretiker från den postkoloniala teoribildningen lever vi idag i ett postkolonialt samhälle, ett samhälle som fortfarande i hög grad präglas av kolonialismens stereotyper. Denna studie tar sin utgångspunkt i detta påstående och ämnar undersöka svenska backpackers föreställningar om Indien och indier och om det finns något samband mellan dessa och koloniala stereotyper av ”den Andre”. Dessutom undersöks hur resenärerna skapar sig en identitet som backpacker, samt relationen mellan resenärernas föreställningar om Indien/indier och identitetsskapande. Material och metod består av semistrukturerade kvalitativa intervjuer med sju intervjupersoner vilka har utförts på plats i olika turistorter i delstaten Goa i Indien. Det insamlade... (More)
Enligt teoretiker från den postkoloniala teoribildningen lever vi idag i ett postkolonialt samhälle, ett samhälle som fortfarande i hög grad präglas av kolonialismens stereotyper. Denna studie tar sin utgångspunkt i detta påstående och ämnar undersöka svenska backpackers föreställningar om Indien och indier och om det finns något samband mellan dessa och koloniala stereotyper av ”den Andre”. Dessutom undersöks hur resenärerna skapar sig en identitet som backpacker, samt relationen mellan resenärernas föreställningar om Indien/indier och identitetsskapande. Material och metod består av semistrukturerade kvalitativa intervjuer med sju intervjupersoner vilka har utförts på plats i olika turistorter i delstaten Goa i Indien. Det insamlade materialet har analyserats genom en tematisk analys. Av analysen framkom det att det finns vissa gemensamma drag mellan de intervjuades representationer av Indien och indier och den koloniala diskursen. Genom framställningen av Indien som en primitiv och förmodern plats, framhävdes Sverige och Europa som dess positiva motbild. Vidare framgick att själva attraktionen med Indien som resmål till en viss del tycks ligga i just den skillnad som presenterades i dessa stereotypa föreställningar. Vad gäller konstruktionen av en backpackeridentitet, så görs denna dels genom backpackerns särskiljande från charterturisten och den indiska befolkningen, men även i vissa fall genom ett avståndstagande från andra segment av backpackers. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kacz, Veronika LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20092
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Indien, stereotyper, representationer, postkolonialism, backpackers
language
Swedish
id
1530967
date added to LUP
2010-02-10 08:22:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1530967,
 abstract   = {Enligt teoretiker från den postkoloniala teoribildningen lever vi idag i ett postkolonialt samhälle, ett samhälle som fortfarande i hög grad präglas av kolonialismens stereotyper. Denna studie tar sin utgångspunkt i detta påstående och ämnar undersöka svenska backpackers föreställningar om Indien och indier och om det finns något samband mellan dessa och koloniala stereotyper av ”den Andre”. Dessutom undersöks hur resenärerna skapar sig en identitet som backpacker, samt relationen mellan resenärernas föreställningar om Indien/indier och identitetsskapande. Material och metod består av semistrukturerade kvalitativa intervjuer med sju intervjupersoner vilka har utförts på plats i olika turistorter i delstaten Goa i Indien. Det insamlade materialet har analyserats genom en tematisk analys. Av analysen framkom det att det finns vissa gemensamma drag mellan de intervjuades representationer av Indien och indier och den koloniala diskursen. Genom framställningen av Indien som en primitiv och förmodern plats, framhävdes Sverige och Europa som dess positiva motbild. Vidare framgick att själva attraktionen med Indien som resmål till en viss del tycks ligga i just den skillnad som presenterades i dessa stereotypa föreställningar. Vad gäller konstruktionen av en backpackeridentitet, så görs denna dels genom backpackerns särskiljande från charterturisten och den indiska befolkningen, men även i vissa fall genom ett avståndstagande från andra segment av backpackers.},
 author    = {Kacz, Veronika},
 keyword   = {Indien,stereotyper,representationer,postkolonialism,backpackers},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Indien som Sveriges motbild. En postkolonial studie om svenska backpackers föreställningar om Indien},
 year     = {2010},
}