Advanced

Moralentreprenörers syn på khat – En kritisk diskursanalys av den mediala representationen av khatanvändning

Nordgren, Johan LU (2010) SOCK01 20092
Sociology
Abstract (Swedish)
Växtdrogen khat har sedan 1990-talet fått allt större mediafokus i Sverige vilket skulle
kunna tolkas som att användandet ökar. I denna uppsats undersöks fenomenet med hjälp
av kritisk diskursanalys inspirerad av Norman Fairclough och Howard S. Beckers
begrepp moralentreprenör. Genom analys av journalistiska reportage och nyhetsartiklar
undersöks en del av de mediala representationerna av khat i svensk media. Målet är att
kritiskt analysera diskursen om khat och därigenom föra fram andra, alternativa sätt att
förstå khatanvändning på.
Slutsatserna är att ett antal teman eller diskurser gång på gång reproduceras i de
analyserade artiklarna. De teman som tas upp i uppsatsen är hur khatanvändning drabbar
familjerna, den... (More)
Växtdrogen khat har sedan 1990-talet fått allt större mediafokus i Sverige vilket skulle
kunna tolkas som att användandet ökar. I denna uppsats undersöks fenomenet med hjälp
av kritisk diskursanalys inspirerad av Norman Fairclough och Howard S. Beckers
begrepp moralentreprenör. Genom analys av journalistiska reportage och nyhetsartiklar
undersöks en del av de mediala representationerna av khat i svensk media. Målet är att
kritiskt analysera diskursen om khat och därigenom föra fram andra, alternativa sätt att
förstå khatanvändning på.
Slutsatserna är att ett antal teman eller diskurser gång på gång reproduceras i de
analyserade artiklarna. De teman som tas upp i uppsatsen är hur khatanvändning drabbar
familjerna, den farmakologiskt inspirerade diskursen, hur khat framställs som ett socialt
problem samt inslag av intertextualitet. Den huvudsakliga slutsatsen är att
medierepresentationen av khatanvändning i mycket stor utsträckning reproducerar
likartade diskurser som bildar en övergripande bevarande diskursordning. Det finns dock
enstaka exempel på artiklar som ifrågasätter representationen och låter kritiska röster
komma till tals. Centralt i diskursen är att moralentreprenörer med en specifik agenda får
uttala sig om den somaliska gruppen som helhet och att khat framställs som en syndabock
som genererar andra problem inom denna marginaliserade grupp. Genom detta finns det
en tendens att användarnas egna aktörskap hamnar i skymundan och att alternativa
förklaringsmodeller om khatanvändande glöms bort. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordgren, Johan LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20092
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
moralentreprenör, kritisk diskursanalys, qat, khat, kat, Fairclough, Becker
language
Swedish
id
1536094
date added to LUP
2010-02-10 08:30:53
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1536094,
 abstract   = {Växtdrogen khat har sedan 1990-talet fått allt större mediafokus i Sverige vilket skulle
kunna tolkas som att användandet ökar. I denna uppsats undersöks fenomenet med hjälp
av kritisk diskursanalys inspirerad av Norman Fairclough och Howard S. Beckers
begrepp moralentreprenör. Genom analys av journalistiska reportage och nyhetsartiklar
undersöks en del av de mediala representationerna av khat i svensk media. Målet är att
kritiskt analysera diskursen om khat och därigenom föra fram andra, alternativa sätt att
förstå khatanvändning på.
Slutsatserna är att ett antal teman eller diskurser gång på gång reproduceras i de
analyserade artiklarna. De teman som tas upp i uppsatsen är hur khatanvändning drabbar
familjerna, den farmakologiskt inspirerade diskursen, hur khat framställs som ett socialt
problem samt inslag av intertextualitet. Den huvudsakliga slutsatsen är att
medierepresentationen av khatanvändning i mycket stor utsträckning reproducerar
likartade diskurser som bildar en övergripande bevarande diskursordning. Det finns dock
enstaka exempel på artiklar som ifrågasätter representationen och låter kritiska röster
komma till tals. Centralt i diskursen är att moralentreprenörer med en specifik agenda får
uttala sig om den somaliska gruppen som helhet och att khat framställs som en syndabock
som genererar andra problem inom denna marginaliserade grupp. Genom detta finns det
en tendens att användarnas egna aktörskap hamnar i skymundan och att alternativa
förklaringsmodeller om khatanvändande glöms bort.},
 author    = {Nordgren, Johan},
 keyword   = {moralentreprenör,kritisk diskursanalys,qat,khat,kat,Fairclough,Becker},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Moralentreprenörers syn på khat – En kritisk diskursanalys av den mediala representationen av khatanvändning},
 year     = {2010},
}