Advanced

Den ryska pianoskolan i Sverige - En studie av rysk pianometodik i en svensk musikpedagogisk kontext

Persson, Louise (2009)
Malmö Academy of Music
Abstract
English title: The Russian Piano Method, a study of Russian piano methods in a Swedish pedagogical
context
Author: Louise Persson
The purpose of this study is to examine how Russian piano teachers work with their students in Sweden. The study is primarily based upon interviews with three piano teachers who are working within Swedish voluntary music education, which allowed me to learn their thoughts on their teaching and the teaching of their colleagues. Russian piano teachers working in Sweden have specific ideas about priorities and pedagogy. Their teaching is characterized by an ambitious approach to the student's development, mainly through a classical repertoire; an
emphasis on music making from an early age; and a distinct method... (More)
English title: The Russian Piano Method, a study of Russian piano methods in a Swedish pedagogical
context
Author: Louise Persson
The purpose of this study is to examine how Russian piano teachers work with their students in Sweden. The study is primarily based upon interviews with three piano teachers who are working within Swedish voluntary music education, which allowed me to learn their thoughts on their teaching and the teaching of their colleagues. Russian piano teachers working in Sweden have specific ideas about priorities and pedagogy. Their teaching is characterized by an ambitious approach to the student's development, mainly through a classical repertoire; an
emphasis on music making from an early age; and a distinct method of cultivating familiarity with the keyboard, thereby laying a solid foundation for the future. The Russian method, however, seems to be completely dependent upon Russian conditions; it can therefore be assumed
that, over time, it will cease to exist in a Swedish context.

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur pianopedagoger med ryskt ursprung arbetarmed sina elever i Sverige. Studien utgår huvudsakligen ifrån intervjuer med tre pianopedagoger som jobbar inom den svenska frivilliga undervisningen, och genom dessa intervjuer har jag fått ta del av deras tankar runt sin egen och andras undervisning. Mina resultat visar att pedagogerna har en konkret bild av vad de tycker är viktigt och hur de vill jobba med detta. Utmärkande för deras undervisning är den ambitiösa inställningen till elevens utveckling utifrån en klassisk repertoar, vikten av musicerande från tidig ålder kombinerat med att tydligt främja ett naturligt förhållningssätt till klaviaturen och därigenom lägga en bra grund inför framtiden. Den ryska metoden verkar emellertid vara direkt anknuten till ryska förhållanden, och kan därför antas att med tiden upphöra existera i en svensk kontext. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Louise
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Piano education, Russian piano method, Pedagogy, Didactics, Voluntary music education, Pianoundervisning, Rysk pianometodik, Pedagogik, Didaktik, Frivillig musikundervisning.
language
Swedish
id
1537822
date added to LUP
2010-01-27 14:39:46
date last changed
2010-01-27 14:39:46
@misc{1537822,
 abstract   = {English title: The Russian Piano Method, a study of Russian piano methods in a Swedish pedagogical
context
Author: Louise Persson
The purpose of this study is to examine how Russian piano teachers work with their students in Sweden. The study is primarily based upon interviews with three piano teachers who are working within Swedish voluntary music education, which allowed me to learn their thoughts on their teaching and the teaching of their colleagues. Russian piano teachers working in Sweden have specific ideas about priorities and pedagogy. Their teaching is characterized by an ambitious approach to the student's development, mainly through a classical repertoire; an
emphasis on music making from an early age; and a distinct method of cultivating familiarity with the keyboard, thereby laying a solid foundation for the future. The Russian method, however, seems to be completely dependent upon Russian conditions; it can therefore be assumed
that, over time, it will cease to exist in a Swedish context.

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur pianopedagoger med ryskt ursprung arbetarmed sina elever i Sverige. Studien utgår huvudsakligen ifrån intervjuer med tre pianopedagoger som jobbar inom den svenska frivilliga undervisningen, och genom dessa intervjuer har jag fått ta del av deras tankar runt sin egen och andras undervisning. Mina resultat visar att pedagogerna har en konkret bild av vad de tycker är viktigt och hur de vill jobba med detta. Utmärkande för deras undervisning är den ambitiösa inställningen till elevens utveckling utifrån en klassisk repertoar, vikten av musicerande från tidig ålder kombinerat med att tydligt främja ett naturligt förhållningssätt till klaviaturen och därigenom lägga en bra grund inför framtiden. Den ryska metoden verkar emellertid vara direkt anknuten till ryska förhållanden, och kan därför antas att med tiden upphöra existera i en svensk kontext.},
 author    = {Persson, Louise},
 keyword   = {Piano education,Russian piano method,Pedagogy,Didactics,Voluntary music education,Pianoundervisning,Rysk pianometodik,Pedagogik,Didaktik,Frivillig musikundervisning.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den ryska pianoskolan i Sverige - En studie av rysk pianometodik i en svensk musikpedagogisk kontext},
 year     = {2009},
}