Advanced

Undersökningsmodell för reducering av bundet kapital och stärkt leverantörssamverkan - en studie genomförd på ABB Xinhui & ABB Cewe-Control

Melin, Sanna and Råvik, Therese (2009) MTT820
Engineering Logistics
Abstract (Swedish)
Detta examensarbete har genomförts på ABB Cewe-Control i Västerås där en undersökningsmodell för reducering av bundet kapital och stärkt leverantörssamverkan har tagits fram för användning av leverantörsutvecklare på avdelningen planering och material. Examensarbetets syfte är tvådelat och består dels av utvecklingen av modellen samt identifiering av förbättringsförslag genom tillämpning av modellen i en befintlig leverantörsrelation. Vid framtagningen av modellen har en processbeskrivning följts för att säkerställa att modellen uppfyller sitt syfte samt de krav som de framtida användarna och uppdragsgivaren ställt på den. Modellen har även skapats med hänsyn till befintlig teori, då framför allt teori kring kartläggning av materialflöden... (More)
Detta examensarbete har genomförts på ABB Cewe-Control i Västerås där en undersökningsmodell för reducering av bundet kapital och stärkt leverantörssamverkan har tagits fram för användning av leverantörsutvecklare på avdelningen planering och material. Examensarbetets syfte är tvådelat och består dels av utvecklingen av modellen samt identifiering av förbättringsförslag genom tillämpning av modellen i en befintlig leverantörsrelation. Vid framtagningen av modellen har en processbeskrivning följts för att säkerställa att modellen uppfyller sitt syfte samt de krav som de framtida användarna och uppdragsgivaren ställt på den. Modellen har även skapats med hänsyn till befintlig teori, då framför allt teori kring kartläggning av materialflöden (Oskarsson et al, 2006), tidsreducerande principer enligt Persson (1995) samt konkurrensfördelar i försörjningskedjan (Lee, 2004). Den färdiga modellen består av sex steg vilka innefattar datainsamling, kartläggning, visualisering av den insamlade informationen, diskussioner med leverantören gällande förbättringsmöjligheter, analys av förbättringsförslag samt skapande av en handlingsplan för genomförande av förslagen och uppföljning. Modellen har fått god kritik av både leverantörsutvecklarna och uppdragsgivaren.<br>
<br>
Vid tillämpningen av modellen i en befintlig leverantörsrelation på ABB Xinhui i Kina har två materialflöden studerats och åtta förbättringsförslag identifierats gällande material- och informationsflödena samt samarbete och leverantörsutveckling. Förslagen innefattar bland annat utökad information och ökad frekvens gällande de prognoser som Cewe-Control sänder till ABB Xinhui samt förbättrad prognostillförlitlighet. Detta för att underlätta planeringsarbetet på ABB Xinhui. Vidare föreslås att Cewe-Control ska minska sina orderkvantiteter och istället beställa oftare ifrån ABB Xinhui för att undvika att efterfrågevariationer i försörjningskedjan förstärks. Då ABB Xinhui endast skapar exportdokument till Cewe-Controls order en gång per vecka finns en stor variation i ledtiden. Av denna anledning föreslås det att exportdokumenten ska skapas två gånger i veckan. Detta skulle utöver en minskad variation i ledtiden och en minskad ledtid totalt sett även innebära att de två transporttillfällena från ABB Xinhui till Cewe-Control kan nyttjas mer effektivt. ABB Xinhui beräknar transportledtiden från Kina till Sverige till sju dagar, men historiken visar att det vid majoriteten av tillfällena endast tar tre eller fyra dagar. Utredarna föreslå av denna anledning att dels en tidigareläggning av uttransporten från ABB Xinhui, vilket reducerar en dag i ledtiden, samt att ABB Xinhui tillsammans med sin speditör säkerställer transportledtiden till tre dagar. Vidare föreslås att informationsdelningen mellan företagen ska ses över och förbättras bland annat genom att säkerställa att rätt personer får ta del av rätt information. De sista förslagen innefattar utveckling av de utvärderingsformat som Cewe-Control använder för leverantörsutvärdering samt initiering av ett VMI-partnerskap mellan Cewe-Control och ABB Xinhui. Om samtliga förbättringsförslag genomförs kan ledtiden förkortas från maximalt 21 respektive 28 dagar till maximalt 13 dagar. Kan förslagen tillämpas på samtliga produkter som tillhör de studerade produkternas produktgrupper kan det bundna kapitalet för dessa produkter reduceras med 11,6 % i ABB Cewe-Controls lager. Därmed frigörs 278 035 kronor.<br>
<br>
Utredarna har presenterat förbättringsförslagen för både Cewe-Control och ABB Xinhui, varpå de båda företagen var för sig har prioriterat förslagen utifrån ett antal olika aspekter. De förbättringsförslag som fått högst prioritering och ska genomföras inom en överskådlig framtid är förslagen gällande skapande av exportdokument, transportledtiden, informationsdelning samt
förslaget om minskade orderkvantiteter. Ökad prognosinformation och förbättrad tillförlitlighet i prognoserna ska behandlas genom den förbättrade informationsdelningen. Utredarna bedömer att ovan angivna potentiella resultat kan uppnås, trots att förslagen gällande utveckling av utvärderingsformat och VMI-partnerskap inte kommer att tillgodoses. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Melin, Sanna and Råvik, Therese
supervisor
organization
course
MTT820
year
type
M1 - University Diploma
subject
report number
ISRN LUTMDN/TMTP--5693
language
Swedish
additional info
ISRN LUTMDN/TMTP--5693--SE
id
1530983
date added to LUP
2010-01-25 09:28:51
date last changed
2010-01-25 09:28:51
@misc{1530983,
 abstract   = {Detta examensarbete har genomförts på ABB Cewe-Control i Västerås där en undersökningsmodell för reducering av bundet kapital och stärkt leverantörssamverkan har tagits fram för användning av leverantörsutvecklare på avdelningen planering och material. Examensarbetets syfte är tvådelat och består dels av utvecklingen av modellen samt identifiering av förbättringsförslag genom tillämpning av modellen i en befintlig leverantörsrelation. Vid framtagningen av modellen har en processbeskrivning följts för att säkerställa att modellen uppfyller sitt syfte samt de krav som de framtida användarna och uppdragsgivaren ställt på den. Modellen har även skapats med hänsyn till befintlig teori, då framför allt teori kring kartläggning av materialflöden (Oskarsson et al, 2006), tidsreducerande principer enligt Persson (1995) samt konkurrensfördelar i försörjningskedjan (Lee, 2004). Den färdiga modellen består av sex steg vilka innefattar datainsamling, kartläggning, visualisering av den insamlade informationen, diskussioner med leverantören gällande förbättringsmöjligheter, analys av förbättringsförslag samt skapande av en handlingsplan för genomförande av förslagen och uppföljning. Modellen har fått god kritik av både leverantörsutvecklarna och uppdragsgivaren.<br>
<br>
Vid tillämpningen av modellen i en befintlig leverantörsrelation på ABB Xinhui i Kina har två materialflöden studerats och åtta förbättringsförslag identifierats gällande material- och informationsflödena samt samarbete och leverantörsutveckling. Förslagen innefattar bland annat utökad information och ökad frekvens gällande de prognoser som Cewe-Control sänder till ABB Xinhui samt förbättrad prognostillförlitlighet. Detta för att underlätta planeringsarbetet på ABB Xinhui. Vidare föreslås att Cewe-Control ska minska sina orderkvantiteter och istället beställa oftare ifrån ABB Xinhui för att undvika att efterfrågevariationer i försörjningskedjan förstärks. Då ABB Xinhui endast skapar exportdokument till Cewe-Controls order en gång per vecka finns en stor variation i ledtiden. Av denna anledning föreslås det att exportdokumenten ska skapas två gånger i veckan. Detta skulle utöver en minskad variation i ledtiden och en minskad ledtid totalt sett även innebära att de två transporttillfällena från ABB Xinhui till Cewe-Control kan nyttjas mer effektivt. ABB Xinhui beräknar transportledtiden från Kina till Sverige till sju dagar, men historiken visar att det vid majoriteten av tillfällena endast tar tre eller fyra dagar. Utredarna föreslå av denna anledning att dels en tidigareläggning av uttransporten från ABB Xinhui, vilket reducerar en dag i ledtiden, samt att ABB Xinhui tillsammans med sin speditör säkerställer transportledtiden till tre dagar. Vidare föreslås att informationsdelningen mellan företagen ska ses över och förbättras bland annat genom att säkerställa att rätt personer får ta del av rätt information. De sista förslagen innefattar utveckling av de utvärderingsformat som Cewe-Control använder för leverantörsutvärdering samt initiering av ett VMI-partnerskap mellan Cewe-Control och ABB Xinhui. Om samtliga förbättringsförslag genomförs kan ledtiden förkortas från maximalt 21 respektive 28 dagar till maximalt 13 dagar. Kan förslagen tillämpas på samtliga produkter som tillhör de studerade produkternas produktgrupper kan det bundna kapitalet för dessa produkter reduceras med 11,6 % i ABB Cewe-Controls lager. Därmed frigörs 278 035 kronor.<br>
<br>
Utredarna har presenterat förbättringsförslagen för både Cewe-Control och ABB Xinhui, varpå de båda företagen var för sig har prioriterat förslagen utifrån ett antal olika aspekter. De förbättringsförslag som fått högst prioritering och ska genomföras inom en överskådlig framtid är förslagen gällande skapande av exportdokument, transportledtiden, informationsdelning samt
förslaget om minskade orderkvantiteter. Ökad prognosinformation och förbättrad tillförlitlighet i prognoserna ska behandlas genom den förbättrade informationsdelningen. Utredarna bedömer att ovan angivna potentiella resultat kan uppnås, trots att förslagen gällande utveckling av utvärderingsformat och VMI-partnerskap inte kommer att tillgodoses.},
 author    = {Melin, Sanna and Råvik, Therese},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Undersökningsmodell för reducering av bundet kapital och stärkt leverantörssamverkan - en studie genomförd på ABB Xinhui & ABB Cewe-Control},
 year     = {2009},
}